TRÆNERE

TRÆNERE

You are here:
homebtdkdocswp-contentuploads202007iv_b_4_rundkreds.jpg

Trænerudvikling

Som træner har du mulighed for at udvikle dine kompetencer, ved at tage del i de mange tilbud Bordtennis Danmark (BTDK) har.

Du kan bl.a. deltage på forskellige kurser med et højt fagligt niveau, du har mulighed for at blive en del af dit regionale trænernetværk, du har mulighed for at deltage som træner på træningslejre organiseret af BTDK og du kan deltage på trænerseminarer.

For at høre mere om dette kan du tage fat i din lokale udviklingskonsulent eller i Rasmus Klein-Døssing, der står for trænernetværk i Bordtennis Danmark.

Skole OL - Rundt om bordet

Trænerkurser

Bordtennis Danmark udbyder tre formelle trænerkurser: 1-2-træner, Basistræner og Klubtræner. 1-2-træner og Basistræner kræver ingen forudsætninger, mens Klubtrænerkurset kræver, at man har gennemført Basistrænerkurset.

Dygtige trænere er vigtige!

Øvelsesbibliotek

Som træner er det vigtigt, at man har tænkt over, hvor den enkelte spiller er i sin udvikling og på den baggrund sætter træningspasset sammen, så spilleren udvikler sig i det rette tempo og samtidig synes træningen er sjov og spændende. 

Mange trænere finder selv på øvelser, men for at kunne tilbyde variation og give nye trænere inspiration, har vi som noget nyt lavet en digital øvelsesbank, hvor man kan finde masser af forskellige øvelser til forskellige niveauer. 

Øvelsesbiblioteket vil løbende bliver udvidet med flere øvelser. 

Overblik over turneringsbordene

Læsestof

Gennem tiden er der produceret mange forskellige materialer til trænere. Noget er stadig relevant, mens andet er forældet og erstattet med nyt. 

Det skriftlige materiale udgør i høj grad det teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at træneren får en velbegrundet praksis.

Bordtennis trænings camp

For de ekstra nysgerrige

Der findes rigtig mange spændende inspirationskilder rundt omkring. Det kan fx være særligt omkring de faktorer, der spiller ind ift. træning af børn.

Nogle af dem har vi samlet på en side for de ekstra nysgerrige trænere. 

Holdskema

Regler, rating, skemaer og vejledninger

Der findes en masse forskellige regelsæt, puljeskemaer og vejledninger til alt muligt, fx bordtennisportalen. 

Fokusområder i BTDK' trænerstrategi

Aldersrelateret træning (ATK)

ATK er et koncept, der er sat i verden for at holde fokus på at børn skal trænes som børn, IKKE som små voksne. Overordnet kan ungdomstræning indeles i tre grupper: før pubertet, i pubertet og efter pubertet. I hver gruppe, er der især nogle biologiske faktorer, der er gældende ift. trænerens valg, men disse skal samtidig sættes i kontekst af, at den enkelte spiller er en del af et socialt miljø. Det er altså en opgave, man ikke skal tage let på som ungdomstræner.

Gruppen og individet

I en individuel sport, som bordtennis, er det meget nemt at komme til at anskue træningen udelukkende ud fra et individfokus.
Vi ved dog, at miljøet er centralt, når vi skal forstå, hvorfor nogle spillere udvikler sig til senioreliteniveau, mens andre ikke gør.
Trænere, der ser talent i et miljøperspektiv, vil se ud over den enkelte spiller og arbejde på at skabe et velfungerende miljø omkring spilleren. Det gode miljø vil komme alle de enkelte atleter til gode.

Engagement

Trænerens engagement kan komme mange steder fra. Det vigtigste er, at det er til stede og at det er højt.
En træner, der ikke er motiveret af trænerrollen, er ikke i stand til at skabe glæde, udvikling og fastholdelse blandt sine spillere.

Trænerens filosofi

En trænerfilosofi kan defineres som et sæt af personlige værdier, man som træner forsøger at agere ud fra. Og mens dette kan lyde meget teoretisk, er der faktisk få ting, der er ligeså praktisk, som en veludviklet trænerfilosofi. Målet med trænerfilosofien er at skabe overensstemmelse mellem det man siger man gør og det man rent faktisk gør. Spillerne gennemskuer hurtigt, hvis dette ikke er tilfældet og mister på den måde tilliden til træneren.

Relationer

Spillerne er mere end blot robotter, der skal lære at spille bordtennis. Uanset om man vil udvikle talenter eller fastholde bredden, er det vigtigt, at træneren er åben, observerende og lyttende overfor spillerne. Den kompetente træner interesserer sig for spillerne som personer, er nærværende og i øjenhøjde, men også professionel.

God spiller = god træner?

Det er en god og bæredygtig løsning, at rekruttere sine nye trænere blandt ungdomsspillerne. Man skal dog passe på ikke kun at gå efter ungdomsspilleren, der selv er god med battet, for der er ikke altid lighedstegn mellem at være en god bordtennisspiller og en dygtig træner.
Man bliver ikke en god formidler af servetræning, bare fordi man selv er god til at serve.
Det er vigtigt, at man som træner har gode pædagogiske kompetencer og kan udvikle spillernes værdier, viden og kunnen.