ITTF'S BORDTENNISLOVE

Bordtennislovene udgives af International Table Tennis Federation (ITTF) og opdateres løbende i forbindelse med behandlinger af lovforslag på de årlige generalforsamlinger i ITTF.

Den danske oversættelse af Bordtennislovene er gældende i Danmark, idet der dog i tvivlstilfælde omkring oversættelse skal henvises til den engelske version, som vil være gældende.

I oversættelsen er altid benyttet ordene han, ham eller hans, men disse kan i alle tilfælde erstattes af de tilsvarende feminine begreber.

2.1 Bordet

2.1.1 Bordets overflade, kaldet spillefladen, skal være rektangulær, 2,74 meter lang og 1,525 m bred, og skal ligge vandret i en højde af 76 cm over gulvet.

2.1.2 Spillefladen omfatter ikke bordpladens lodrette sider.

2.1.3 Spillefladen må bestå af et hvilket som helst materiale, som skal give et ensartet opspring på ca. 23 cm, når en standard bold falder mod denne fra en højde på 30 cm.

2.1.4 Spillefladen skal være ensartet mørkfarvet og mat og med en hvid sidelinje på 2 cm langs hver bordside på 2,74 m og med en hvid endelinje på 2 cm langs hver bordende på 1,525 m.

2.1.5 Spillefladen skal være delt i to lige store bordhalvdele af et lodret net, som placeres parallelt med endelinjerne og som skal dække begge bordhalvdeles bredde.

2.1.6 Til doubler skal hver bordhalvdel deles i to lige store halvdele af en hvid midterlinje, 3 mm bred, som løber parallelt med sidelinjerne. Midterlinjen skal betragtes som en del af hver bordhalvdels højre side.

2.2 Netudstyret

2.2.1 Netudstyret består af nettet, dets ophængning og netstolperne inklusive fastgørelsesudstyr til bordet.

2.2.2 Nettet skal være ophængt i en snor, som i hver ende skal være fastgjort til en lodret stolpe på 15,25 cm. Hver stolpes yderside skal være 15,25 cm uden for sidelinjen.

2.2.3 Nettets øverste kant skal i hele sin længde være 15,25 cm over spillefladen.

2.2.4 Nettets underste kant skal i hele sin længde slutte så tæt som muligt til spillefladen, og nettets ender skal slutte så tæt som muligt til netstolperne.

2.3 Bolden

2.3.1 Bolden skal være kuglerund med en diameter på 40 mm.

2.3.2 Bolden skal veje 2,7 gram.

2.3.3 Bolden skal være lavet af plastisk materiale, og skal være hvid eller orange samt mat.

2.4 Battet

2.4.1 Battet må have en hvilken som helst størrelse, form og vægt, men bladet skal være ensartet og stift.

2.4.2 Mindst 85 % af bladet målt i tykkelse skal være af naturtræ; et klæbrigt lag i bladet må være forstærket med fibre, såsom carbonfibre, glasfibre eller komprimeret papir, men må ikke være tykkere end 7,5 % af den totale tykkelse eller 0,35 mm, mindste mål gælder.

2.4.3 En side af bladet der benyttes til at slå til bolden, skal være belagt med enten ordinært pimple gummi med knopperne udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 2,0 mm eller sandwich gummi med knopperne indad eller udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 4,0 mm.

2.4.3.1 Ordinært pimple gummi er et enkelt lag af uporøst gummi, ægte eller syntetisk, med knopper jævnt fordelt på overfladen i et antal af mindst 10 og højst 30 pr. cm2.

2.4.3.2 Sandwich gummi er et enkelt lag af porøst gummi dækket med en enkelt ydre belægning af ordinært pimple gummi, hvor pimple gummiet højst må være 2,0 mm tykt.

2.4.4 Belægningen skal dække bladet overalt og må ikke gå udenfor bladets område, bortset fra at området nær skaftet hvor fingrene placeres må være uden belægning eller dækket med et hvilket som helst materiale.

2.4.5 Bladet, ethvert lag i bladet samt enhver belægning og klæbestof på en side som benyttes til at slå til bolden skal være sammenhængende og af ensartet tykkelse.

2.4.6 Den synlige overflade af enhver batside, med eller uden belægning, skal være mat og klar rød på den ene overflade og mat og sort på den anden overflade.

