Afklaring: WTT Youth Contender Helsingborg 8.-14. august 2022

World Table Tennis (WTT) er navnet på den nye stævnestruktur, som erstatter det gamle ITTF World Tour-system. Det betyder, at det kun er de nationale forbund, som kan tilmelde spillere, hvilket vil sige, at klubber eller privatpersoner ikke kan tilmelde spillere til WTT-stævnerne. Der arbejdes i øjeblikket på en politik, som specificerer vilkårene for deltagelse i WTT-stævner for danske ungdomsspillere. Men den er ikke færdiggjort endnu, derfor kommer her en særlig afklaring vedrørende det Youth Contender-stævne, der afvikles i Helsingborg mellem d. 8. og 14. august 2022. (Drengene spiller mellem d. 8. og 10. august 2022, og pigerne mellem d. 12. og 14. august 2022). Youth Contender er den laveste af to niveauer i WTT-strukturen for ungdomsspillere, men er stadig et stævne på højt internationalt niveau.

Grundet bl.a. den geografiske nærhed og de muligheder, det åbner op for, har BTDKs landstræner besluttet at tillade spillere, der opfylder alderskriterierne for at tilmelde sig til stævnet, uden at være særligt udtaget. Kriterierne for at kunne deltage er:

  1. At man er født mellem 2010 og 2003.
  2. At man har en medfølgende coach til stævnet, hvis man spiller U13 og/eller U15 (spillere, som deltager i U17 og/eller U19 må deltage uden coach).
  3. At man efter stævnet laver en skriftlig analyse af sin indsats og oplevelse på minimum 300 ord, som sendes ind til magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk senest to uger efter stævnet.

 

Rækker
Et Youth Contender-stævne består af fire rækker for både drenge og piger:

U13 (spillere født i 2009 eller 2010)
U15 (2007 eller senere)
U17 (2005 eller senere)
U19 (2003 eller senere)

 

Fortrinsret og rækkefølge ved tilmelding
BTDKs landstræner har besluttet, at de tre højest rangerede spillere på ratinglisten pr. 27. maj 2022 i hver kategori, har fortrinsret for at deltage i stævnet. Udover disse spillere må ungdomsspillere, som opfylder alderskriterierne, også tilmelde sig i sin række samt rækken over (fx kan en spiller født i 2007 tilmelde sig både U15 og U17).

NB: ved at tilmelde sig stævnet, så betyder det ikke, at man automatisk deltager i stævnet. Hvert land er garanteret tre pladser i hver række. Normalt kommer alle tilmeldte spillere med, selvom et land fx tilmelder 7 spillere i en række, men i det sjældne tilfælde, at der er mange tilmeldte spillere fra forskellige lande, kan man ende på en ”Waiting list”. Det betyder, at man kun kommer med, hvis der kommer afbud.

I tilfælde af afbud fra én eller flere af de tre udtagene spillere i hver række, kommer den tilmeldte spiller med højest ratingtal til at overtage den garanterede spillers plads. På samme måde vil rækkefølgen på en evt. ”Waiting List” blive baseret på ratinglisten. Det skal siges, at der er en høj sandsynlighed for, at man kommer med, selvom man ikke har én af de tre garanterede pladser.

 

Omkostning og tilmelding
Yderligere information om stævnet, inkl. omkostninger, kan man finde her. Man kan vælge mellem at booke med hospitality, hvor overnatning og mad er inkluderet for 135€ pr. nat (minimum tre nætter), eller at betale deltagergebyr á 125$ og stå for evt. overnatning og mad selv. NB: deltagergebyret gælder både for spillere og trænere. Det er dog gratis at være tilskuer til stævnet.

Hvis man vil deltage eller coache, skal man tilmelde sig via mail til magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk senest d. 1. juli 2022. Tilmeldinger efter denne dato vil ikke blive accepteret. NB: hvis man ikke har deltaget i WTT-stævner tidligere, skal man i mailen vedhæfte en kopi af sit pas samt udfylde en deltagelsesformular (kan hentes her). Deltagelsesformularen skal underskrives af både spillere og forældre, medmindre spilleren er over 18 år.

 

Spillere med fortrinsret
Udtagelsen af tre spillere i hver række er, som nævnt, blevet gjort ud fra ratinglisten. Derudover skal det siges, at der for hver række kun er taget hensyn til dem, der har rækken som sin primære kategori. Det betyder, at en spiller født i 2007 har fortrinsret til deltagelse i U15, men ikke i U17, selvom ratingtallet er højt nok for at være én af de tre. De udtagene spillere er:

 

U13

Drenge:
Jonathan Blom
Malik Harvig Bruun Severinsen
Marcus Ahrenholt Jensen

Piger:
Sally Lou
Stella Rosenmeier
Freja Juhl Larsen

 

U15

Drenge:
Dominykas Samuolis
Lasse Fly-Kristensen
Johan Engberg Havsteen

Piger:
Maja Helene Hansen
Nikoline Kure
Amalia Skulska

 

U17

Drenge:
Viktor Oksfeldt
Oliver Skouboe Berntsen
Sofus K. Andreasen

Piger:
Mille Lyngsø Stoffregen
Emma Vendelbo Clement
Sofie Eckeroth

 

U19

Drenge:
Patrick Skarsholm
Theo Dyekjær
Matias Larsen

Piger:
Jocefina Haagensen
Sally Maribo
Ida Bønding Schøsler