Referat vækstteammøde Nordsjælland, d. 9. august 2021 kl. 19.30-22.00

Deltagere: Annie Ramberg (Ballerup), Margit Berthelsen, Peter Harslund, Carsten Melsby (Slangerup), Mikael Mikkelsen (Ølstykke), Lars Eckeroth (Allerød), Thomas Hjermind (Hillerød), Helge Larsen (Jægerspris), Jørn Tullin (Smørum), John Sørensen (Virum), Jeppe Damsgaard (BTDK)

  1. Fællesaktiviteter

Flere klubber har allerede igangsat aktiviteter på tværs. Som forslag blev nævnt:

  • Klubkamp – et koncept af Allerød og Ølstykke, der blander skole OL-aktiviteter og traditionel bordtennis. En klub kåres som vinder ud fra et ”sirligt” pointsystem. Målgruppe: Fra nybegyndere til pointstævnespillere.
  • 4×4 – små holdkampe, hvor man på dagen stiller hold afhængigt af hvilke spillere klubberne har med. Målgruppe: Spillere der ikke deltager i holdturnering, men har spillet pointstævner.
  • Weekendtræning/minilejre – fredag aften eller en halv weekenddag. Målgruppe: ungdomsholdspillere.
  • Elitedivisions-sideevents – et koncept fra Hillerød, der fx har lavet en rundt-om-bordet-turnering inden en elitedivisionskamp, for at lokke ungdomsspillere med som publikum.

Desuden blev der foreslået, at man kunne bruge nogle af vækstteamets midler på at ansætte en fælles træner, der kunne stå for fællestræning i regionen, for flere forskellige målgrupper og på skift i forskellige klubber.

Hvis en klub i regionen afholder åbne lejre, er det vigtigt at beskrive hvilken målgruppe de er for, hvad lejrens fokus er (teknik, kamp, leg osv.) og hvem, der er trænere og hvad deres trænerkompetencer er.

Ved en gennemgang af kalenderen forekom flere datoer som muligheder for at lave fællesaktiviteter. Allerød og Ølstykke har taget teten på at organisere en fællesaktivitet, enten ”klubkamp” eller ”4×4” sidst i oktober. Der kommer mere herom på vækstteamets facebookgruppe.

Derudover efterspurgte andre klubber en konceptbeskrivelse af ”klubkamp” og ”4×4”.

  1. Økonomien i vækstteamet

På mødet blev der efterlyst et overblik over de økonomiske midler, som er tilrådighed for vækstteamets aktiviteter.

Som udgangspunkt har vækstteamet adgang til 29.000 kroner svarende til en 1/3 af midlerne fra opløsning af ØBTU. Ligeledes er der afsat 10.000 kroner i BTDK budgettet for 2021.

Som udgangspunkt kan et initiativ modtage en pulje, hvis vækstteamet er enig om dette, og der foreligger et budget for aktiviteten.

Der blev ytret ønske om en mere langsigtet økonomisk model for vækstteams, der vil gøre det muligt at planlægge aktiviteter mere kontinuert. Umiddelbart synes det vanskeligt, da der kun opereres med årlige budgetter i BTDK regi.

Vækstteamet ønsker at Ledergruppen tager stilling til, hvordan vækstteamenes økonomi får et mere langsigtet fokus.

  1. Kommunikation

Man besluttede at bruge Facebookgruppen til at kommunikere med hinanden omkring fællesaktiviteter, fx lejre. Jeppe har opgaven med at involvere de vækstteammedlemmer, der ikke er på Facebook.

  1. Næste møde

Umiddelbart efter Ledergruppens strategiseminar d. 19.-20. sept.

  1. Eventuelt

Vækstteamlederens rolle blev drøftet, heri ansvar, kompetencer og forventninger.