For skolen

Denne side er primært for skole/lærere.

Her kan skoleleder og lærere få mere viden om Skole OL - bordtennis, herunder aktivitetselementer, vejledninger og materialer.

  • Skole OL - Bordtennis er for 3., 4. og 5. klasser. Fjerde og 5. klasse dyster om at komme i finalen i Aarhus. Tredjeklassernes finale finder sted under lokalstævnet.
  • Skolen kan kun være med i Skole OL ved at tilmelde sig et lokalstævne. Hver klasse skal tilmeldes hver for sig og angivet med elevantal med mere.
  • Skolen kan ikke afholde lokalstævnet selv.
  • Skolen opfordres til at deltage i ½-dagsuddannels for lærere. Se nedenstående.

Læs mere om Skole OL bordtennis for skolen i Skole-Pitch

Sæsonforløb for Skole OL

Skolesæt

Når skolen tilmelder 3 eller flere klasser via SkoleOL.dk til et lokalstævne med bordtennis, forærer klubben skolen en kasse med 24 stk. bat og 110 stk. bordtennisbolde - også kaldet Skolesæt.

Lokalstævnet

Skolen går ind på www.skoleol.dk, finder fanen "Stævner", opretter sig og tilmelder klasserne. Er der ikke udbudt et lokalstævne i skolens lokalområde, så kan I finde den nærmeste bordtennisklub på www.bordtennisportalen.dk. I kan også kontakte Poul Danborg for at høre om der kan komme et stævne i den lokale klub. Lokalstævnet forgår i dagtimerne og varer typisk 3 timer, hvor klasserne skal igennem 4 discipliner. De 3 første stævnediscipliner giver point, som danner grundlag for at finde vinderen af 3., 4. og 5. klasserne. For 4. og 5. klasses vedkommende, så kvalificerer de sig i en landsdækkende TOP-10-liste, som er dem, der kommer med til finalen i Aarhus. Se finalen nedenunder. Trejdeklassernes dyster som direkte finale under lokalstævnet, hvor den lokale vinderklasser findes her. 

Hvad er ½-dagsuddannelsen?

Bordtennis Danmark ser idrætslæreren som den vigtigste aktør for at få bordtennis tilbage i børns bevidsthed, hvorfor ½-dagsuddannelsen er central i Skole OL - Bordtennis' indsats. 

 

 

Formålet med ½-dagsuddannelsen er at kompetenceløfte idrætslærerne til at igangsætte sjove og tilpassede bordtennisaktiviteter og inkluderende lege for klasserne. Når idrætslæreren opnår kendskab til og færdigheder i bordtennisspillet, opstår der forhåbentlig en chance for, at bordtennis bliver en af idrætslærerens præferenceidrætter og valgt til i idrætsundervisningen. Materialet er lige til at gå til.

Indhold i ½-dagsuddannelsen: 
- evidensbaseret viden om børns motiver for bevægelse.
- lærerens egne færdigheder og undervisning af børn.
- viden om discipliner og taktisk indsigt.
- viden om bordtennisregler og teknik.
- gennemgang af 4-6-ugersforløbet.
- relationsdannelse.
- forventningsafstemning før lokalstævnet.

BTDK sender en underviser ud til klublokalet og klubbens ledere er med på kurset. Undervisningen er inspirerende og blandet af teori og praksis. Kursisterne får undervisningsmaterialer med hjem lige til at kunne igangsætte 4-6-ugersforløbet, som foregår i de obligatoriske idrætstimer. Her møder eleverne for første gang Skole OL - bordtennis. Skolen får bat og bolde af klubben med hjem til brug i undervisningen. 

Hvad er 4-6-ugers undervisningsforløb?

Se 4-6-ugers forløb

Hvad er besøgsaktivitet? (den åbne skole)

Formålet med Besøgsaktiviteten er at forbedre relationen mellem klub og skole under mere frie rammer med hensyn til indhold. Den åbne skole er indskrevet i skolereformen. Læs mere her på UVM. Målet er at danne relation og kendskab på flere niveauer, nemlig kommune-klub-skole, lærere-klubledere og på sigt elever-medlemmer. Der er tale om gensidigt forpligtende samarbejde skole og klub i mellem, hvor elevernes læring, leg, udvikling og trivsel er sat i fokus. Der skal være 2 besøg fx i klubben eller på skolen og det er klubben, der planlægger selve indholdet. 
Besøgaktiviteten i Skole OL - Bordtennis er skræddersyet til at indfri målet om den åbne skole. 

Finalen i Aarhus

De 10 bedste klasser for hhv. 4. og 5. klasse kommer til finalen i Aarhus, som er:

for 4. klasserne den 16. juni 2020
for 5. klasserne den 17. juni 2020  

INFO-Guide til klasserne

 

Øvrigt

KL har udarbejdet en generel inspirationsanvisning om den åbne skole.