KREDS 6

KREDS 6

Kredsleder

Mangler

Kontaktpersoner

AF Sorø BTK
Allan Petersen
Tlf. 22 95 90 16
Mail: allanb.petersen@hotmail.com

BTK Slagelse
Carsten K. Lundholdt
Tlf. 22 86 18 11
Mail: carsten4510@gmail.com

Midtlollands BTK
Casper Løje
Tlf. 20 29 65 79
Mail: casperlojke@hotmail.com

Haslev BTK
Jesper Hansen
Tlf. 56 31 59 10
Mail: jesper.hering@gmail.com

Kvik Næstved
Kim Rasmussen
Tlf. 21 67 74 27
Mail: kim@kviknaestved.dk

NFBTK
Sven Erik Ægidius
Tlf. 40 40 17 30 
Mail: svenaegidius@gmail.com

Næstved B.
Søren Lund
Tlf. 21 14 33 61
Mail: tof2000@gmail.com

Spilledage/Resultater

Nedenfor ses de, af BTDK, tildelte spillerunder. Kredsen har selv mulighed for at aftale indbyrdes ændringer. Derfor tages der forbehold for ændringer i programmet.

OBS! Stævnerne starter på det nedenfor angivne tidspunkt, mød derfor gerne i god tid, fx 30 min før.