2.4.7 Belægningen må kun anvendes uden nogen form for fysisk, kemisk eller anden behandling.

2.4.7.1 Mindre afvigelser fra ensartet dækning eller ensartet farve på grund af tilfældig beskadigelse eller brug kan tillades, forudsat at overfladens karakter ikke ændres væsentligt.

2.4.8 Før kampens start og hver gang en spiller skifter bat i en kamp, skal han vise modstanderen og dommeren det bat, som han ønsker at bruge og skal tillade dem at undersøge dette.

2.5 Definitioner

2.5.1 Et rally er den periode, hvor bolden er i spil.

2.5.2 Bolden er i spil fra det sidste øjeblik, hvor den ligger stille i håndfladen på den frie hånd, før den med fuldt overlæg kastes op som en serv og indtil rallyet er afsluttet som ombold eller som pointgivende.

2.5.3 En ombold er et rally, hvor resultatet ikke tæller.

2.5.4 Et point er et rally, hvor resultatet tæller.

2.5.5 Bathånden er den hånd, som holder battet.

2.5.6 Den frie hånd er den hånd, som ikke holder battet, den frie arm er den arm som den frie hånd sidder på.

2.5.7 En spiller rammer bolden, hvis han rammer den i spil med sit bat, der holdes i hånden eller med sin bathånd nedenfor håndleddet.

2.5.8 En spiller obstruerer bolden, hvis han eller noget han er iklædt eller bærer, rører bolden i spil, når den er over eller bevæger sig imod spillefladen uden at have ramt hans egen bordhalvdel efter at modstanderen sidst har ramt bolden.

2.5.9 En server er den spiller, som skal ramme bolden først i et rally.

2.5.10 En modtager er den spiller, som skal ramme bolden som den anden i et rally.

2.5.11 En dommer er den person, som er udpeget til at styre en kamp.

2.5.12 En assisterende dommer er den person, som er udpeget til at assisterer dommeren med visse afgørelser.

2.5.13 Alt en spiller er iklædt eller bærer, omfatter alt, som han er iklædt eller bærer fra starten af et rally, bortset fra bolden.

2.5.14 Endelinjen skal betragtes som ubegrænset forlænget i begge retninger.

2.6 Serven

2.6.1 Serven skal påbegyndes med at bolden hviler frit i serverens frie hånds åbne håndflade, som holdes stille.

2.6.2 Serveren skal derefter kaste bolden næsten lodret opad uden at tilføre spin, så den løfter sig mindst 16 cm fra den frie hånds åbne håndflade og derefter falder uden at ramme noget indtil den bliver ramt.

2.6.3 Når bolden er for nedadgående, skal serveren ramme den således, at den først rører hans bordhalvdel og derefter direkte rører modtagerens bordhalvdel. I double skal bolden først røre serverens højre bordhalvdel og derefter modtagerens højre bordhalvdel.

2.6.4 Fra servens begyndelse og indtil den bliver slået til, skal bolden være over bordfladens niveau og bag serverens endelinje og den må ikke være skjult for modtageren af serveren eller hans doublemakker eller af noget de er iklædt eller bærer.

2.6.5 Så snart bolden er kastet opad, skal serverens frie arm og hånd fjernes fra området mellem bolden og nettet.

Området mellem bolden og nettet skal fastlægges som værende mellem bolden, nettet og nettes uendelige forlængelse i højden.

2.6.6 Det er spillerens ansvar at serve således, at dommeren eller den assisterende dommer er overbevist om, at spilleren opfylder kravene i reglerne, og begge må afgøre at serven ikke er lovlig.

2.6.6.1 Hvis dommeren eller den assisterende dommer ikke er sikker på, at serven er lovlig, kan han første gang det sker i en match, afbryde spillet og advare spilleren herom, men enhver efterfølgende serv, fra enten den samme spiller eller hans doublemakker, som ikke er klart lovlig skal anses for at være ulovligt udført.

2.6.7 Undtagelsesvis kan der ses bort fra kravene til en korrekt serv, hvis dommeren er overbevist om at overholdelse heraf forhindres af et fysisk handicap.

2.7 Returneringen

2.7.1 Bolden, skal efter en serv eller en returnering rammes sådan, at den og rammer modstanderens bordhalvdel, enten direkte eller efter at have rørt netudstyret.

2.8 Spilleorden

2.8.1 I single skal serveren først udføre en serv, hvorefter modtageren skal udføre en returnering. Herefter skal server og modtager skiftevis udføre returneringer.

