OL 1988-2016

Kategori: 
Olympiske Lege

Dame hold
2008: Kina
(Guo Yue, Wang Nan, Zhang Yining)
2012: Kina
(Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue)
2016: Kina
(Ding Ning, Li Xiaoxia, Liu Shiwen)

Dame single
1988: Jing Chen, Kina
1992: Deng Yaping, Kina
1996: Deng Yaping, Kina
2000: Wang Nan, Kina
2004: Zhang Yining, Kina
2008: Zhang Yining, Kina
2012: Li Xiaoxia, Kina
2016: Ding Ning, Kina

Dame double
1988: Hyun/Yang, Sydkorea
1992: Deng/Qiao, Kina
1996: Deng/Qiao, Kina
2000: Wang/Li, Kina
2004: Guo/Niu, Kina
2008-2016: Ikke afviklet

Herre hold
2008: Kina
(Ma Lin, Wang Hao, Wang Liqin)
2012: Kina
(Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long)
2016: Kina
(Zhang Jike, Xu Xin, Ma Long)

Herre single
1988: Yoo Nam-Kyo, Sydkorea
1992: Jan-Ove Waldner, Sverige
1996: Liu Guoliang, Kina
2000: Kong Linghui, Kina
2004: Ryu Seung Min, Sydkorea
2008: Ma Lin, Kina
2012: Zhang Jike, Kina
2016: Ma Long, Kina

Herre double
1988: Chen/Qing-Guang, Kina
1992: Lu/Wang, Kina
1996: Kong/Liu, Kina
2000: Wang/Yan, Kina
2004: Chen/Ma, Kina
3. Michael Maze/Finn Tugwell, Danmark
2008-2016: Ikke afviklet

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Dato: 
31.08.2016