Referat - 29.06.17

Kategori: 

ELU møde – Referat 29/6 2017

Deltagere: Steen Houman (SH), Claus Arnsbæk (CA), Lars-Henrik Sloth (LH), Christoffer Petersen (CP) og Thomas Sørensen (TS)

Afbud: Gitte Maribo

1) ESAA aftale Århus:

Model for opbygning af elitecenteret i Århus bliver diskuteret. Vores skriv sendes rundt til de involverede klubber i området for, om de kan sætte sig ind i modellen og om det er noget de vil være med til. Der skal nedsættes en styregruppe med fordelagtigt 1 person fra hver deltagende klub.

ESAA er klar på ideen, men da der i den kommende sæson er 0 spillere tilmeldt morgentræning kommer der ingen direkte støttekroner herfra.

SH undersøger med ESAA/Ole Keldorf, om ESAA alligevel kan støtte på andre områder. Herunder i forhold til kost, ernæring og mentalt.

2) Samarbejde med elitekommuner:

Indtil videre har vi kun aftaler med Roskilde og Århus.

SH aftaler videre med de resterende byer og klubber. Hillerød, Silkeborg, Odense og København.

De involverede byer/klubber er selv ansvarlig for valg af træner i forbindelse med møder med CP. ELU betaler hvert center for én træner i forbindelse med møder. Ønskes flere deltagere er dette for klubben/centerets egen regning.

CP sørger for planlægning af møder når den endelige aftale med hvert enkelt center er lavet.

Herunder hvilke arrangementer det passende vil kunne lade sig gøre ved.

3) Samarbejde med LU om lejre:

Vi vil gerne have flere klubtrænere til at deltage på en kursusdag/workshop, mens deres spillere er på træningslejr. Dette blev også snakket igennem under møde ved UDM 2017 i Hillerød.

SH fremsender hvad kursus/workshop kan indeholde – herefter tages en snak med Uddannelsesudvalget for, om det er noget de vil støtte op omkring.

DBTU betaler udgifter i forhold til instruktør.

4) Top12 koncept:

Top12 konceptet diskuteres igennem, hvor holdingen er klar omkring det er synd at ændre drastisk på noget som fungerer fantastisk godt.

Modeller vedr. Antallet af deltagere/kampe diskuteres, men ses som for store ændringer her og nu til det kan ændres til den kommende sæson. Punktet tages videre på et af de kommende møder.

Hvis arrangøren har plads står det frit for, om en evt. U21/senior Top12 række skal gennemføres som en uofficiel række.

Der træffes beslutning om, at fra den kommende sæson skal Yngre Pige/Pige rækken deles op I 2 separate rækker, så Top12 består af 3 herre (Yngre drenge, Drenge og Junior) og 3 dame (Yngre pige, Pige og Junior/U21) rækker. Da vi har en større flok af de yngste piger vælger vi at se det som en mulighed for, at flere af disse kan komme ud og deltage ved et af de større stævner.

LH har lavet skriv om ovenstående, som sendes rundt til LU og Vestegnen der står som arrangør af Top12 2018. Herefter laves nyhed, som kommer på hjemmesiden.

5) Henvendelse fra Hillerød:

Hillerød har haft rundsendt en henvendelse, da de ønsker at være behjælpelige i forhold til ØBTU lejre. HGI vil stå for alt ift. Planlægning.

Det omhandler lejre i perioder hvor LU og DBTU har fælleslejre.

Der besluttes, at ELU ikke vil påvirke Hillerød eller ØBTU i denne beslutning.

ELU synes dog det er meget positivt, at der sker aktiviteter som det der lægges op til her.

6) Fælleslejre – skal det fortsætte?:

Under snak om ovenstående punkt snakkes om fælleslejre der er blevet afholdt.

Enighed om, at det for LU har givet/giver utrolig meget at samles.

CP nævner, at DBTU delen kræver mange mandetimer i forhold til planlægning osv. I forhold til, hvis DBTU lejrene holdes i Brøndby.

Derimod er klubber/centre der har forhold/hjælpere til at afholde en træningslejr mere end velkommen til at byde ind.

Der laves skriv om dette som kommer på hjemmesiden med punkter til hvad der kræves af klubben/centeret..

CP laver oplæg til dette.

Der diskuteres om lejrene måske skal opdeles. Evt. Flere forskellige spillesteder med mindre grupper af spillere.

Punktet kom med som indspark, så det vil blive taget op igen til næste møde.

7) Strategi for klubudvikling:

Punktet rykkes til næstkommende møde.

8) Kalendergruppen:

CA går ind i kalendergruppen. CA vil ligeledes være vores kontaktperson til TU.

