Referat - 29-09-2018

Kategori: 

Referat fra pigegruppemødet lørdag den 29. sep.2018

Deltagere: Gitte (Skype), Nanna (Skype), Sofie (Skype), Jeppe (Skype), Marielle (Hillerød) Betina (Hillerød)

 1. Opfølgning på referat og med opgaver fra sidst

Først velkommen til Marielle i gruppen

Betina gennemgik referatet fra sidst og pointerede målene for arbejdet. Det primære mål er at indsamle ideer, erfaringer, gode ideer og dermed hjælpe klubberne til, hvordan de kan skabe gode pigemiljøer i klubberne. Det andet primære mål er at indhøste erfaringer og gode ideer til, hvordan vi sammen kan indfange pigerne i bordtennissporten.

Gruppen er en åben gruppe, set på den måde at hvis man har lyst til at give en hånd med eller har gode ideer, så byder man bare ind. Det er et stort, det projektgruppen har sat sig for, og kan god bruge flere arbejdende hænder.

 1. So Me, hvor langt er vi med serien, hvad er tids- og handleplanen, og hvad kan gruppen hjælpe med? Nanna

Nanna har fået skrevet serien og der skal optages i november. Nanna efterlyser skuespillere. Nanna håber at finde nogle på lejren i kommende weekend. Marielle byder også ind med et par stykker.

Det er planen at serien kører i januar 2019

 1. Hvordan gør vi siderne ”Danishtabletennisgirl” på Instagram og facebook mere aktive, så det er pigerne selv der lægger op?  Ideer? og igangsætning. (Just do)

Målet med denne side er at nuværende unge piger uanset om de er elite eller bredde piger, skal opleve det fede ved bordtennissporten. Siden er ikke kun til resultater og lejr opslag, nærmere til at profilere pigebordtennis i Danmark.

Foreløbig er det arbejdsgruppens medlemmer, der kan lægge ind på siden og hvis andre har en god pige historie, en sjov video eller noget, så send til en af os enten som sms, messinger eller mail.

 1. Orientering om hvad der er sket på uddannelsesområdet og piger. Sofie

På basistræneruddannelsen modtager kursisterne dele af rapporten ”Gode idrætsmiljøer for piger” som er en del af pensum, og der er ligeledes sat tid af til at tale om forskellen på at træne piger/drenge.

Arbejdsgruppen værtsætter dette arbejde og ser frem til at indhøste de første erfaringer og reaktioner til dette.

Målet for arbejdsgruppen er på sigt at få lavet deres eget hæfte ”Gode bordtennismiljøer for piger” som kan erstatte/supplere DIF´s materiale

 1. Fokusklubber! Jeppe
 • Hvad vi gerne vil have ud af fokusklubberne/hvad fokusklubberne skal have ud af at være en fokusklub
 • Hvordan vi gerne vil nå vores ”hvad”/hvordan fokusklubberne når deres ”hvad”
 • Og hvorfor vi mener det er vigtigt/hvorfor det er vigtigt for fokusklubberne. Fx: hvorfor giver det mening at fokusklubber/klubnetværk er en løsning på at skabe flere piger i sporten?

Vi gennemgik hvorfor vi havde udvalgt netop de 4 klubber. De 4 klubber er alle klubber der på en eller anden måde har mere eller mindre fokus på pigerekruttering. De 4 klubber er meget forskellige, et par har en kvindelig træner, andre mandlige trænere. Nogle er lige startet op og forsøger med nogle ting omkring piger, andre har været i gang et stykke tid.

Fokusklubberne samles i en pigenetværksgruppe ledet at Jeppe, hvor fokus bliver at indsamle gode ideer, erfaringer og udviklingsmuligheder i dansk pigebordtennis på tværs af landet.

Fokusklubberne er Viby, Sjørring, Allerød og Roskilde, men arbejdsgruppen har ikke lagt sig fat på antal klubber, og indbyder gerne interesserede klubber.

 1. De gode historier fortalt af trænerer fra det virkelige liv, artikelserie på hjemmeside ”Det er fedt at være træner for piger” Liste med kandidater og Marielles fortælling om hvordan hun gør i Roskilde.

Marielle kunne fortælle om en ren succeshistorie, hvor klubben på få år, er gået fra 0 pige/damespillere til i dag 22 på pigeholdet og over 30 senior damer. På pigeholdet er der fokus på de sociale relationer og på leg og have det sjovt. Man har ikke fokus på at man vinder en turnering i morgen, men at man på seniorniveau er med hvor det er sjovt. Marielle kunne også fortælle om, hvor vigtigt det er som træner for piger, at man involvere sig socialt og menneskeligt og havde mange gode historier herom.

Marielle tager kontakt til Carsten, for at få lavet en artikel om den gode historie omkring pigeudviklingen i Roskilde og får at få givet sin erfaring videre til andre klubber.

Marielle vil gennem fokusklub netværksgruppen meget gerne dele ud af sine erfaringer og være med til at udvikle materialer for klubberne til brug pigetræningen i klubben

Betina tager kontakt til den næste på listen omkring at få indhøstet gode ideer og erfaring fra en i bordtennis verdenen, som har haft fokus på pigebordtennis.

 1. Initiativer omkring lejre mv. Hvad har vi gang I? Hvad er lykkedes? Og hvad arbejder vi videre med? (just do)

Der kører en lejr i samarbejde med parabordtennis, Allerød og DBTU – fokus på pigetræning og udvikling af pigespillet. Der er 16 piger tilmeldt.

I den forbindelse bliver der udarbejdet en aktivitetskasse til pigetræning. Der er pt. 3 træningsstiger, 15 sjippetove, 400 hvide bolde og 100 lyserøde bolde.

På rekrutteringslejrene bliver der ligeledes udleveret en pink drikkedunk med DBTU logo på.

Nanna deltager også i lejren for at lave nogle SoMe opslag og tage billeder at aktiviteter med de lyserøde bolde og andre sjove bordtennis aktiviteter.

Vi har i samarbejde med JBTU lavet en pigelejr i efterårsferien, som var tænkt som en lejr for alle bordtennis piger i Danmark. Desværre opleves det som om klubberne modarbejder, ved selv at lave nogle lejre, så pigerne ikke tilmelder sig og ikke får mulighed for at stifte bekendtskab med andre bordtennispiger i Danmark og få pigetræning af dygtige kvindelige trænere som selv har prøvet gamet og ved hvad det drejer sig om. Vi håber at det bliver en god lejr alligevel.

 1. Brainstorming på initiativer som skal/kan kunne rekruttere og fastholde piger i sporten

Vi laver en intern liste på google dock, hvor vi alle kan skrive i og løfter opgaven løbende, til diskussion om, hvad vi arbejder videre med. Har du skøre ideer, så skriv gerne til en i arbejdsgruppen

https://docs.google.com/document/d/1jOsxmr3hLbVo-6drpIjwpmct3xGaqvPMUz2rxM39nPg/edit?usp=sharing

 1. Evt.

Betina udarbejder referat og nyhed på hjemmeside

Gitte koordinerer ny mødedato – Fredag den 16/11 i Scandic Odense 18 - 21 (Der er DBTU ledermøde om lørdagen) eller 1/12 i Brøndby (10 – 14) Hurtig tilbagemelding til Gitte.

Arbejdsgruppen sætter også gang i en spørgeskemaundersøgelse for piger mellem 8 – 18 år vedr. bordtennis. Arbejdsgruppen sender bemærkninger til Betina eller Lars Høgsberg, som er behjælpelig med at udvikle undersøgelsen.

Ref. Betina Koefoed

 

Dato: 
05. October 2018
Forfatter: 
Betina Koefoed
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson e-mail: