Referat vækstteammøde Sydvestsjl. og øerne, d. 9. april 2021 kl. 19-20.00
Mødet blev afholdt på Teams.

Deltagere: Marielle Nielsen, Johanne Tschjerna, Allan Bentsen (Roskilde BTK), Kim Rasmussen (Kvik Næstved), Max Seeger (AF Sorø BTK), Sven Ægidius (NFBTK), Vicki Larsson, Tina Berg (Holbæk BTK), Betina Reidl (Teamleder), Jeppe Damsgaard (BTDK)

 1. Klubbernes udgangspunkt for den forestående genåbning:
 • Kvik Næstved:
  Forventer at åbne så snart det er muligt.
  Plejer at tilbyde træning t.o.m. maj måned. Overvejer at holde åbent længere, hvis de kan få haltid og spillerne efterspørger det.
 • NFBTK:
  Forventer at åbne så snart det er muligt.
  Deres oprindelige hal er omdannet til vaccinecenter. De er derfor flyttet til en anden hal, hvor transporten af børn til og fra udgør en lidt større udfordring end tidligere. Den sædvanlige hal er tilbage ultimo august.
  De har valgt at gøre kontingentbetaling frivillig for første halvår 2021.
 • Roskilde BTK:
  Er allerede i gang med udendørs træning for flere træningshold og har fået gode erfaringer med fra dette, som de kan bruge når indendørstræningen åbner.
  Træningen kører til skolernes sommerferie.
  Har indført ½ kontingent i første halvår 2021
  Observerer ikke mere frafald end sædvanligt, men laver en endelig opgørelse efter sommerferien.
 • Holbæk:
  Er også klar til at åbne, så snart der gives grønt lys.
  Træningen følger skolernes ferier.
  Har traditionelt haft en række sommerferieaktiviteter, som de forventer at afvikle, hvis omstændighederne tillader det.
 • Sorø:
  Søger fonde for at supplere de kontingentrabatter, de har indført ifm. coronanedlukning.
  Er lidt i tvivl om, om de starter op før sommerferien.

Opmærksomhedspunkter ved genopstart:

Den overskyggende forventning er, at børnene sandsynligvis bare vil i gang med at spille bordtennis, så det skal de have lov til. At dømme efter erfaringer fra dem, der har startet udendørstræning op, så bliver spillerne hurtigt udmattede og ukoncentrerede, så det er vigtigt, at trænerne er opmærksomme og fleksible i deres planlægning. Det kan godt være man har forberedt et gennemarbejdet træningspas, men børnene har måske bare brug for at få lov til at spille lidt kamp og snakke sammen. Det skal man være klar på at håndtere som træner.
Desuden skal trænerne være særligt opmærksomme på om nogle af børnene har svært ved at finde tilbage i den sociale ”trummerum” og derfor trækker sig lidt. Her er der brug for, at træneren aktivt inddrager alle, men med en balance, hvor man ikke tvinger børn ud i ubehag. Snak med hver enkelt spiller!

Supplerende:

 • Brug ekstra tid på at snakke med spillerne. Dette medfører øget behov for hjælpetrænere.
 • Børnene er blevet vant til at være meget alene, især de ældre (5. klasse og opefter). De bliver hurtigt trætte både fysisk og mentalt.
 • De har svært ved at overskue samspillet.
 • Øget usikkerhed over egen formåen. Man skal ikke starte for hårdt ud. Fysikken er på lavt niveau for mange.
 • Observér, mærk efter, lad dem snakke med hinanden.

Ex.: De har svært ved at lave face-to-face makkerøvelser. Nogle satte ord på, at det var ubehageligt efter at have været alene i så lang tid.
Løsning: Ryggen mod hinanden. Større afstand.

 

 1. Fællesaktiviteter

Generelt prioriterer klubberne at bruge 1-2 md. på at genetablere sit eget fundament og træningsrytmen. Først herefter vil man se på, om det kan give mening at lave noget fælles. Samtidig nærmer man sig sommerferien og derfor kan det blive svært at nå.
Desuden kan der være betænkeligheder ved at lave for store geografiske sammenblandinger ift. coronaspredning.
Konklusionen må være, at vi ser tiden an og bruger den første tid på at sikre et ordentligt produkt hos os selv, inden vi går i gang med fællesaktiviteter.

 

 1. Festival d. 25-26. sept.

Der afholdes et større event i denne weekend. Denne gang i Roskilde Kongres Center. Det er et event for BTDK’s klubber med et fokus på 8-14-årige. Derfor er det målet at involvere så mange klubber som muligt. Festivalen er et bredt arrangement med mange forskellige aktiviteter også en del, der ikke før er brugt i organiseret regi. Målet er at skabe en fed oplevelse og stemning som spillerne tager med tilbage til deres klubber.

Som en del af optakten håber vi på, at hvert vækstteam kan finde på at lave en eller flere aktiviteter på tværs i måneden op til festivalen. Det kan være et større for-event eller små klubsamlinger, hvor man øver sig på nogle af de ting festivalen indeholder, eller noget helt andet. Det vigtige er, at det er de samme mål for øge: at skabe gode oplevelser og fællesskab.