Referat regionsmøde Midtjylland 03.10.19 i Aarhus

 

Deltagere: Betina Haagensen, Jan Therkelsen, Jonas Agerholm, Niels P. Bach, Søren Haulund, Dan Jakobsen og Klaus Witved.

Vi startede med en kort gennemgang af mødet i Svaneke.

Vi lavede 0 punkts målingen med vores vurdering af vores forventninger til den nye struktur.

Vi aftalte at Betina laver en klubhåndbog med:

  1. Bestyrelse.
  2. Træner og hvilken uddannelse trænerne har.
  3. Leder
  4. Spillere
  5. Hold
  6. Spot kurser – har det interesse.

Denne håndbog kan vi bruge som værktøj når vi besøger andre klubber i vores vækstteam for at hjælpe disse klubber.

Dan vil lave en trænerprofil pr. klub.

Vi snakkede om vigtigheden af at afholde sociale arrangementer i vores klubber.

Vi diskuterede også økonomi og de trængsler der er i BTDK og muligheden for at de nye BAT 60+ skal være mere med til at betale for fællesskabet.

Der var en rimelig god debat både for og imod, men ingen lette løsninger.

Dan Jakobsen deltager i næste møde i Ledergruppen.

Vi holder næste møde i vækstteam Midtjylland onsdag den 20.11.2019 kl. 19.00

Hos Betina Haagensen Bragesvej 24 i Silkeborg.

 

Referant Klaus