2.8.2. I double, bortset fra situationer som beskrevet i 2.8.3 skal serveren først udføre en serv, hvorefter modtageren skal udføre en returnering, derefter skal serverens partner udføre en returnering, hvorefter modtagerens partner skal udføre en returnering. Herefter skal spillerne fortsætte med returneringer i den nævnte rækkefølge.

2.8.3 Hvis to spillere, hvor mindst en er kørestolsbrugere på grund af fysisk handicap spiller double sammen skal serveren først udføre en serv, modtageren skal derefter udføre en returnering, men derefter må en hvilken som helst af spillerne i det fysisk handicappede par udføre returen.

2.9 Ombold

2.9.1 Et rally skal afgøres som en ombold:

2.9.1.1 hvis bolden i en serv berører nettet, forudsat serven i øvrigt er korrekt, eller at modstanderen eller dennes partner obstruerer bolden.

2.9.1.2 hvis der serves, når den modtagende spiller eller par ikke er klar, forudsat at hverken modtageren eller hans partner forsøger at ramme bolden.

2.9.1.3 hvis spilleren forhindres i at udføre en serv eller returnering eller i øvrigt i at overholde lovene på grund af forstyrrelser udenfor spillerens kontrol.

2.9.1.4 hvis spillet afbrydes af dommeren eller den assisterende dommer.

2.9.1.5 hvis en modtager er kørestolsbruger på grund af fysisk handicap og bolden i en serv, forudsat at serven i øvrigt er korrekt:

2.9.1.5.1 efter at have berørt modtagerens halvdel hopper tilbage mod nettet.
2.9.1.5.2 bliver liggende stille på modtagerens bordhalvdel.
2.9.1.5.3 i single forlader modtagerens bordhalvdel ud over en af sidelinjerne efter at have rørt denne bordhalvdel,

2.9.2. Spillet kan afbrydes:

2.9.2.1 for at rette en fejl i serveorden, modtageorden eller forkert placering ved bordets ender.

2.9.2.2 for at igangsætte det hurtige afviklingssystem.

2.9.2.3 for at advare eller straffe en spiller eller rådgiver.

2.9.2.4 hvis spillet forstyrres af omstændigheder, som kan påvirke resultatet af et rally.

2.10 Et point

2.10.1 Med mindre rallyet er afgjort som en ombold scorer en spiller et point:

2.10.1.1 hvis hans modstander ikke gennemfører en korrekt serv.

2.10.1.2 hvis hans modstander ikke gennemfører en korrekt returnering.

2.10.1.3 hvis bolden, efter at han har udført en serv eller returnering, rammer andet end netudstyret før modstanderen rammer bolden.

2.10.1.4 hvis bolden passerer udover hans bordhalvdel eller udover endelinjen uden at have ramt hans spillehalvdel efter at være blevet slået til af en modstander.

2.10.1.5 hvis bolden efter at være ramt af en modstander passerer gennem nettet eller mellem nettet og netstolperne eller mellem nettet og spilleoverfladen.

2.10.1.6 hvis hans modstander obstruerer bolden.

2.10.1.7 hvis hans modstander med overlæg mere end en gang i træk.

2.10.1.8 hvis hans modstander slår til bolden med en side af battet, hvis overflade ikke opfylder kravene i 2.4.3, 2.4.4 og 2.4.5.

2.10.1.9 hvis hans modstander eller noget andet denne er iklædt eller bærer, sætter spillefladen i bevægelse.

2.10.1.10. hvis hans modstander eller noget andet denne er iklædt eller bærer rører netudstyret.

2.10.1.11 hvis hans modstanders frie hånd rører ved spillefladen.

2.10.1.12 hvis en doublemodstander slår til bolden, når det ikke er hans tur i henhold til den etablerede opstilling som første server og første modtager.

2.10.1.13 som beskrevet under det hurtige afviklingssystem (2.15.4).

2.10.1.14 hvis begge spillere eller par bruger rullestol som følge af fysisk handicap og:
2.10.1.14.1 hans modstander ikke opretholder et minimum af kontakt med sædet eller puderne med bagsiden af låret, mens der slås til bolden.
2.10.1.14.2 hans modstander rører bordet med hvilken som helst hånd før der slås til bolden
2.10.1.14.3 hans modstanders fodstøtte eller fod rører gulvet under spillet
2.10.1.15 hvis, hvor modstanderparret indeholder mindst en spiller i kørestol, en hvilken som helst part af kørestolen eller en fod fra den stående spiller krydser en imaginær forlængelse af midterlinjen på bordet.

