Referat fra vækstmøde Sydvestsjælland og LF                                                     Greve 19.8.19

Deltagere: Preben Larsen, Greve, Johannes Michelsen, Gundsølille, Lis Hævdholm, Holbæk, Allan Bentsen, Johanne Tschernja og Betina Reidl, Roskilde, Jeppe Damsgaard, sekretariatet, Lars Høgsberg og Klaus Dam fra bestyrelsen samt BTDK-konsulent Martin Lundkvist. Afbud fra Næstved Bordtennis, Ejby og Nykøbing F.

Formålet med mødet var få en første drøftelse af samarbejdet mellem klubberne i regionen jf. intentionerne i ny struktur om at skabe medlemsvækst af ungdomsspillere i regionen.

De udsendte medlemsdata blev gennemgået overordnet, og det blev konkluderet, at de ikke er hverken valide eller aktuelle nok. Jeppe fortalte, at sekretariatet er i gang med at etablere halvårlige medlemsopgørelser, for at få et mere præcist billede af medlemstilgang/afgang. Der var enighed om, at bedre medlemsdata er nødvendigt, hvis reelle vækst diskussioner skal blive troværdige på sigt og ikke bero på gætterier. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at hvis klubberne skal bidrage oftere med medlemsdata, så skal det være meget nemt at håndtere for klubberne, så der ikke pålægges ekstra administrativt arbejde. Derudover skal medlemsdata indsamles for hver region som i det udsendte, så det bliver et redskab for regionens klubber i indsatserne for vækst.

Der blev drøftet hvilke udfordringer klubberne har, der kan blive en barriere for vækst i klubberne og dermed i regionen. Her blev bl.a. nævnt:

  • Bestyrelserne i klubberne skal muligvis styrkes, hvis de skal kunne arbejde målrettet med vækst
  • Forskellige lokale problemstillinger, nogle klubber har venteliste mens andre har tomme borde
  • Vi kan gøre med brug af 60+ernes ressourcer i klubberne
  • De administrative opgaver i klubberne ”stjæler” ledernes ressourcer til udvikling
  • Vi kan konkret få bedre styr på antal spillere og mønstre i afgang/tilgang og vi skal styrke fastholdelsen af spillerne gennem bedre og flere trænere i lokalområdet
  • For mange klubber der ikke har faste borde og højere kvalitet i begyndertræning

Planen for efterårets indsatser i BTDK blev gennemgået. Herunder særligt Ledergruppens strategiseminar på Bornholm den 27.-29. sept. hvor der skal drøftes vækstmål, indsatser for at nå målene samt BTDK’ budget og nye finansieringsmodel for 2020 i det samlede Bordtennis Danmark. På Ledergruppens seminar på Bornholm lægges sporene for de kommende års vækst. Der fokuseres på 3 indsatsområder: Ungdomsvækst, Effektiv drift samt Forretning/sponsorer. Der træffes ikke beslutninger på Bornholm.

Næste møde er onsdag 9. oktober kl. 19, Idrættenshus/Kildegården i Roskilde med henblik på drøftelse af vækstmål i regionen og hvilke indsatser, man vil igangsætte fælles i 2020 forud for beslutningsmødet i Odense den 15.-16.11.19. Der var enighed om, at hvis det regionale samarbejde skal give mening, så skal der helst være en del flere klubber repræsenteret på næste møde.

For at styrke kommunikationen etableres først en mailgruppe for regionens klubledere. Der vil ske en personlig henvendelse til de klubber i regionen, der har ungdomsmedlemmer, og derfor bør blive en del af det regionale samarbejde, bl.a. Sorø, Slagelse, Kvik Næstved, Taastrup, Karlslunde, Bramsnæs, Fårevejle, og Vig.

Regionen/klubberne skal stille med en repræsentant til Ledergruppens strategiseminar på Bornholm. Flere ledere var allerede optaget af andre bordtennisaktiviteter. Betina Reidl, Roskilde meldte sig som potentiel kandidat og ser på muligheden for at deltage. Mødet var præget af en god og konstruktiv dialog

Referat, Martin Lundkvist