Referat fra Vækstteammøde i Syd- og Vestsjælland og øerne d. 2. juni 2022.

Deltagere: Kim Rasmussen (Kvik Næstved), Tina Berg, Lis Hævdholm og Anders Nielsen (Holbæk BTK), Betina Reidl, Johanne Tschjerna (Roskilde BTK61).

Afbud: Henrik Andersen (Slagelse BTK), Casper Løje (Midtlollands BTK), Rasmus Agger (Ejby BTK), Søren Rygaard Jensen (Lejre BTK), Mette Fabricius (AF Sorø BTK).

Forud for mødet modtog vækstteamet dette nyhedsbrev

1. Trænerudvikling
Det oprindelige ønske om en inspirationsdag, først som et pilotforsøg i Holbæk derefter tilbudt til resten af regionen, blev lagt ned, da det var et ønske fra en træner, der ikke er træner længere.

I stedet argumenteredes for, at holde fast i de trænerkurser BTDK allerede udbyder, samt det regionale trænernetværk, som Rasmus Klein Døssing, der sammen med Jeppe står for BTDKs trænerudddannelser, skal forsøge at få op og stå.

Samtidig oplyste Jeppe, at BTDK har et ungtrænerkursus i støbeskeen for teenagere. Kurset afholdes ifm. Klubfestivalen d. 24.-25. september 2022. Det er målsætningen at fylde kurset med unge trænerspirer og klubberne skal ikke holde tilbage. Kurset skal være med til at kickstarte rekrutteringen af fremtidige ungdomstrænere og skal blive et årligt tilbagevendende holdepunkt for klubberne, hvor man vænder sig til at sende ungdomsspillere i alderen 14-17 år afsted.

Klubberne i regionen opfordres allerede nu til at tage et kig på ungdomstruppen og tage en snak med spillerne i målgruppen. Deltagerne får den bedste oplevelse og I øger samtidig sandsynligheden for at fastholde dem efterfølgende, hvis I sender flere afsted. Vi er ikke helt på plads med indhold og varighed (fx om det bliver en eller to dage). Det kan også være jeres trænerspirer har en holdning til kursets indhold og varighed, i så fald er vi meget interesserede i den. Tag fat i Jeppe på tlf 20 42 78 87 eller mail.

2. Materiale til træningsplanlægning

Der var enighed om, at det med stor sandsynlighed kunne være en hjælp for mange trænere, hvis forbundet oparbejdede et bibliotek af færdige træningspas, fx baseret på temaer (fx serv) eller målgrupper (fx begyndere). Rasmus Klein Døssing og Jeppe går videre over sommeren med dette punkt.

3. Fælles træningspas

Kim og Jeppe har lagt en plan for efteråret hvor der vil blive arrangeret 2-3 træningspas for vækstteamets børn og unge. Der bliver skrevet en invitation/informationsbrev, som er klar d. 25. juni, så klubberne kan tage det med i næste sæsons forberedelser.

Der var enighed om en beskeden brugerbetaling, der til gengæld blev brugt på frokost til deltagerne. Erfaringen er, at brugerbetaling er med til at sikre, at tilmeldte rent faktisk dukker op på dagen.

Datoerne for træningssamlingerne bliver en dag i weekenderne d. 10.-11. sept. og 8.-9. okt. Desuden ser vi på om det er muligt at afholde en samling ifm. DM senior for at trække tilskuere og for at vise børnene, hvordan bordtennis også kan spilles.

4. Klubfestival

Klubfestivalen 2022 afholdes d. 24-25. september i Roskilde Kongres Center. Grundlæggende kommer det til at ligne det vi afholdt sidste år i september. Til forskel fra sidste år vil der være fri tilmelding, altså ingen deltagerbegrænsning pr. klub. TIlmelding foregår digitalt således, at det står klubber frit for om forældre selv tilmelder børnene eller klubben kan vælge selv at administrere alle tilmeldinger. Der vil være tre pristrin afhængigt af hvornår man tilmelder sig. Jo tættere man kommer på tilmeldingsfrist jo mere stiger prisen. Der er plads til 250 deltagere og det er først-til-mølle.

I år er voksne (trænere, ledere og forældre) gratis. Det vil dog være en fordel for vores forberedelser, hvis alle voksne også tilmeldes. Tilmelding sker via samme link som tilmelding af børnene. Ved tilmelding, vil der være mulighed for at tilvælge forplejning til voksne til en fast pris.

Følg med her.

Flere har gode erfaringer med at afholde forældremøder frem for (kun) at kommunikere elektronisk ift. at øge deltagelsen ved alle aktiviteter. Derfor opfordrer vi til at afholde et forældremøde både ift. tilmelding til Klubfestival, men også ift. at øge tilslutningen til pointstævner og holdturnering.

5. Senior DM i Roskilde til december

Senior DM har i år en ny form, hvor der er spillet kvalifikation tidligere på året. “Slutspillet” spilles d. 20.-22. december i Roskilde. Som skrevet ovenfor, vil vi se på muligheden for at lave et ungdomsarrangement inden finalerne spilles d. 22. dec. Det er dog i hverdagene inden jul og derfor var der usikkerhed om, hvornår skolernes ferier begynder. Det har Jeppe undersøgt og datoerne står nedenfor.
Datoer for start på skolernes juleferie:
Næstved: 22. dec.
Lejre: 21. dec.
Køge: 22. dec.
Holbæk: 22. dec.
Guldborgsund: 21. dec.
Odsherred: 22. dec.
Ringsted: 21. dec.
Roskilde: 23. dec. (forventet, ikke bekræftet)
Slagelse: 21. dec.
Sorø: 23. dec.
Vordingborg: 21. dec.

Det ser altså ud til, at mange klubbers børn og unge i hvert fald har ferie d. 22. dec. og vi bør overveje at arrangere en ungdomsaktivitet i den forbindelse.

6. Evt. og spørgsmål til BTDK