Referat - 26.07.08

Kategori: 


Sommermøde - Lørdag 26. juli 2008
Sisu/MBK’s lokaler - Kl. 10.00

Til stede var:
Jette Qvist, Jørgen Enevoldsen, Jens-Erik Linde, VU
og gæster til pkt. 1-4
Benno Werge og Oscar Søndberg, PPV
Oscar Søndberg, Rds. Freja
Kim D Jensen og Pia Leth, Sisu/MBK
Afbud: Niels Ramberg, Claus Pedersen og Dorte Kronsell

REFERAT:
1. Danmarksturneringen 2007/08
Forløb fint med gode arrangører. En del afbud undervejs, specielt på damesiden, som vi må prøve at undgå.
2. DM 2008 i Esbjerg
DM afviklet OK, men der var en del problemer med at holde tidsplanen, idet de personer
da sad ved computeren havde problemer med systemet.
Kritik af at VU ikke var til stede under hele arrangementet - men Jørgen Enevoldsen var der til det sidste.
Som konsekvens af kritik, vil vi forsøge at finde 4 stævneansvarlige som støtter / hjælper arrangørklubben med de tekniske problemer.
2 øst og 2 vest. Forslag: Tranto, Jøsse, Palle Hjorth samt endnu en jyde. - Vi vil tilbyde:
kørselsbetaling, overnatning ved mere end 50 km, deltagelse i festen (hvis overnatning),
forplejning (må arrangørklubben finde på deres budget) i løbet af dagen.
3. Danmarksturneringen 2008/09
DT ændrer karakter med det nye spillesystem, men vi tror på det.
Det bliver også lettere at finde medaljevinderne, idet sidste runde sørger for disse resultater.
Randers F har fået en giganthal med masser af plads, så der bliver extraordinære forhold dennegang. - Vil bruge runden til at teste NETU ansøgningen.
Sisu/MBK klar til DM-arrangementet - har Jimmy S, Michael og Kim D Jensen til den tekniske del - og de plejer at kører deres stævne.
Medaljeoverrækkelsen stadig i forbindelse med festen, men skal vi eftersende til de der ikke deltager i festen (vi kan og vil ikke tvinge nogen til deltagelse).
DT-programmet i korrekturfasen blev udleveret.
4. DM 2009 i Århus - se lokalerne
Vi var ovre i Frederiksberghallerne og besigtige lokalerne. Nogle problemer med at få bordene ind, men det løser sig. Een stor hal med 20 borde og en mindre til 12-16 borde. Vil nok sætte 16 borde op, af hensyn til DM søndag og extra plads i de indledende
runder.
Medaljer udleveres samlet i de enkelte rækker. Deltager man ikke i medaljeoverrækkelsen
er man ikke berretiget til at modtage den. - Vi vil ikke længere udlevere på forhånd (= ingen ta’ selv bord).
5. Vet.turneringsreglement
Gennemgået og korrigeret før indsendelse til bestyrelsen for endelig godkendelse.
6. VM - Brasilien
En gigantisk succes - med mange tilfredse deltagere. Succes med 7 medaljer (2 guld, 2 sølv og 3 bronze). Også succes med lokal guide til vore ledsagere og de spillere der ikke skulle spille på bestemte tidspunkter.
7. EM - Kroatien
VU tror på at størstedelen vil køre bil til Kroatien, så vi skal igang med at udsende indbydelse og udbede os tilmeldinger NU for at kunne bo sammen.
Forventer ca. 50 deltagere fra Danmark.
JEL skal skrive til kroatien at anmeldelserne kommer samlet, men at vi skal have registreret
diverse værelser / lejligheder.
8. EMG - Sverige
Har været på DBTU’s hjemmeside - men vi tror ikke på ret mange danske deltagere.
9. Int. stævner
Randers vil søge NETU 2012. Har fået god hjælp af Aksel og forventer at byen bakker
fuldt op omkring arrangementet. Har med den nye storhal fantastiske forhold til at afvikle mesterskaberne.
10. Ping Pong Vikings
Nyt blad på gaden - stor tilfredshed med dette. Vil gerne være mere fællles med VU om flere aktiviteter.
11. Regnskaber
Vi gennemgik fremsendte opgørelser og diskuterede flere evt. flere tiltag.
12. Kontakt til DBTU
Direktøren (Generalsekretæren) er blevet vor kontaktperson, ligesom hun har de øvrige
udvalg. Var desværre ikke tilstede.
13. Eventuelt
Oscar har et forslag om en Top 10 / 12 eller Veteran Grand Prix med deltagere efter ratingtallene - men dog 2 wild cards til arrangøreren. Skal skifte arrangør hvert år.

Landskampe - eller deltagelse i landsholdsinviterede arrangementer - da ITTF’s nye Veteran kontakt (fra Malaysia) har ønsker om at indføre Hold-VM engang med tiden - DBTU må ind her, når vi har mere konkret på banen.
Genindføre fællesmøde før 1. runde af DT om fredagen (incl. overnatning) da der skal følges op på sommerens tiltag, og forhindres misforståelser.
Jette ønsker at have et rådighedsbeløb (f.erks. kr. 2.000) i forbindelse med VM / EM arrangementerne, så hun ikke skal lægge så mange penge ud.

- Da vi havde John Toudahl som kasserer sørgede han selv for dette. - Enighed.
Kritik af at Årsmødet for 2. gang blev afviklet uden VU og veteraners muligheder for deltagelse.
Et godt og konstruktivt møde sluttede i fortrøstning om at dette års DT-runder er i gode hænder og med få tiltag kan vi forbedre forholdende for alle veteraner i DK.

Referant
Jens-Erik Linde

Dato: 
04. August 2008