Hvem er Bordtennis Danmark?

Hvem er Bordtennis Danmark?

You are here:

Klubberne er kerneopgaven

Bordtennis Danmark (BTDK) er et idrætsforbund bestående af klubber med et fælles formål om at udbrede bordtennissporten i Danmark til glæde og gavn for spillere, trænere, ledere og øvrige aktører i bordtennissporten. I 2021 er der ca. 9.000 medlemmer fordelt på næsten 200 klubber.

BTDK ønsker at fremme sunde fællesskaber overalt i sporten; fra begynder- til eliteniveau. Det skal være sjovt for spillere, trænere og frivillige at være med i dansk bordtennis. Sammen gør vi hinanden bedre! 

Forbundets kerneopgaver er at støtte klubberne i at udvikle og udbrede sporten, samt at afholdele regionale og nationale turneringer, landskampe og Danmarksmesterskaber såvel som at gennemføre trænerkurser og ungdomsevents. Desuden er det forbundets opgave at “spille klubberne bedre”, ved at skabe nogle gode rammer for klubbernes lokale arbejde, fx ved at støtte klubudviklingen med konsulenthjælp på både ledelses- og trænerniveau, for på den måde at medvirke til at sikre gode udviklingsmiljøer lokalt i klubberne. Det er også BTDK’s ansvar at fastsætte turneringsreglement og øvrige regler i dansk bordtennis. 

Medlemstal

Du kan få et overblik over den samlede medlemsudvikling i Bordtennis Danmark på DIFs hjemmeside. Vær opmærksom på, at man i 2018 opdelte aldersgrupper i endnu mere snævre intervaller, så ønsker man at sammenligne ungdomsudvikling fra år til år, kan man med fordel markere alle aldersintervaller fra 0-18 år.

De specifikke medlemstal for den enkelte klub og region kan findes herunder:

Medlemstal 2022

Medlemstal 2021

Medlemstal 2020

Medlemstal 2019

Medlemstal 2018

Medlemstal 2017

Nationale og internationale fora

BTDK er medlem af Danmark’s Idrætsforbund (DIF), International Table Tennis Federation (ITTF), European Table Tennis Union (ETTU) og North European Table Tennis Union (NETU).

I de nævnte fora arbejder BTDK for at fremme dansk bordtennis, herunder danske spilleres vilkår i internationale sammenhænge, som er vidt forskellige alt afhængig af, hvilken verdensdel man spiller bordtennis i.