Referat - 30.05.17

 

Referat fra møde i Portalgruppen tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17-19 i Brøndby

Til stede: Peter Tranto, Jens Poul Barkler, Mads Harslund, Steen Roslund og fra sekretariatet Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Mads Mikkelsen, DGI og Gert Jørgensen.

Dagsorden:

1) Siden sidst og fordeling af arbejdsopgaver.

2) Gennemgang af ændringer til Stævne- og Ratingreglement.

3) Kort gennemgang af udvalgte funktioner i portalen.

4) Eventuelt.

1. Siden sidst og fordeling af arbejdsopgaver

Steen oplyste, at han havde gennemgået de indhentede grunddata, og ikke mente der var behov for ændringer af de nuværende ratinggrænser.

Peter B forklarede hvordan der kan skaffes midler til udvikling af portalen, herunder aftalen med DGI og hvordan DBTU budgetterer og bestyrelsen i sidste ende godkender ønsker om ændringer til portalen. Portalgruppen er pt. en arbejdsgruppe under bestyrelsen.

Peter T forklarede hvilke arbejdsopgaver der er for gruppen, og Steen og Mads foreslog, at Peter T indkalder de to til et møde senere i år, fx i oktober, så de kan se og prøve hvad der skal gøres på portalen. Samtidig vil de lave et ’årshjul’.

Arbejdsgruppen vil på et møde, hvor alle er samlet, genoptage diskussionen af hvordan arbejdsopgaverne bedst fordeles, herunder grænseflader til andre udvalg og arbejdsgrupper, især TU og Kalendergruppen.     

2. Gennemgang af ændringer til Stævne- og Ratingreglement

Gruppen gennemgik de fire ændringsforslag, og blev enige om at indstille dem til godkendelse i bestyrelsen. Peter T sender det opdaterede dokument til Peter B til videre behandling. Gruppen var enige om, at der vil komme kritik af især reglen om at ’bordet fanger’, så alle kampe tæller med, selv om man midt i en holdkamp/stævne bliver ’skadet’. Derfor vil det være fornuftigt, hvis både lokalunioner og DBTU på deres hjemmeside orienterer om de to vigtigste ændringer (’bordet fanger’ og +- 5 point i kampe mod udlændinge) i starten af den ny sæson. 

3. Kort gennemgang af udvalgte funktioner i portalen

Peter T viste flere af de nye funktioner, herunder at når en dansk spiller møder en udenlandsk spiller, som derfor står i ratingsystemet uden klub, vil den danske spiller i fremtiden tabe eller vinde 5 point i stedet for at kampens resultat ikke påvirker ratingtallet. Ligesom kun de 25 øverst placerede spillere i puslinge-, yngre drenge/pige- og drenge/pige-rækkerne i hele landet vil være synlige for alle på portalen samt at reservelisten nu er sorteret efter klub.

4. Eventuelt

i.a.b.

Kommende møder

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 17-19 i Idrættens Hus, Brøndby.

Referent

Peter Busck-Nielsen

Dato: 
10. August 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
30 27 99 95
Kontaktperson e-mail: