ETISK KODEKS FOR DANSK KONKURRENCEIDRÆT

ETISK KODEKS FOR DANSK KONKURRECEIDRÆT

Bordtennis Danmark arbejder ud fra DIF’s og Team Danmarks etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt. Formålet er at sætte en retning for det værdibaserede arbejde i bordtennissporten blandt klubber og kommuner, samt udøvere, trænere ledere og forældre. Målet er at skabe en konkurrenceidræt med gode oplevelser for alle i Danmark.

Det etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt i bred forstand. Det skal således være en fælles referenceramme og skal fungere som indgang til dialogen med klubber, trænere, aktive mv. samt inspirere til den etiske debat.

 

Det etiske kodeks indeholder følgende principper:

  • Generelle etiske principper gældende for alle målgrupper
  • Etiske principper for udøvere
  • Etiske principper for trænere og stab
  • Etiske principper for ansatte, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt andre frivillige ledere i idrættens organisationer
  • Etiske principper for dommere og officials
  • Etiske principper for forældre
etisk kodeks

Det etiske kodeks er senest revideret i 2022

 

Læs Etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt her.