9) Indsats på kost og restitution for U-trupper:

ELU vil gerne, at U-trupperne oplæres i hvor vigtig kost og restitution er for en elitesportsmand/kvinde.

Team DK har diætister, som man vil kunne få stor gavn af.

Emnet bliver prioriteret for lidt generelt og ELU ønsker spillere/forældre en øjenåbner ved at forsøge og invitere til kursus med en diætist.

ELU vil gerne have forældrene på banen, så vigtigheden af en rigtig kost og restitution forstås.

Deltagelse ved kurset vil derfor kræve deltagelse af én eller begge forældre. Klubtrænere ligeledes.

ELU finder dette som penge der vil være givet rigtig godt ud.

SH går videre med at lave et skriv til hjemmesiden omkring dette.

Der vil snakkes videre om, at lave et vest/øst kursus med Team DK.

10) Træningsdagbog. Hvordan og for hvem?

Træningsdagbogen er/kan være relevant for alle spillere. Lige pt. er det svært at finde andre muligheder end håndskrevet eller på computer/telefon. En App er forsøgt fundet, men uden held.

Den skal bruges som et signal for, om spilleren tænker over træningen der gennemføres og der ikke blot ”trænes for at træne”.

Der gøres opmærksom på, at træningsdagbogen skal bruges som et godt værktøj spiller/træner imellem, men ikke ses som et krav.

CP vil kun være involveret med træningsdagbogen for de absolutte landsholdsspillere.

Klub/centertrænere skal i det omfang det er muligt have den normale opfølgning med egne spillere omkring dette.

CP sørger for, at dette tages med som et punkt for de trænere der deltager på møder/kurser vedr. Elitekommune samarbejdet.

11) Indsats på pigefronten:

I JBTU findes en stor gruppe pigespillere, som der forsøges at lave flere træningssamlinger for. Evt. 1 gang om måneden.

LH har kontakt til flere damespillere, som kunne være relevante at få med indover her.

Lejrene skal ses som ekstra i forhold til den daglige træning, da det er her der virkelig skal sættes ind. Målet skal være, at få pigerne op på en træningsmængde/struktur, som drengene.

Der diskuteres, om et decideret pigeudvalg vil kunne være til hjælp.

Stor enighed om dette. ELU kan være behjælpelige i forhold til hvordan dette skal fungere.

Det er vigtigt med signalværdi omkring, at ELU rigtig gerne vil gøre en indsats overfor de piger der har evnerne og lysten til at forbedre sig.

Der snakkes videre om en plan til formidlingen ud til klubberne i forhold til pigetræning.

ELU vil lave en nyhed til hjemmesiden vedr. opfordring til samarbejde på lokalt/regionalt plan. Med små skridt vil vi herefter kunne mærke effekten nationalt.

12) Klubtrænere med i DBTU arrangementer:

Flere aktiviteter har været med deltagelse fra klubtrænere.

Det seneste 6-nationers stævne i Holland er et godt eksempel på, at det sagtens kan lades sig gøre. LU har også deltages med hold i bl.a. Niedersachen, som har fungeret godt.

Det kræver en interesse fra klubtrænerne, at komme afsted. Ligeledes en interesse i egne spillere – heriblandt kontakt til landstræner efter lejre eller lign. for feedback.

Der nævnes, at for at give flere nyheder til hjemmesiden kunne det være et krav, at der skrives en lille rapport fra når man har været på tur.

Der opfriskes på hjemmesiden, at det er muligt at deltage på diverse ture.

Turene er for egenbetaling.

13) Øvelser til klubtrænere via video:

ELU ønsker en sektion på hjemmesiden, hvor der kan uploades mindre videoklip/interviews med spillere under træning. Evt. Blot med links til Youtube kanal. Det skal dermed ikke fungere som forsidestof.

CP nævner, at dette nemt og hurtigt kan klares under diverse lejre hvis det må lægges op uredigeret, da det er dét som tager tid.

Eks. Med en lille forklaring af øvelsen, samt hvorfor netop denne spiller køre denne øvelse.

Alternativt de bedre spillere interviewes omkring øvelser de fandt gode som yngre.

De bedste skal/kan fungere som rollemodeller for nye spillere.

LH nævner, at Uddannelsesudvalget vil komme med noget lignende.

Der tages kontakt hertil for at høre hvad de har i tankerne.

ELU afventer derfor ovenstående, men vil holde ideen kørende.

Der tales videre om dette på næste møde.

Næste møde er 15. august 2017 i Odense.

Dato: 
08. August 2017
Forfatter: 
Thomas Sørensen
Kontaktperson: 
Thomas Sørensen
Kontaktperson tlf.: 
28 73 65 50
Kontaktperson e-mail: