5 forelæsninger om Bordtennis i et samfundsvidenskabeligt perspektiv

Kom og lyt til fem forelæsninger på Folkeuniversitet til efteråret! Om bordtennis og sund aldring, storpolitik, marginalernes spil, teknikkens og taktikkens triumf og hvorfor bordtennis bliver en af de vigtigste sportsgrene i det 21. århundrede. Alle kan deltage!

De fem forelæsninger belyser dels, hvordan bordtennis er forankret i samfundets generelle politiske udvikling og præget af de økonomiske vilkår – og dels ses der nærmere på bordtennisspillets tekniske, taktiske, mentale og teknologiske udvikling.

Glæd dig til fem spændende forelæsninger om bordtennis, der vender op og ned på dine forestillinger om en sport, som du måske troede, du vidste alt om eller stiftede bekendtskab med i fritids- og ungdomsklubben. Du får fem forelæsninger om bordtennisspillets fortræffeligheder, finurligheder og fascination – og når de er færdige, vil du vide langt mere, end du havde drømt om.

 

Tid: 5 mandage kl. 18.15-20.00 (24/10-21/11)

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K Lokale: 7.0.18 (bygning 7, opgang A).

Forelæser er Professor Lars Bo Kaspersen, CBS – bordtennisentusiast, samfundsforsker og tidligere træner, leder og uddannelseskonsulent i Dansk Bordtennis Union

Tilmelding: https://www.fukbh.dk/program/samfund/bordtennis-i-et-samfundsvidenskabeligt-perspektiv

Nedenfor kan du se de emner, som Lars Bo Kaspersen vil berøre på de 5 forelæsninger:

 1. Bordtennissporten som politikkens instrument

Den første forelæsning vil bl.a. berøre følgende emner:

 • Fra engelsk overklassespil til en af verdens mest populære sportsgrene.
 • Bordtennissportens internationalisering: Hvordan bordtennis blev anvendt som værktøj for kommunismen og 3. internationale.
 • Mao og bordtennissporten som redskab til at styrke Kinas sammenhængskraft og øge sundheden i befolkningen.
 • Pingpong diplomatiet – 1971-72: bordtennissporten bliver den nødvendige ’broker’ mellem USA og Kina. Det fører til USA’s anerkendelse af Folkerepublikken Kina.
 • Japans diplomatiske rolle i Pingpong-diplomatiet.
 • Bordtennis som medspiller i kampen for at forsone mellem Nord- og Sydkorea.
 • Krig ved bordtennisbordet mellem Nord- og Sydkorea ved VM i Sverige i 1985.
 • Ved VM 2018 i Sverige stillede Koreanerne et fælles hold, der repræsenterede Korea. Atter viste bordtennissporten sine evner som diplomatisk redskab …

 

 1. Bordtennissportens politiske økonomi: Hvilke lande og hvilke samfundsmodeller producerer de bedste bordtennisspillere?

Den anden forelæsning kigger på samfundsmodeller og gode bordtennisnationer:

 • Hvorfor producerer nogle lande hele tiden verdensklassespillere?
 • Hvilke lande producerer de bedste spillere?
 • Nogle sportsgrene har altid fungeret som målestok for et lands styrke, innovationskraft, dynamik og konkurrencedygtighed – vil bordtennis i fremtiden være et udtryk for en stats ’politiske økonomi’ og konkurrencekraft?
 • Hvorfor lykkes det sommetider nye lande at gøre sig gældende? Hvilke lande dominerer bordtennissporten? Har de altid domineret? Siden 2. verdenskrig har ikke mindst Japan, Kina, Korea, Sverige, Tyskland og Ungarn domineret herrebordtennis, mens Kina, Japan, Korea, Taiwan, Ungarn og USSR har domineret kvindebordtennis. Hvorfor er der en markant forskel på niveauet hos kvinder i Østasien og resten af verden? Er nogle samfundsmodeller bedre til at producere dygtige sportsfolk end andre modeller?  Hvad er de væsentligste forskelle mellem fx den svenske samfundsmodel og den kinesiske? Der er store forskelle men stadigvæk er de begge succesfulde i udviklingen af gode bordtennisspillere. Hvad skyldes det?
 • Udover særlige samfundsmodeller er det en betingelse, at et land kan skabe nogle særlige institutioner, der er gunstige for udviklingen af bordtennistalenter. Eksempelvis skal man have et godt rekrutteringssystem, dygtige trænere, gode træneruddannelser, optimale træningsfaciliteter, førende inden for den teknologiske udvikling af bat, belægninger m.v. (Uddrag af ”Bragden” – svensk dokumentar).

 

 1. Bordtennisspillets teknik, slag, færdigheder

Den tredje forelæsning vil fokusere på selve bordtennisspillet:

 • Hvordan konkurrerer man i bordtennis? (holdkampe, single, double og mix)
 • Bedst af tre, fem eller 7 sæt til 11
 • Kontrol, fart og skru
 • De mulige batfatninger
 • De mulige slag
 • Serven
 • Spillestil
 • Benarbejdet
 • De små marginaler
 • ’gummiarmen’
 • Psykologisk krigsførelse
 • ’Det uventede’
 • Taktik
 • Zonen
 • (film og video benyttes)

 

 1. Bordtennisspillets teknologiske udvikling

Den fjerde forelæsning vil undersøge bordtennissportens teknologiske udvikling fx bat, bolde og belægninger: Hvilken betydning har de teknologiske forandringer haft for spillet – herunder hastigheden, publikumsvenligheden, den gennemsnitlige længde af boldens varighed, skru, hastighed m.m.?

 • bat og materialebat, fra pimple til antiloop.
 • svamp/soft/backside.
 • battræ – fra birketræsfiner, til kødbat (balsamtræ), og flere lag kulstof (carbon).
 • teknologi og spillestil.
 • ændringer i spilleregler – respons på den teknologiske udvikling.
 • nye bolde – størrelse, fra celluloid til plast.
 • bordtennisrobot.
 • kina-træning.
 • teknologi, teknik og taktik.
 • hvilke lande/miljøer har været drivkraften i den teknologiske udvikling inden for bordtennissporten? (Kina, Japan, Sverige, Frankrig, England, Tyskland…).

 

 1. Bordtennissportens rolle i fremtiden

Den femte og sidste forelæsning handler om sportens fremtid. Vi vil forfølge to spor:

Bordtennis – sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse

 • Den ’stille revolution’ – bordtennis er bedste redskab til at modvirke demens, Alzheimers og andre kroniske neurologiske lidelser inkl. Parkinson.
 • Bordtennis modvirker og udsætter mange aldringssymptomer.
 • Eksperimenter, forsøg og forskning viser vejen – bordtennis har samlet set så mange fordele, at det langsomt men sikkert vil blive tilbudt ældre og yngre som behandlingsform i lighed med fysioterapi, yoga, gymnastik m.m. Vi bliver deltagere i ’en stille revolution’ i kampen for en sund aldring med bordtennis som omdrejningspunkt.

Bordtennisspillets fremtid internationalt

 • Kinas stormagtsposition vil muligvis styrke bordtennissportens betydning og prestige.
 • Det kan føre til øget konkurrence, da Kinas konkurrenter i det globale og regionale magtspil kan ramme Kina symbolsk ved at besejre landet i bordtennis.
 • Måske vil Kinas fremtidige modstandere ikke hedde Sverige, Japan eller Tyskland. De mellemstore og små lande vil kæmpe mod Kina i bordtennis med udgangspunkt i deres medlemskab af fx EU, NAFTA eller Mercosur.