Stævner

Se aktuelle, danske stævner her eller på BordtennisPortalen

Onlinetilmelding til stævner

Tilmeldinger sker online via Bordtennisportalen
Du skal være oprettet som bruger på Bordtennisportalen for at kunne tilmelde dig til stævner.
Hvis din klub ønsker at foretage tilmeldingen og betalingen for sine medlemmer, er det klubbens administrator, der foretager stævnetilmeldingen.
Du skal have betalt licens via din klub for at kunne tilmelde dig til stævner. Det er ofte klubben, der registrerer og betaler spillerens licens. Men hvis klubben har udlagt det til spillerne, så kan du gøre det selv via Spillere/Køb spillerlicens i venstre menuen.

1.Du klikker på Sæsonplan i topmenuen og derefter på Søg på den nye side. Du kan godt udfylde nogle af felterne, men det er unødvendigt. Du får så en oversigt over de godkendte stævner og hvilke rækker der spilles ved stævnet. Find det ønskede stævne og klik på linket til stævnet. Du kommer hererfter på siden, hvor du kan se stævneinfo, hvilke rækker der spilles ved stævnet, og hvordan tilmelding kan foretages.

2.Inden du tilmelder dig vil det være en god ide at læse stævneindbydelsen og danne dig et overblik over rækkerne, hvilke singler og doubler, der spilles. Brug linket til indbydelsen.

3.Klik på den række, du skal tilmeldes i. Rækken kommer så frem med dit navn forud udfyldt. I feltet
Herresingle DKK 100,00 Damesingle DKK 100,00 Herredouble DKK 100,00 Damedouble DKK 100,00 Mixdouble DKK 100,00 vælger du om det er single/double, du vil deltage i.
Tilmelder du dig i double skal du indtaste din makkers navn. Du kan betale for din makker, klubben kan betale for hele doublen eller du kan lade makkeren/dennes klub betale. Tilmeldingen gælder først, når der er betalt for begge spillere! Se yderligere vejledning ved at klikke på hjælp.

4. Hvis du selv skal betale for tilmeldingen skal du lade fluebenet stå i feltet for betaling. Skal klubben betale for tilmeldingen fjerner du fluebenet. Klik på hjælp og læs om betalingen.

5. Det er vigtigt at fastslå, at du ikke er tilmeldt, før betaling er foretaget – enten af dig selv, eller af klubben. Undersøg i din klub, hvordan klubbens regler er for stævnetilmelding – de fleste klubber vil selv foretage betalingen for at holde styr på dette. I nogle klubber er det en del af kontingentet at få betalt for stævnedeltagelse, andre klubber kan få tilskud hos kommunen.

NB:
Du skal være opmærksom på, at linket til stævnet ændres, når tilmeldingsfristen er overskredet - se her:

1. Før sidste tilmeldingsfrist: Tilmeldingssiden
2. Efter sidste tilmeldingsfrist, men før stævnets slutdato: Deltagerlisten
3. Efter stævnets slutdato: Stævneresultater

Godkendte stævner

Oversigten over de godkendte stævner finder du i Bordtennisportalen - klik på Menupunktet Sæsonplan i topmenuen. Der finder du Indbydelse, deltagerlliste, resultatliste og andre oplysninger om stævnerne. Det er også der, du kan tilmelde dig stævnerne.

Se stævneoversigten her

TTC er ændret, så det kan kommunikere med Bordtennisportalen. Der er ingen ændringer i selve stævneafviklingsdelen og stævneinfo og tilmeldinger importeres som tidligere, ligesom resultatfilen eksporteres som tidligere. Den nye version af TTC er frigivet og stævnearrangørerne kan nu opdatere til den nye version.

I forbindelse med tilretningen af TTCs kommunikation med portalen er der sket disse ændringer:
 - Der importeres ingen rækkedatoer. TTC bruger datoen fra Pc’en. Det skyldes, at der i det nye system kun er datoer på selve stævnet, men ikke på rækkerne.
 - Kampene bliver dermed dateret med den dato, hvor de bliver indtastet under stævnet. Det betyder f.eks. at kampene i en række, der spilles over flere dage, bliver ratingberegnet efter datoen for kampens afvikling.
 - Man kan nu importere spillere flere gange uden at tidligere importerede spillere / manuelt oprettede spillere overskrives.
 - Tidligere tilmeldte spillere, der melder fra inden tilmeldingsfristen, fjernes fra stævnet.
 - Samtidig med resultatfilen eksporteres også stævnefilen til portalen. Den skal bruges til evt. fejlretning, til betalingskontrol (Microgebyr) og til Stævne/Rating/IT gruppens årlige evaluering af ratingsystemet.
Med hensyn til at der ikke er dato på den enkelte række, så er det et kompromis, som vi forhåbentlig kan leve med. Giv tilbagemelding via btdk@btdk.dk , hvis der konstateres problemer i den anledning.

Venlig hilsen, Peter Tranto, Portalgruppen, tidl. Stævne/rating/IT gruppen.