LEDERGRUPPE OG FAGGRUPPER

You are here:

Ledergruppen

Ledergruppen består af en vækstteamleder fra hver vækstteam. Ledergruppen har indflydelse på Bordtennis Danmarks strategi og budget. Kontakt din vækstteamleder vedrørende spørgsmål eller uddybning om ledergruppen.

KONTAKTOPLYSNINGER ER PÅ VEJ!

Kurt Høholt Jensen

Medlem - Region Nordjylland

Simon Nykjær-Fisher

Medlem - Region Midtjylland

Mogens Olesen

Medlem - Region Sydvestjylland

Steen Holm

Medlem - Region Fyn

Mads Richard Møller

Medlem - Region Sydvestsjælland og øerne

Camilla Frandsen

Medlem - Region Storkøbenhavn

Lars Eckeroth

Medlem - Region Nordsjælland

Finn Jørgensen

Medlem - Region Bornholm

Lis Hævdholm

Medlem - Carstensens Legat og 60+

Disciplinærkomité

Disciplinærkomiteen behandler ekstraordinære sager, som er udover de almindelig turneringsregler, såsom diskvalifikation eller uoverensstemmelse med Bordtennis Danmarks love og regler.

Kim Holm Pedersen

Medlem

Mogens Sonnichsen

Medlem

Allan Sørensen

Medlem

Relevant dokument fra Disciplinærkomiteen

Indberetningsskema – Diskvalifikation

DT-gruppen (Turneringsgruppen)

DT-gruppen er ansvarlig for danmarksturneringerne. Kontakt DT-gruppen vedrørende spørgsmål om kampændring, indtastningsfejl, regler eller andet i sammenhæng med DT. 

Kim Holm Pedersen

Sekretær, sagsbehandling

Mads Schiellerup

Medlem

Claus Arnsbæk

Turneringskoordinator

Tidligere sagsoversigter

Sagsoversigter 2024 – Klik og se de løbende oversigter

Sagsoversigt 2023-2024

Sagsoversigt 2022-2023

Sagsoversigt 2021-2022

Sagsoversigt 2020-2021

Sagsoversigt 2019-2020

Sagsoversigt 2018-2019

Sagsoversigt 2017-2018

Sagsoversigt 2016-2017

Ratinggruppen

Gruppen er ansvarlig for rating i Danmark. Kontakt Ratinggruppen vedrørende spørgsmål om rating. Kontakt Peter Tranto vedrørende Ratinglisten i forhold til opdateringer, ændringer eller rettelser. Du kan finde ratingvejledningen, stævnerækkernes ratingintervaller og stævne/ratingreglementet her.

Peter Tranto

Ansvarlig for opdatering af Ratinglisten

Steen Roslund

Medlem

Lars-Henrik Sloth

Medlem

Claus Arnsbæk

Medlem

Kalendergruppen

Kalendergruppen udarbejder hvert år en kalender med DT-runder, nationale og internationale stævner samt camps for at sikre at aktiviteterne spredes ud og sikre at to  klubber tæt på hinanden ikke afholder aktiviteter i den samme weekend, hvor de så konkurrer om de samme deltagere. Du skal kontakte kalendergruppen, hvis du ønsker at holde stævner.

Kim Holm Pedersen

Medlem

Claus Arnsbæk

Medlem

Rune Risgaard

Medlem

Søren Andersen

Medlem

Relevant dokument fra kalendergruppen

Kalender 2024-2025

Dommergruppen

Dommergruppen er ansvarlig for at sætte dommere på DT-kampe, dommeraktiviteter og kommunikation  til alle dommere i Danmark.

Mark Beckmann

Medlem

Jens Gullberg-Hansen

Medlem

Per Maae

Medlem

Relevante dokumenter fra dommergruppen

Kommissorium for dommere

Udgiftsbilag til dommere og andre

Tjekliste til Bordtennisligaen

Indberetningsskema vedrørende diskvalifikation

LARC-listen

Veterangruppen

Veterangruppen er ansvarlig for DT og andre aktiviteter vedrørende veteranspillere. Har du hermed spørgsmål om DT eller andre turneringer for veteraner, så kontakt veterangruppen.

Jesper Otto Edelbo

Medlem

Lene Friis

Medlem

Relevant dokument fra Veterangruppen

Invitation til Veteran DT 2023-24

Aktivitetskalender