Referat - 28.03.17

Referat fra møde i Portalgruppen tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 17-19 i Brøndby

Til stede: Peter Tranto, Gert Jørgensen, Jens Poul Barkler, Mads Harslund, Steen Roslund og fra sekretariatet Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Mads Mikkelsen, DGI

Dagsorden:

1) Præsentation af mødedeltagere.

2) Opgaver frem mod sæsonstart.

3) Kort gennemgang af ændringer til portalen, som i dag er aftalt med leverandøren Concor.

4) Eventuelt.

1. Præsentation af mødedeltagerne

Peter Tranto bød de to nye medlemmer Mads og Steen velkommen, og fortalte kort om arbejdet i gruppen.

Jens Poul Barkler, Peter Tranto og Gert Jørgensen ønsker at nedtrappe arbejdet i gruppen, og vil (nok) forlade gruppen i løbet af et års tid, når de to-tre nye medlemmer er godt inde i arbejdet.

Mads fortalte, at han har spillet bordtennis i 16 år, er ved at færdiggøre sit studium i år og har lyst til at anvende sin analytiske sans og interesse for bordtennis i ratingarbejdet. Steen er forretningsudvikler og vant til at arbejde med Excel og databaser, og har været i bordtennissporten i mere end 50 år.

Mads Mikkelsen deltager i arbejdsgruppen som repræsentant for DGI, der også anvender portalen.

2. Opgaver frem mod sæsonstart

Steen og Mads vil kontakte Concor for at høre hvordan de lettest får adgang til data, så de kan regne på ratinglisten. Gert sender sine rapporter til Steen og Mads, og de taler sammen om hvordan den ny rapport bliver udviklet og præsenteret på næste møde i gruppen den 30. maj.

Peter Tranto sender forslag til ændringer i Stævnereglementet, der er planlagt at træde i kraft i næste sæson, til gruppen inden næste møde. Peter sender også et forslag til dagsorden til gruppen.  

3. Kort gennemgang af ændringer til portalen aftalt i dag med leverandøren Concor

  1. Der tilføjes et afbuds- og et udeblivelsesfelt på indrapportering af holdkampe, så man hurtigt kan skelne på bødestørrelsen, hvis et hold ikke møder frem til en holdkamp. (Primært et DGI-ønske.)   
  2. Når en dansk spiller møder en udenlandsk spiller, som derfor står i ratingsystemet uden klub, vil den danske spiller i fremtiden tabe eller vinde 5 point i stedet for at kampens resultat ikke påvirker ratingtallet. 
  3. Kun de 25 øverst placerede spillere i puslinge-, yngre drenge/pige- og drenge/pige-rækkerne i hele landet må være synlige for alle på portalen. Der skal derfor laves et tredelt autorisationssystem, svarende til det eksisterende, så man med et ’flueben’ afkrydser om en bruger må se alle placeringer på hhv. landsplan (DBTU), i lokalunionen eller i klubben.
  4. Reserveliste sorteret efter klub.
  5. Visning af dato for klubskifte på den offentlige side for klubskifter.
  6. Visning af licensdato på siden ”Vis spillerprofil”

Peter B bestiller de seks ændringer hos Concor, når der er kommet et forventet lavt estimat på d).

4. Eventuelt

i.a.b.

Kommende møder

Tirsdag den 30. maj kl. 17-19 i Idrættens Hus, Brøndby.

Referent

Peter Busck-Nielsen

 

Dato: 
25. April 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
30 27 99 95
Kontaktperson e-mail: