DAME HOLD

Kategori: 
World Cup

1990: Kina
1991: Kina
1994: Rusland
1995: Kina
2007: Kina (Zhang Yining, Guo Yue, Li Xiaoxia)
2009: Kina (Guo Yue, Li Xiaoxia, Ding Ning)
2011: Kina (Li Xiaoxia, Guo Yan, Guo Yue)
2013: Kina (Li Xiaoxia, Wu Yang, Ding Ning, Liu Shiwen)
​2015: Kina (Ding Ning, Liu Shiwen, Li Xiaoxia, Zhu Yuling, Chen Meng)
​2018: Kina (Ding Ning, Liu Shiwen, Zhu Yuling, Xingtong Chen, Manyu Wang)

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Dato: 
25.02.2018