Talentarbejde

BTDKs talentstrategi 2016-2020

Vision

BTDK ønsker via flere gode træningsmiljøer at udvikle spillere, der er attraktive for anerkendte internationale træningsmiljøer.

Mission

Vi arbejder mod internationale topresultater hos seniorerne. Ungdomsresultater er derfor pejlemærker – ikke endelige mål. Pejlemærkerne er:

 1. At udvikle en bredere talentgruppe, som er i konkurrence om pladserne på de danske ungdomslandshold.
 2. At Danmark er kontinuerligt repræsenteret i A-gruppen ved ungdomseuropamesterskaberne for såvel drenge samt herre og dame junior.
 3. At Danmark mindst to gange kan kvalificere en spiller eller et hold til VM i perioden.
 4. At mindst 6 ungseniorer er tilknyttet internationale træningsmiljøer i 2019.
 5. At mindst 2 ungseniorer indgår i hhv. verdens top 200 (herrer) og top 400 (damer) i 2019.

Målgruppe

Målgruppen for talentpolitikken er spillere i aldersgruppen 9-21 år (ungdomsgruppen og ungseniorgruppen).
BTDK arbejder med følgende grupper inden for talentudvikling:

 • 9-13 år – talentrekruttering – samarbejde mellem klub, lokalunioner og forbund. Det forventes, at udøveren i denne gruppe træner min. 3 gange om ugen – alt træning behøves ikke at være bordtennisrelateret. Udøverne skal deltage i min. 4 lejre pr. sæson i lokalunions regi.
   
 • 14-17 år – talent – forbundets ansvar. Det forventes, at udøveren træner dagligt fra mandag til fredag min. 2 timer pr. gang. Udøveren skal efterleve sin individuelle trænings- og udviklingsplan. Udøverne skal deltage på alle lejre i forbundsregi. Det er en forudsætning, at klubtræneren deltager aktivt i talentudviklingen.
   
 • 18-21 år – ungsenior – klub- og forbundsansvar. Det forventes, at udøveren træner 8 gange fra mandag til fredag min. 2 timer pr. gang. Spillerne skal have internationalt niveau. Udøveren skal efterleve sin individuelle trænings- og udviklingsplan.
   
 • I arbejdet med talentgruppen er der fokus på udøvernes træningsmiljø.

Indsatsområder

For at styrke BTDKs talentarbejde er der identificeret 5 indsatsområder:

1. Talentudvikling
2. Træning og træningsfaciliteter – herunder TTC samarbejdet
3. Organisering
4. Kommunikation
5. Økonomi.

1. Talentudvikling

Talentudviklingen skal sikre, at BTDK kan udvikle internationale topresultater på seniorniveau. Dette skal gøres ved at:

 • Sikre en bred talentudvikling
 • Senere selektering af spillere til BTDKs talentarbejde
 • Krav om at alle u-landsholdsrelevante spillerne skal udarbejde en udviklings- og træningsplan
 • Øget samarbejde mellem trænere og ledere i klubber, lokalunioner og forbund
 • Udvikling af flere lokale træningsmiljøer, som kan understøtte talenternes udvikling
 • Flere klubber har formuleret en talentstrategi
 • Øget samarbejde med elitekommuner.

2. Træning og træningsfaciliteter

For mange spillere i målgruppen har træningen tidligere været koncentreret om ét sted og spillerne mere eller mindre kunnet undgå at være tilknyttet et lokalt træningsmiljø. I denne talentstrategi tages højde for, at der trænes i større grupper, og at træningen foregår flere steder. Der er i den forbindelse brug for at styrke de lokale træningsmiljøer. BTDK indgår i dialog med trænere og ledere om, hvordan udviklingen af bedre træningsmiljøer kan understøttes.

I elitecentret i Brøndby (14-17 år) tilbydes to ugentlige morgentræninger og to ugentlige eftermiddags-træninger. For de bedste tilbydes to gange seniortræning om ugen. Til halvdelen af træningerne er der to trænere. Til den anden halvdel er der én træner. Der kan derudover være besøg af klubtrænere. Der er otte borde til rådighed. I forbindelse med lejre tilbydes træning to gange om dagen. Afviklingen af træningen sker også i samarbejde og regi af klubber og lokalunioner, fx som træningssamlinger.

Som udgangspunkt er der ingen støtte til læge, fysioterapeut, mental træner, kostvejleder mv. Det forventes, at spillerne i målgruppen deltager i kost og ernæringskursus i nærmeste elitekommune sammen med trænerne og deres forældre. BTDK henviser også til fysioterapeut og afdækker mulighederne for at anvende screening. Der er egenbetaling.

3. Organisering

(Kommer senere.)

4. Kommunikation

Det er vigtigt, at der kommunikeres klart både til relevante spillere, trænere, klubledere, forældre mv. Forbundets hjemmeside skal bruges aktivt til at formidle udtagelseskrav, udtagelser og strategi samt gode eksempler på talentudvikling i klubber og lokalunioner, som kan være til inspiration andre steder. Spillere, klubber og lokalunioner skal opfordres til at formidle erfaringer, som kan være til inspiration andre steder.

Formanden for BTDK har ansvaret for kommunikationen med pressen. Landstrænerne har ansvar for kommunikation af udtagelseskrav og udtagelser.

5. Økonomi

Det samlede forbundsbudget for talentarbejdet er ca. 0,7 mio. kr. i 2019. Herudover er der en betydelig egenbetaling. Nøgleposterne er løn, mesterskabsdeltagelse og lejre. 

Politik for Talentudvikling

Plancher om Talentstrategi