Referat fra vækstmøde Sønderjylland                                                                    Aabenraa 28.8.19

Deltagere: Morten Nissen, Haderslev, Hans Gehlert, Vojens, Ebbe Worm, Aabenraa, Elvin Hansen, Aabenraa, Kira Ørbekker, Løgum, Bent Nielsen og Henning Nissen, Broager, Anders Mølgaard, Formand i Bordtennis Danmark og Martin Lundkvist, BTDK

Formålet med mødet var få en første drøftelse af samarbejdet mellem klubberne i regionen jf. intentionerne i ny struktur om at skabe medlemsvækst af ungdomsspillere i regionen.

De udsendte medlemsdata blev gennemgået overordnet, og der var enighed blandt lederne om, at der er et betragteligt vækstpotentiale i Sønderjylland. En af vejene at gå for at skabe vækst i Sønderjylland er de i gang med i Broager, hvor man har ansat en pædagogstuderende som ungdomstræner i klubben. Det har været en succes og har medført, at Broager nu har omkring 35 ungdomsspillere. Det kunne sagtens være en model, som andre dele af landet med fordel kan tage til sig. En af de store udfordringer i Sønderjylland er gennemstrømningen af børn i klubberne, og det er netop kombinationen af pædagogiske og basale bordtennis kompetencer, som pædagoger kan bidrage med i lokale bordtennisfællesskaber.

Derudover var der umiddelbart enighed om, at der skal indsamles brugbare medlemsdata for hver region, som gør det muligt at følge vækst og udvikling.

Der blev drøftet hvilke udfordringer klubberne har, der kan blive en barriere for vækst i klubberne og dermed i regionen. Her blev bl.a. nævnt:

  • For få frivillige ledere til at modtage børnene og skabe fællesskaber og gode rammer
  • For dårlige lokaler og for få klubber med stationære lokaler
  • Svært ved at fastholde børn og unge

Planen for efterårets indsatser i BTDK blev gennemgået. Herunder særligt Ledergruppens strategiseminar på Bornholm den 27.-29. sept. hvor der skal drøftes vækstmål, indsatser for at nå målene samt BTDK’ budget og nye finansieringsmodel for 2020 i det samlede Bordtennis Danmark. På Ledergruppens seminar på Bornholm lægges sporene for de kommende års vækst. Der fokuseres på 3 indsatsområder: Ungdomsvækst, Effektiv drift samt Forretning/sponsorer. Der træffes ikke beslutninger på Bornholm.

Næste møde er 9. oktober kl. 19 i Aabenraa med henblik på drøftelse af output og læring fra Bornholm, hvilke vækstmål regionen vil løbe efter og hvilke aktiviteter, der ønskes igangsat i 2020. Denne dialog sker forud for beslutningsmødet i Odense den 15.-16.11.19. For at sikre koordinering mellem regionens klubber  laves en mailgruppe for regionens klubledere.

Det Sønderjyske regionsteam består af Hans Gehlert, Vojens, Kira Ørbekker, Morten Nissen, Haderslev bliver teamleder og deltager på Bornholm samt Elvin Hansen/Dorthe Christensen og Bent Nielsen/Henning Nissen Broager.

Mødet var præget af en god og konstruktiv dialog

Referat, Martin Lundkvist