En klub har anmodet om/søgt dispensation til en direkte plads i Bordtennisligaen for damer i sæsonen 2021-2022. Turneringsgruppen har afvist anmodningen/dispensationens ansøgningen.

Den pågældende klub har efterfølgende rettidigt anket Turneringsgruppens afgørelse til BTDK’s Appeludvalg. Appeludvalget har truffet den afgørelse, at klubben kan indtræde direkte i Bordtennisligaen for damer i sæsonen 2021-2022.

Turneringsgruppen er ikke enig i Appeludvalgets afgørelse og på grund af sagens principielle karakter, herunder spørgsmålet om Turneringsgruppens ret til at træffe afgørelser om ned- og oprykning på skønsmæssigt grundlag i den aktuelle Corona påvirkede sæson, ankes afgørelsen til DIF-Idrættens højeste appelinstans.

Den videre sagsbehandling ved DIF har ikke opsættende virkning.

Turneringsgruppen svarer ikke på spørgsmål i relation til den igangværende sag. Turneringsgruppen skal videregive sagen til DIF inden for 4 uger regnet fra d. 10. maj 2021.

Mere info følger så snart sagen har fået en endelig afgørelse hos DIF.

Forfatter: Turneringsgruppen