Referat - 26.04.16

Referat fra møde i Stævne-, Rating- og Portalgruppen tirsdag d. 26. april 2016 kl. 15-17 i Brøndby.

Til stede: Peter Tranto, Gert Jørgensen, Mads Mikkelsen, Preben Larsen og fra sekretariatet Peter Busck-Nielsen (referent.). Afbud: Jens Poul Barkler.

Dagsorden:
1) Kort evaluering af året.
2) Evt. ændringer til Stævne- og Rating-reglementet.
3) Bordtennisportalen, et nyt område for gruppen.
4) Diskussion af om gruppen skal være et udvalg eller en arbejdsgruppe, jfr. bestyrelsens henvendelse.
5) Eventuelt.

Kort evaluering af året
Peter fra sekretariatet beklagede, at han pga. en misforståelse ikke havde inviteret Jens Poul Barkler med til dagens møde i tilstrækkelig god tid.
Gruppen diskuterede en række ændringer af rating-systemet, og blev enige om, at leverandøren Concor skal estimere hvor meget det koster at udvikle hvert ændringsønske, og også give tilbud på hvad det vil koste samlet. Pkt. a til d skal estimeres:
 

  1. Når en spiller oprettes med et start-ratingtal i sin alderskategori, vil spilleres ratingtal, der er lavere end startratingtallet, ikke blive vist. Så alle spillere med lavere ratingtal end deres startratingtal, vil blive vist med samme placering på listen. 
  2. I alle rækker skal det være muligt, at inddele spillere i grupper (a, b, c, osv.), som afgøres af ratingtallet. Portalgruppen administrerer hvilke rækker, det skal gælde for i den aktuelle sæson.  
  3. Der tilføjes et afbuds- og et udeblivelsesfelt på indrapportering af holdkampe, så man hurtigt kan skelne på bødestørrelsen, hvis et hold ikke møder frem til en holdkamp. (Primært et DGI-ønske.)   
  4. Når en dansk spiller møder en udenlandsk spiller, vil den danske spiller i fremtiden tabe eller vinde 5 point i stedet for at kampens resultat ikke påvirker ratingtallet. 
  5. Tilmeldingsmodul for hold til DT- og serierækker. Noget i retning af det der bruges af badminton.  

Når der foreligger et tilbud fra Concor ansøges bestyrelsen om midler til at gennemføre en/flere ændringer.
Gert undersøger, om der har været en utilsigtet/uventet inflation i ratingtallet i de seneste to-tre år.

2. Evt. ændringer til Stævne- og Rating-reglementet
Udover afledte ændringer i paragrafferne som følge af ovenstående ændringsønsker (pkt. a til d), skal der laves en paragraf om hvornår og hvor meget der kan ændres i startratingtallet.
Fra næste sæson vil ’bordet fange’, så alle kampe i en holdkamp/et stævne, hvor en lovlig spiller er begyndt at spille en kamp, tæller med i rating-systemet, uanset om spilleren senere i holdkampen/stævnet bliver skadet og udgår.

3. Bordtennisportalen, et nyt område for gruppen
Gruppen vil fremover også arbejde med andre områder i portalen, og foreslog derfor også pkt. e) ovenfor, om et holdtilmeldingsmodul. Derfor besluttede gruppen sig også for at skifte navn til Portalgruppen.

4. Diskussion af om gruppen skal være et udvalg eller en arbejdsgruppe, jfr. bestyrelsens henvendelse
Gruppen vil fra 2017 være et selvstændig udvalg, der er på valg hvert andet år på årsmødet, og med eget budget.

5. Eventuelt
i.a.b.

Kommende møder
xxxdag den dd. november 2016 kl. 15-17. (evt. projekt, fx holdtilmelding via portalen.)
xxxdag den dd. maj/juni 2017 kl. 15-17. (opfølgning på sæsonen)

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
18. May 2016
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
30 27 99 95
Kontaktperson e-mail: