Referat vækstteammøde Nordsjælland, d. 12. april 2021 kl. 19-20.00

Mødet blev afholdt på Teams.

Deltagere: Annie Ramberg (Ballerup), Margit Berthelsen+træner (Slangerup), Mikael Mikkelsen (Ølstykke), Lars Eckeroth (Allerød), Thomas Hjermind (Hillerød), Jeppe Damsgaard (BTDK)

Afbud: John Sørensen (Virum), Søren Mathiasen (Helsingør), Helge Larsen (Jægerspris)

 1. Klubbernes udgangspunkt for genåbning
  • Ballerup: Klar til at starte op. Usikre på coronapas til børn over 15. Skriver ud til ungdommen. Trænerne har talt med nogen.
  • Slangerup: Klar til at starte op. Har ikke skrevet til medlemmerne, da de er usikre på vilkårene. Afhængig af, at kommunen hallen. Har tænkt lidt over, hvad indholdet skal være for børnene. De skal have mulighed for at finde hinanden socialt igen. De skal bruge noget tid på at få klubben tømret sammen den første tid.
  • Ølstykke: Klar til at starte op. Skrev ud til børnene for en uge siden om forventningerne til genopstart. Overvejelser omkring risiko for smitte som træner. Ungdomstrænere er klar. Første 1½ måned, ingen geografisk sammenblanding. Har lokaler hver weekend, hvis man vil lave noget på tværs af klubberne. Spiller en gang om ugen hele sommeren.
  • Allerød: Klar til at starte op. Har ikke haft aktivitet under nedlukningen. Lille onlinegruppe med 4-5 møder om fx bordtennistemaer. Har en forventning om at have mistet næsten alle nybegyndere. Overvejer at lægge hold sammen, for at øge volumen, hvis der er for få der kommer tilbage. Planlægger rekrutteringsindsats når de genåbner. (Efterspørger materiale fra BTDK) Forventer at den øvede gruppe kommer fuldtalligt tilbage. Tror de har savnet hinanden. Starter med frit spil og lader dem være sammen. Der vil være ekstra sociale aktiviteter for både ungdom og seniorer. Der vil blive afholdt en pigelejr senere. Er åbne for aktiviteter på tværs for de mere øvede (der har 3-4 år i sporten). De har kommunikeret med deres medlemmer på Facebook om opstart.
  • Hillerød: Klar til at starte op. Har prøvet at aktivere medlemmer digitalt, fx via en nytårsquiz. Livestreamet fra ligakampe. Har kørt udendørs fysisk træning for hhv. ungdom og senior. Begrænset succes.

Frygter frafald blandt nybegyndere. Planer om flere forskellige aktiviteter hen over sommeren. Samler muligvis holdene ligesom Allerød, for at skabe volumen, hvis frafaldet har været for stort.

 1. Aktiviteter udover klubtræningen:

Generelt en forventning til, at der går lidt tid med at genetablere klubbens eget fundament og fodfæste. Der skal dannes et overblik over, hvor mange man har mistet og dem der er tilbage, skal starte stille og roligt op og afslutte sæsonen på en god måde i den enkelte klub.

Flere klubber har planer om forskellige aktiviteter hen over sommeren, hvoraf nogle er oplagte at samarbejde om:

  • Sommerskole
  • SommerSFO
  • Lejr for de bedste (Allerød), slut uge 26.
  • Pigelejr
  • Weekendcamps (juniorspillere, dr/pg).
  • Bordtennislejre for helt nybegyndere (i Hillerød).
  • Ungdomslejre for de bedste (i Hillerød).

Generelt savnes der synlighed omkring åbne aktiviteter i de enkelte klubber, så man kan se, hvem de er for, hvem der er trænere, hvad planen er osv. Det kan være en fælles kalender for Nordsjælland/Sjælland med fokus på børn og unge (det er planen at BTDK står for denne og klubber og vækstteams spiller ind i denne).

Man kan også benytte den eksisterende Facebookgruppe til at lægge aktiviteter op og invitere.

 1. Festival d. 25-26. sept.

Der afholdes et større event i denne weekend. Denne gang i Roskilde Kongres Center. Det er et event for BTDK’s klubber med et fokus på 8-14-årige. Derfor er det målet at involvere så mange klubber som muligt.

Festivalen er et bredt arrangement med mange forskellige aktiviteter også en del, der ikke før er brugt i organiseret regi. Målet er at skabe en fed oplevelse og stemning som spillerne tager med tilbage til deres klubber.

Som en del af optakten håber vi på, at hvert vækstteam kan finde på at lave en eller flere aktiviteter på tværs i måneden op til festivalen. Det kan være et større for-event eller små klubsamlinger, hvor man øver sig på nogle af de ting festivalen indeholder, eller noget helt andet. Det vigtige er, at det er de samme mål for øge: at skabe gode oplevelser og fællesskab.