 

2.11 Et sæt

2.11.1 Et sæt vindes af den spiller eller par, som først opnår 11 points, med mindre begge spillere eller par opnår 10 points, i hvilket tilfælde den spiller eller par, som først opnår 2 points mere end modstanderen, vinder sættet.

2.12 En kamp

2.12.1 En kamp spilles bedst af hvilket som helst antal ulige sæt.

2.13 Rækkefølge for serv, modtagning og ende

2.13.1 Retten til at vælge indledningsvist at serve, at modtage eller at vælge ende skal afgøres ved lodtrækning. Vinderen kan vælge at serve eller modtage først eller at starte i en bestemt ende.

2.13.2 Når en spiller/par har valgt at serve eller modtage først eller at starte i en bestemt ende, får den anden spiller/par det andet valg.

2.13.3 Efter hver 2 points, der er scoret, skal den spiller eller det par, der har modtaget, være server eller servepar. Serveskiftet fortsætter sådan, indtil sættet er slut, med mindre begge spillere eller par har opnået 10 points eller det hurtige afviklingssystem er taget i anvendelse, hvor den samme rækkefølge af server og modtager skal anvendes, men hvor der skiftes serv efter 1 point.

2.13.4 I ethvert sæt i en double vælger det par, som har retten til at serve først, hvilken spiller der server først. I første sæt beslutter det modtagende par, hvilken spiller der modtager først. I de følgende sæt gælder, at når det par, som har retten til at serve først, har valgt hvilken spiller, der server først, skal den første modtager være den spiller, som servede til serveren i det foregående sæt.

2.13.5 Ved hvert serveskift i doubler skal foregående modtager være server, og partnere til den foregående server skal være modtager.

2.13.6 Den spiller eller det par, der servede først i et sæt, skal begynde som modtager i næste sæt af kampen. I sidste mulige sæt i en double skal modtagerne bytte opstilling, når det første par opnår 5 points.

2.13.7 Den spiller eller det par, der starter i én ende i en match, skal starte i den anden ende i matchens næste sæt. I sidste mulige sæt af en kamp bytter spillerne eller parret ende, når en spiller eller et par har opnået 5 points.

2.14 Forkert server, modtager eller ende

2.14.1 Hvis en spiller server eller modtager, når det ikke er hans tur, skal spillet afbrydes af dommeren så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den spiller som server respektive modtager, som ved den aktuelle pointstilling skulle serve eller modtage i henhold til den spillerækkefølge, der var fastsat ved kampens begyndelse, og i doubler til den serverækkefølge, valgt af det par, som har retten til at serve først i det sæt, hvor fejlen opdages.

2.14.2 Hvis spillerne ikke har byttet ende, da de skulle have gjort det, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den stilling, som er opnået, og med spillerne på den plads, som de skulle have indtaget i henhold til opstillingen ved kampens start.

2.14.3 Under alle omstændigheder skal alle points, opnået før fejlen blev opdaget, tælle.

2.15 Det hurtige afviklingssystem

2.15.1 Medmindre det er omfattet af bestemmelsen i 2.15.2 skal det hurtige afviklingssystem sættes i gang, efter 10 minutters spil i et sæt eller på et hvilket som helst tidspunkt, hvis begge spillere eller par anmoder om dette.

2.15.2 Det hurtige afviklingssystem skal ikke sættes i gang såfremt der i det pågældende sæt er scoret 18 points.

2.15.3 Hvis bolden er i spil, når tidsgrænsen nås, skal spillet afbrydes af dommeren og genoptages ved serv udført af den spiller, der servede i det rally, som blev afbrudt. Hvis bolden ikke er i spil når det hurtige afviklingssystem skal sættes i gang, skal spillet genoptages ved serv udført af modtageren i det foregående rally.

2.15.4 Derefter server hver spiller skiftevis for 1 point indtil sættets afslutning, og hvis den modtagende spiller eller modtagende par foretager 13 korrekte returneringer, scorer modtageren 1 point.

2.15.5 Anvendelsen af det hurtige afviklingssystem ændrer ikke på rækkefølgen af server og modtager, således som dette er defineret i afsnit 2.13.6

2.15.6 Hvis det hurtige afviklingssystem er taget i anvendelse, skal matchen afvikles efter dette system indtil matchen er slut.

Opdateret den 19. september 2019

Kategori: