Veterangruppen

Veterangruppen pr. 1. juni 2019
Send en mail til alle i Veterangruppen

Veteranstævner 2019
Indbydelse til veteran-DT 2019-2020
KOMMISSORIUM

Formand: Mai Jensen
Fødselsdag: 22. april 1965
Telefon: 28 26 79 58
E-mail: maiogfrank@hotmail.com

Medlem: Ole Hückelkamp
Fødselsdag: 9. oktober 1943
Telefon/mobil: 22 41 14 17
E-mail: ole.huckelkamp@force60.dk

Medlem: Jesper Edelbo
Fødselsdag: 23. marts 1959
Telefon: 21 41 60 30
E-mail: jesper.otto.edelbo@pwc.com
Medlem: Lene Friis
Fødselsdag: 11. juni 1948
Telefon: 40 36 57 38
E-mail: lenefriis48@gmail.com