Referat regionsmøde Sydvestsjælland + LF, onsdag den 8.10.19 i Roskilde

Deltagere: Lis Hævdholm, Holbæk, Johanne Tschernja, Roskilde, Henrik Andersen, Slagelse, Claus Bakke, NFBTK, Allan Petersen, Sorø, Anders Harlfeldt, Bramsnæs, Betina Reidl, Roskilde, Jeppe Damsgaard og Martin Lundkvist, BTDK

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde af deltagerne. Der var deltagelse af flere nye klubber, hvilket var særdeles glædeligt, fra Nykøbing F, Sorø, Bramsnæs, Slagelse og Næstved Bordtennis, v/Henrik Cortz, der dog blev dog kaldt på arbejde i sidste øjeblik og derfor ikke deltog.

Martin ridsede herefter processen op for de kommende måneder. Alle 9 regioner har afholdt gode møder med konstruktive dialoger i uge 40 og 41. Indholdet på møderne er potentielle vækstmål, budget 2020 samt potentielle vækstindsatser i regionerne i 2020. Drøftelserne på møderne tog udgangspunkt i Ledergruppens strategiseminar på Bornholm ultimo sept. og leder os frem mod Ledergruppens beslutningsseminar i Odense den 15.-16. nov. 2019.

På dette kommende møde i Odense træffer Ledergruppen beslutninger om vækstmål og budgetter, som så igen vil udmønte sig i, at der drøftes og indgås vækstaftaler med klubberne i hver region i januar 2020.

Betina (vores repræsentant i Ledergruppen) gav et indblik i hendes deltagelse i Ledergruppens strategiseminar på Bornholm ultimo september, hvor hun repræsenterede den Sydvestsjællandske region. Betina fortalte om en spændende weekend på Bornholm, hvor de forskellige ledere fra alle landets regioner gik ind i drøftelserne med åbenhed og interesse for at skabe en brugbar dialog om Bordtennis Danmarks fremtid. Der blev givet indsigt i BTDK’ økonomi og potentielle underskud i 2020. Der var åbenhed for at finde fælles løsninger til vækst på tværs af regionerne.

Herefter blev temaerne fra mødet på Bornholm gennemgået. Temaerne var 1. vækstmål, hvor det blev foreslået, at hver region fælles tager ansvar for et vækstmål på 50 ungdomsmedlemmer i 2020. 2. At der kigges på sekretariatets organisering, kerneopgave, åbningstider, geografiske placering ift. at kunne støtte klubber i hele landet. 3. Økonomi – Ny finansieringsmodel, hvor det drøftes at indføre et klub-/medlemskontingent, så alle der er medlem af en bordtennisklub bidrager til fællesskabet. Bestyrelsen har nedsat en økonomigruppe, der arbejder på 2-3 forskellige budgetscenarier, der både imødekommer de aktuelle økonomiske udfordringer og giver mulighed for investeringer i vækst. De Sydvestsjællandske deltagere var positive overfor budgettankerne, men samtidig blev der lagt vægt på, at BTDK skal kunne støtte klubbernes udvikling bedre, hvis et medlemskontingent skal have opbakning.

Det blev aftalt, at Betina fortsætter med at repræsentere regionen på Ledergruppens møde den 15.-16. nov. Flere deltagere overvejer muligheden for at deltage i Odense-mødets anden del, der er åbent for alle regionale ledere fra lørdag kl. 13.30 til og med fælles middag lørdag aften. Det blev aftalt, at de øvrige ikke- deltagende klubber kontaktes for fremtidig deltagelse. Martin og Jeppe koordinerer kontakten til klubberne. Næste møde er mandag den 13.1.20 kl. 19-22 hos Rasmus Agger i Ejby BTK, Skovvang 6, 4623 Lille Skensved, Skolens indgang B. På mødet til januar drøftes indhold af vækstaftalen for regionen, og den indgås af de klubber, der ønsker at indgå i et fællesskab, der samarbejder om at skabe vækst.

Referat v/Martin Lundkvist, BTDK