Referat - 29.08.18

Referat fra møde i den internationale arrangementsgruppe onsdag d. 29.8.18 kl. 17 – 20

Til stede: Aksel Beckmann (fmd.), Dorte Darfelt, Pia Toelhøj og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Allan Bentsen og Arne Madsen.

Dagsorden

1. Siden sidst, opfølgning på aftalte aktioner
Arne havde sendt en orientering til resten af gruppen, Anders Mølgaard og Peter Sundbæk efter sit møde med SED, der gerne vil være med i DBTU’s forsøg på at skaffe flere internationale arrangementer til landet. Et offentligt tilskud skal hænge samfundsøkonomisk sammen, og vi må derfor forvente, at et tilskud bliver mindre end ved tidligere bordtennisbegivenheder i Danmark. Omvendt er udgifterne til en del af arrangementerne også blevet lavere, da der nu fx kun deltager 64 landshold til et hold-VM.

Der er sammen med Parasport DK og Vejle Kommune fremsendt tilbud på afholdelse af Para TT EM i 2019.

Arbejdsgruppen diskuterede mulighederne for at byde på EM for hold i 2021, som vi har fået invitation til sammen med Rumænien og Portugal. En endelig beslutning afventer udfaldet af et møde med bestyrelsen.

Et evt. tilbud skal være sendt til ETTU senest den 30. november. DR har vist interesse for at vise bordtennis fra fx Roskilde og Odense, så en af disse to byer er oplagte værtsbyer for et EM i 2021 (individuelt) eller i 2022 (hold). 

2. Forberedelse af site-visit i Vejle og oplæg til ETTU’s Executive Committeé
Dorte og Aksel deltager i det planlagte site-visit i Vejle den 5. og 6. september, hvor to medarbejdere fra ITTF’s para-division kommer og besigtiger faciliteterne (hal og hoteller), som Parasport, DBTU og Vejle Kommune har budt ind med til afholdelse af PTT EM i 2019. Arbejdsgruppen opfordrer Anders Mølgaard til at deltage nogle timer den ene dag i Vejle. Endvidere vil Aksel med støtte fra Dorte lave et kort oplæg til ETTU’s Executive Committeé (EC) om hvorfor ETTU skal vælge Danmark. EC forventes at beslutte en værtsby på deres møde i Alicante (hold-EM) i midten af september, og arbejdsgruppen anbefaler Danmark som det sikre og innovative valg. DBTU og Parasport vil også foreslå ITTF, at Vejle bliver ’hovedstad’ for en Para World Tour/Cup-final i ulige år, ligesom ITTF kan afvikle et side-event (teknisk seminar e.l.) samtidig med PTT EM 2019 i Vejle.        

3. Næste møde
Det næste arbejdsmøde blev aftalt til oktober (fx onsdag i uge 41/43/44), og gruppen inviterer Anders Mølgaard og Peter Sundbæk til dette møde, for at diskutere præmisserne for, og ambitionerne i, planen for at skaffe mindst tre arrangementer til Danmark i løbet af de næste otte år.

4. Evt.
Arbejdsgruppen anbefaler på det varmeste, at Allan Bentsen deltager i den eventmanageruddannelse, som SED er ved at planlægge. Tilmeldingsfrist er 14. september.   

Arbejdsgruppen leder efter et nyt medlem, der har lyst til at arbejde med budgetter for internationale arrangementer.

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
03. September 2018
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Aksel Beckmann
Kontaktperson tlf.: 
61 79 35 96
Kontaktperson e-mail: