Referat - 29.06.16

Kategori: 

Modtaget 4/7-2016 - lagt på hjemmesiden 4/7-2016.
 

Referat DBTU Eliteudvalgsmæde 29/6-16

 

Tilstede:
Lars Eckeroth (LE), Gitte Maribo (GM), Thomas Olsen (TO), Steen Houman (SH), Christoffer Petersen (CP) og Thomas Sørensen (TS) deltog fra punkt 7

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2) Valg af mødeleder og referent
SH valgt til mødeleder og referent.

3) Præsentation af medlemmer
Med tre nye i udvalget startede vi med en kort præsentation af hinanden og forventninger til at være med i udvalget.

4) Talentstrategi og forretningsorden
Vi har fokus fremadrettet og vil senere påføre, hvem der er kontaktpersoner til de forskellige udvalg.

5) Booking af møder
SH sender møderække ud. Vi har 6 møder, hvor 1-2 gerne må være fysisk. Vi vil gerne være til Senior DM.

6) Økonomi og prioritering af ressourcer
Vores ambition er at bruge 80% på gruppen 16-20 år. Sammenligner vi med andre forbund, er det ikke mange, der bruger penge på centrale hold i alderen 12-15 år.

CP vil efter OL vide, hvordan vores budget ser ud for 2017.

7) Samarbejde med lokalunioner
CP står for den primære koordination af specielt lejre. På dagen kom der mail fra Lars Henrik Sloth (JBTU), som passede fint ind i vores snak. For ELU er det afgørende at have bredde lejre. Samarbejde med LU er meget afgørende.

Der har været rejst en problemstilling omkring udtagelser til udenlandske stævner, hvor der kan været sammenfald mellem, hvad en klub ønsker at have spillere med til, og hvem LU ønsker at udtage. CP er i dialog med relevante LU’er, og der er overvejelser, om enkelte internationale stævner skal prioriteres til LU. ELU vil dog opfordre til, at der er løbende og tæt dialog mellem LU og klubber.
 

8) Centertræning
Der er frist for ansøgninger den 1/7. Vi afventer at se, hvem der kommer med ansøgninger. Det vigtige for ELU er, at det ikke blot er et tilskud til træning af egne spillere, men at klubben favner ud og får samarbejde i et større område. Sidste sæson havde vi samarbejde med Odense og Århus.

SH kontakter sekretariatet for afklaring af budgettet til centertræning i 2016.

9) Elitekommunesamarbejde
Vi har fået grønt lys fra bestyrelsen i forhold til det, vi ønsker. Konkret tager vi nu fat i de elitekommuner, hvor bordtennis er med på programmet for at afdække, hvordan vi fælles kan skabe merværdi. SH har ansvar for dette.

10) Mønsterklub
Er det muligt at definere en mønsterklub? GM og LE kommer med udspil med fokus på ledelsesdelen på næste møde i ELU.

11) Nøgletrænere og trænerlicens
Vi har nogle ideer omkring dette, og SH kontakter Uddannelsesudvalget omkring dette.
For ELU er det afgørende, at de bedste trænere er tæt knyttet sammen, og vi fælles udnytter ressourcer bedst.

12) Team Danmark Støttekoncept
Blev kort gennemgået. CP melder om positive signaler fra Team Danmark.

13)Eventuelt

  • Der var et ønske om, at ELU på næste møde drøfter udvalgets holdninger til et udspil omkring ratinglisten, fx med blot at kunne se eksempelvis top 20.
  • SH skriver til Asger Rasmussen fra bestyrelsen, der er vores kontaktperson om en konkret sag, og hvordan det fremadrettet skal være.
  • Det skal undersøges og drøftes, om skriftlige kriterier og retningslinjerne ifm. med deltagelse og udtagelse til DBTU’s træningssamlinger og holdaktiviteter er klare nok.
Dato: 
04. July 2016
Forfatter: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: 
Steen Houmann
Kontaktperson tlf.: 
30 84 12 35
Kontaktperson e-mail: