LÆSESTOF

LÆSESTOF

You are here:

Lærebog for bordtennistrænere

Dette er BTDK's svar på Team Danmarks ATK 2.0. Bogen giver et bredt blik på aldersrelateret træning i bordtennis indenfor flere forskellige emner. Lærebog for bordtennistrænere udgør, sammen med ATK 2.0, det primære pensum på trænerkurserne.

Team Danmarks ATK 2.0

Dette er Team Danmarks videnskabeligt funderede anbefalinger for generel aldersrelateret træning af børn og unge.

Gode idrætsmiljøer for piger

Bogen ønsker at skabe indsigt i og forståelse for, hvordan man kan skabe et miljø, der formår at favne de 14-21-årige piger/kvinder og fastholde dem i idrætten.

Unges motivation for at blive i idrætten

Et ensidigt resultatfokus er demotiverende. Det gælder både for elite- og breddespillere. Denne pjece giver en kort og overskuelig gennemgang af, hvad der får børn og unge, på alle niveauer, til at forblive fastholdt i et bestemt træningsmiljø.

Træning af tweens (8-12-årige)

Dette hæfte fokuserer specifikt på målgruppen tweens, der har deres egne kendetegn. Fokus er dels på, hvordan man laver et godt træningspas og dels på hvilke faktorer, der er vigtige for at skabe et godt miljø for tweens.

Træning i parabordtennis

Hæftet beskriver forskellen på bordtennis og parabordtennis og uddyber træningen af spillere med fysisk handikap. Hæftet bør læses som et tillæg til Lærebog for bordtennistrænere.

1-2-træner DIF/BTDK

Disse to hæfter udgør pensum til 1-2-trænerkurset, der er et kort introkursus til trænergerningen i bordtennis. Kurset ruster unge, forældre, 60+'ere og andre til at varetage hjælpetrænerrollen.