PIGEINDSATS 2022-25

PIGEINDSATS 2022-25

De 6 næste aktiviteter for BTDK's Pigeindsats

Savner dit (pige)barn et trygt miljø at være aktiv i? Læs mere om Pigeindsatsen under kalenderen.

19 oktober 2024
10:00 - 16:00

Denne dag vil vi lave en Pigedag i samarbejde med BTK Midtjylland. Pigedagen er for alle niveauer.   Mere information og invitation kommer.

08 februar 2025
10:00 - 16:00

Denne dag vil vi lave en Pigedag i samarbejde med BTK Midtjylland. Pigedagen er for alle niveauer.   Mere information og invitation kommer.

19 april 2025
10:00 - 16:00

Denne dag vil vi lave en Pigedag i samarbejde med BTK Midtjylland. Pigedagen er for alle niveauer.   Mere information og invitation kommer.

07 juni 2025
09:00 - 16:00

Denne dag vil vi lave en Pigedag i samarbejde med BTK Midtjylland. Pigedagen er for alle niveauer.   Mere information og invitation kommer.

Fokusklubber for Pigeindsatsen

Bordtennis Danmark har udarbejdet en Vækststrategi, som er gældende i perioden 2022-25. I vækststartegien er der Spor 1, Vækstteams og klubudvikling, hvor et af fokusområderne er Pigeindsatser. Du kan læse vækststrategien og pigeindsatsen her. 

Nyhedsbrev 22. marts 2023.

Pigefokus-klub certificering:

Med afsæt i BTDK pigeindsats 2022-25, er det i samarbejde med Pigeklub-netværket blevet besluttet, at klubberne som opfylder nedenstående punkter, kan blive certificeret som Pigefokus-klub i Bordtennis Danmark: 

 • Klubben arbejder aktivt og positivt for flere piger i sporten.
 • Pigerne har faste træningstider.
 • Træneren er uddannet træner.
 • Klubben har som minimum 1 pigeansvarlig, som øger bevidstheden om pigernes behov.
 • Klubbens pigeansvarlige deltager aktivt i et pigeklub-netværk.
 • Klubben er min. 1 gang om året arrangør eller medarrangør i en pigedag eller camp.

Du kan læse mere om kravene og hvilke fordele de fører med sig, her: 

Pigefokus-klub Certificeringskrav

Skal din klub også være en certificeret Pigefokus-klub? Kontakt BTDKs pigekoordinator, Emma Madsen: em@bordtennisdanmark.dk

Fokusklubber:

 • Nexø Bordtennis Club
 • SISU MBK
 • Ribe BTK
 • Amager BTK (Certificeret Pigefokus-klub)
 • Greve BTK
 • Brøndby Bordtennis Club
 • Roskilde Bordtennis BTK61(Certificeret Pigefokus-klub)
 • Virum-Sorgenfri Bordtennisklub
 • Sjørring Bordtennisklub
 • Esbjerg Bordtennisklub
 • Hillerød GI Bordtennis
 • Allerød Bordtennisklub (Certificeret Pigefokus-klub)
 • Espergærde Bordtennis
 • Holbæk Bordtennis Klub (Certificeret Pigefokus-klub)

Inspiration - Hvordan skabes der gode træningsmiljøer for piger?

Generelt for piger i idræt

Gode idrætsmiljøer for piger
I 2018 udgav DIF (Danmarks Idrætsforbund) en bog henvender sig til dig, der træner piger ude i bordtennisklubberne. Bogen ønsker at skabe indsigt i og forståelse for, hvordan man kan skabe et miljø, der formår at favne de 14-21-årige piger/kvinder og fastholde dem i idrætten.
 

I bogen kan du bl.a. læse om:

 • Hvordan de unge piger får hverdagslivets mange arenaer (skole, sport, fritidsjob, venner, familie mv.) til at hænge sammen.
 • Hvordan man kan støtte pigerne i at håndtere, at det i nogle perioder kan være presset med sport, skole, familie osv.
 • Hvilken betydning sporten har for pigerne.
 • Hvordan man kan italesætte og hjælpe pigerne til at håndtere og give slip på den udbredte forestilling om, at alting altid skal være perfekt.
 • Derudover kan du få indblik i, hvad pigerne mener, at en god træner kan og gør, samt hvad de mener, der udgør et godt idrætsmiljø for piger.

Du finder PDF-udgaven af bogen her.

 

Generelt for børn og unge i idræt

Træning af tweens (8-12-årige)

Dette hæfte fokuserer specifikt på målgruppen tweens, der har deres egne kendetegn. Fokus er dels på, hvordan man laver et godt træningspas og dels på hvilke faktorer, der er vigtige for at skabe et godt miljø for tweens.

Du finder hæftet i PDF-form her.

Unges motivation for at blive i idrætten

Et ensidigt resultatfokus er demotiverende. Det gælder både for elite- og breddespillere. Denne pjece giver en kort og overskuelig gennemgang af, hvad der får børn og unge, på alle niveauer, til at forblive fastholdt i et bestemt træningsmiljø.

Du finder pjecen i PDF-form her.

Bliv certificeret Pigefokus-klub!