Referat fra vækstteammøde Sønderjylland
Aabenraa, Sportscentrum 09.10.2019

Elvin Hansen, Aabenraa Bordtennis
Ebbe Worm, Aabenraa Bordtennis
Bent Nielsen, Broager Bordtennis
Henning Nissen, Broager Bordtennis
Morten Nissen, Haderslev Bordtennis

Morten fortalte om mødet på Bornholm, samt fortalte lidt om hvordan mange af de andre klubber gør mht. vækst af ungdom, samt generelt holder liv i klubberne med nye tiltag, som f.eks. træningsformer og involvering af forældre.

1. Der var enighed og ønske om at får afholdt en træneruddannelse lokalt i Sønderjylland, da det vil gøre det nemmere at få de unge trænere med på tilbuddet, da de i forvejen har meget i hverdagen med skole og lektier.
Morten fortalte kort om den nye type træning, som Dennis præsenteret på Bornholm, og der var en stor interesse i hvordan dette på den lange bane vil fungere. Broager har en lignende model kørende, hvor de deler deres ungdom op, alt efter hvem der vil ”lege” og hvem der vil køre noget seriøst træning ved bordet.
Men en ny type træneruddannelse, hvor det pædagogiske også kom mere i spil, blev nævnt som et ønske.

2. Fokusskiftet i sekretariatet tages godt imod, da mere synlighed ude i klubberne, og mere støtte i dagligdagens udfordringer vil gøre det lettere at vækste klubberne.

3. Morten fortalte om, hvordan ledergruppen var kommet frem til en vækst på 50 ungdomsmedlemmer pr. år.
Selve målet på de 50, blev opfattet som lidt for optimistisk, da der var en del fodarbejde der skal gøres inden, at man kan byde de medlemmer ud i klubberne.
Sådan som vækstteam sønderjylland er ligenu, er det kun 3stk klubber, Broager, Aabenraa og Haderslev, som har ungdomsmedlemmer, dvs. med 50ungdomsmedlemmer pr. år over f.eks. 3år, så vil det sige at hver klub skal vækste med 50ungdomsmedlemmer over 3år. Det er der ikke grundlag for, samt hellere ikke plads til ude i klubberne.
Derimod nævnes det som et realistisk mål, 15-20ungdomsmedlemmer pr år over f.eks. 3år.
Mulig tiltag, som vi godt kunne tænke os, er at få startet en ny større klub op i Tønderområdet, hvor der før i tiden har været en stor klub. Hjørnet nede i vest sønderjylland ligger helt bart uden nogen form for bordtennistilbud, og det vil være ideelt at få noget startet i den del af egnen, da det vil kunne give et boost i medlemmer. -Den opgave var vi enige om, at det ville give mere mening at sætte nogle ressourcer på. F.eks. starte i det små, ved at flytte nogle stævner ned til Tønder by, for ligesom at tiltrække lidt opmærksomhed, og få nysgerrighed for sporten. Ebbe ville undersøge muligheden for, at man kunne ligge regionsmesterskabet dernede i nærmeste fremtid.
Derudover blev der nævnt fra Broager, at de mente at der kørte noget klub-agtigt noget i Hørup, hvor de havde fået en række ungdomsspillere fra. Hvis der er en klub, bør vi få kontakt, og få dem inviteret til vækstgruppen.
Vækstkonsulenten som vil blive tilknyttet, vil blive hilst MEGET velkommen, og en sådan konsulent kunne være god i arbejdet med at få startet en klub op i Tønder, i samarbejde med de øvrige klubber.
-Der må og skal være ildsjæle i Tønder, som er med på idéen.

4. finansiering af BTDK.
Der blev diskuteret og debatteret heftigt omkring dette med fælles bidrag.
Vi blev alle enige om, at med alle de nye tiltag og målet med vækst, så SKAL der flere penge til og det ville være mest rimeligt, hvis det var ens for alle, så alle følte sig lige meget værd og set.
Der blev dog luftet, at man skal passe på at man ikke skræmmer nye medlemmer væk, ved at gøre Bordtennis til en ”dyr” sport, med en farlig masse gebyrer, kontingenter, licenser, osv. Skal der være vækst, skal sporten også være ”letspiselig” rent økonomisk. Forældre skal eventuelt inddrages, om de synes det vil give mening at der skal betales kontingent + et beløb mere, uanset om man spiller på hold er til stævner osv.
Der blev stillet lidt spørgsmål i denne debat…
Hvorfor er der forskel på gebyr for tilmelding til holdturnering. Jyllandsserie er MEGET dyrere end f.eks. serie 4. Hvad er grunden til dette, da det rent teknisk ingen forskel er i afviklingen af disse kampe?
Ebbe havde et spørgsmål omkring de 9000 bordtennisspillere, hvor han mente at der bestemt burde være LANGT flere, nok nærmere de 15.000. Han kunne via portalen se ved sæsonstart når holdene oprettes, at databasen opdaterer sig selv, med spillere fra foregående sæson, som har været aktive, og da mente han at den hentede 15.000 spillere. Om det så er den komplette database af spillere, levende og døde, var han måske lidt i tvivl om. Men i så fald bør man måske få ryddet op i den database.

Referent
Morten Nissen