Referat fra vækstmøde Storkøbenhavn                                                                  Frederiksberg 21.8.19

Deltagere: Dennis Skaarup, Level, Ahn Lykke, Hvidovre, Stig Jensen, Amager, Anders Ravn, Brøndby, Morten Krydsfelt, København, Jan Kristoffersen, Frederiksberg, Susanne Berg, Brønshøj, Poul Danborg, sekretariatet, Lars Høgsberg og Klaus Dam fra bestyrelsen samt BTDK-konsulent Martin Lundkvist.

Formålet med mødet var få en første drøftelse af samarbejdet mellem klubberne i regionen jf. intentionerne i ny struktur om at skabe medlemsvækst af ungdomsspillere i regionen.

De udsendte medlemsdata blev gennemgået overordnet, og der var enighed om, at det kan blive et vigtigt redskab for at skabe en øget bevidsthed i klubberne. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at hvis klubberne skal bidrage oftere med medlemsdata, så skal det være meget nemt at håndtere for klubberne, så der ikke pålægges ekstra administrativt arbejde. Derudover skal medlemsdata indsamles for hver region som i det udsendte materiale, så det bliver et redskab for regionens klubber i indsatserne for vækst.

Der blev drøftet kontingent niveauer i klubberne, og som i flere af de øvrige regioner er der stor forskel fra de laveste klubkontingenter på omkring 500,- om året til de højeste der er 4 gange så højt. Vi havde en ”hønen og ægget” drøftelse af, om man kan tillade sig at hæve kontingentet, når tilbuddet ikke er bedre. Eller om klubberne netop skal hæve kontingent-niveauet, så der er flere ressourcer til bedre træning, hjælp til administrative opgaver eller bedre faciliteter. København fortalte om et nyt og spændende træningskoncept, som de søsætter i denne sæson for yngre målgrupper i et professionelt set-up med fokus på andre ting end det bordtennismæssige. Noget der bør bringes i spil og læres af i resten af regionen og landet, når de første erfaringer viser sig.

Der blev drøftet hvilke udfordringer klubberne har, der kan blive en barriere for vækst i klubberne og dermed i regionen. Her blev bl.a. nævnt:

  • Bestyrelserne i klubberne kan blive bedre og der bør være flere til at løfte opgaven
  • Udfordringer med at få SFO samarbejde op at stå, måske kræver det nye ideer til at skabe relationen
  • De administrative opgaver i klubberne ”stjæler” ledernes ressourcer til udvikling

Planen for efterårets indsatser i BTDK blev gennemgået. Herunder særligt Ledergruppens strategiseminar på Bornholm den 27.-29. sept. hvor der skal drøftes vækstmål, indsatser for at nå målene samt BTDK’ budget og nye finansieringsmodel for 2020 i det samlede Bordtennis Danmark. På Ledergruppens seminar på Bornholm lægges sporene for de kommende års vækst. Der fokuseres på 3 indsatsområder: Ungdomsvækst, Effektiv drift samt Forretning/sponsorer. Der træffes ikke beslutninger på Bornholm.

Regionens team består af Dennis Skaarup, Level, der også repræsenterer regionen på Ledergruppens møde på Bornholm samt Stig Jensen/Amager, Ahn Lykke, Hvidovre, Jan Kristoffersen, Frederiksberg, Anders Ravn, Brøndby og Morten Krydsfelt KBH. Næste møde er onsdag 9.10.19 kl. 19 i Mariendalshallen med henblik på drøftelse af, hvilke vækstmål regionen vil løbe efter og hvilke indsatser, man finder vigtigst at forbedre for at opnå væksten forud for beslutningsmødet i Odense den 15.-16.11.19. Der var enighed om, at der skal gøres et forsøg på at få flere klubber inddraget i det regionale arbejde frem mod mødet i oktober

For at styrke kommunikationen etableres først en mailgruppe for regionens klubledere. Der vil ske en henvendelse til de klubber i regionen, der har ungdomsmedlemmer, og derfor bør blive en del af det regionale samarbejde. Mødet var præget af en god og konstruktiv dialog

Referat, Martin Lundkvist