For skolen

Denne side er primært for skole/lærere.

Her kan skoleleder og lærere få mere viden om Skole OL - bordtennis, herunder aktivitetselementer, vejledninger og materialer.

  • Skole OL - Bordtennis er for 3., 4. og 5. klasser. Fjerde og 5. klasse dyster om at komme i finalen i Aarhus. Tredjeklassernes finale finder sted under lokalstævnet.
  • Skolen kan kun være med i Skole OL ved at tilmelde sig et lokalstævne. Hver klasse skal tilmeldes hver for sig og angivet med elevantal med mere.
  • Skolen kan ikke afholde lokalstævnet selv.
  • Skolen opfordres til at deltage i ½-dagsuddannels for lærere. Se nedenstående.

Sæsonforløb

Skolesæt

Når skolen tilmelder 3 eller flere klasser via SkoleOL.dk til et lokalstævne med bordtennis, forærer klubben en kasse med 24 stk. bat og 110 stk. bordtennisbolde - også kaldet Skolesæt.

Lokalstævnet

Skolen går ind på www.skoleol.dk, finder fanen "Stævner", opretter sig og tilmelder klasserne. Er der ikke udbudt et lokalstævne i skolens lokalområde, så kan I finde den nærmeste bordtennisklub på www.bordtennisportalen.dk. I kan også kontakte Poul Danborg for at høre om der kan komme et stævne i den lokal klub. Lokalstævnet varer typisk 3 timer, hvor klasserne skal igennem 4 discipliner. De 3 første discipliner finder vinderen af 3. klasserne og for 4. og 5. klassernes vedkommende, så kvalificerer de sig i en landsdækkende TOP-10-liste, som er dem, der kommer med til finalen i Aarhus. Se finalen nedenunder.

Hvad er ½-dagsuddannelsen?

Bordtennis Danmark ser idrætslæreren som den vigtigste aktør for at få bordtennis tilbage i børns bevidsthed, hvorfor ½-dagsuddannelsen er central i Skole OL - Bordtennis' indsats. 

Formålet med ½-dagsuddannelsen er at kompetenceløfte idrætslærerne til at igangsætte sjove og tilpassede bordtennisaktiviteter og inkluderende lege for klasserne. Når idrætslæreren opnår kendskab til og færdigheder i bordtennisspillet, opstår der forhåbentlig en chance for, at bordtennis bliver en af idrætslærerens præferenceidrætter og valgt til i idrætsundervisningen. Materialet er lige til at gå til.

Indhold i ½-dagsuddannelsen: 
- evidensbaseret viden om børns motiver for bevægelse.
- lærerens egne færdigheder og undervisning af børn.
- viden om discipliner og taktisk indsigt.
- viden om bordtennisregler og teknik.
- gennemgang af 4-6-ugersforløbet.
- relationsdannelse mellem lærere og ledere.
- forventningsafstemning før lokalstævnet.

BTDK sender en underviser ud til klublokalet og klubbens ledere er med på kurset. Undervisningen er inspirerende og blandet af teori og praksis. Kursisterne får undervisningsmaterialer med hjem lige til at kunne igangsætte 4-6-ugersforløbet, som foregår i de obligatoriske idrætstimer. Her møder eleverne for første gang Skole OL - bordtennis. Skolen får bat og bolde af klubben med hjem til brug i undervisningen. 

Hvad er 4-6-ugers undervisningsforløb?

Formålet med 4-6-ugersforløbet er at skabe et forløb med klasseaktiviteter, så mestring, klassesammenhold og fairplay kan ske. 4-6-ugersforløbet foregår i den obligatoriske undervisning og består af 8 undervisningslektioner (eller 4 dobbeltlektioner). Læreren har med det udleverede materialet fra ½-dagsuddannelsen minimal forberedelse. 

Eleverne opnår i 4-6-ugersforløbet mestring, sammenhold, kendskab og forhåbentligt lyst til at spille bordtennis. 

Indhold:
- 4 dobbeltlektioner med øvelser og inkluderende lege.
- at få en fornemmelse af at træne sammen som et hold (klassen)
- at få en fornemmelse af, at man træner frem mod et mål (stævnet).
- at klassen kreerer sit eget fairplayløfte og kan vinde en plads i finalen.
- eleven får et scorekort til at teste egen færdighedsniveau og kan følge i sin udvikling.
- træning i disciplinerne. Se både siderne: Lokalstævne- og finalediscipliner
4-6-ugersmaterialet (lærevejledning)
Scorekort for eleven (printvenlig 2-sidersversion)

Hvad er besøgsaktivitet? (den åbne skole)

Formålet med Besøgsaktiviteten er at forbedre relationen mellem klub og skole under mere frie rammer med hensyn til indhold. Den åbne skole er indskrevet i skolereformen. Læs mere her på UVM. Målet er at danne relation og kendskab på flere niveauer, nemlig kommune-klub-skole, lærere-klubledere og på sigt elever-medlemmer. Der er tale om gensidigt forpligtende samarbejde skole og klub i mellem, hvor elevernes læring, leg, udvikling og trivsel er sat i fokus. Der skal være 2 besøg fx i klubben eller på skolen og det er klubben, der planlægger selve indholdet. 
Besøgaktiviteten i Skole OL - Bordtennis er skræddersyet til at indfri målet om den åbne skole. 

Finalen i Aarhus

De 10 bedste klasser for hhv. 4. og 5. klasse kommer til finalen i Aarhus, som er:

for 4. klasserne den 16. juni 2020
for 5. klasserne den 17. juni 2020  

INFO-Guide til klasserne

 

Øvrigt

KL har udarbejdet en generel inspirationsanvisning om den åbne skole.