Turneringsgruppen har her til formiddag afholdt et on-line møde med DIF vedrørende fortolkning af retningslinjerne i forhold til afvikling af seniorholdkampe. Turneringsgruppen har i den sidste uge modtaget et ikke ubetydeligt antal mails, med mange forskellige forslag til afvikling af holdkampene. Mange af disse spørgsmål er bragt videre til DIF og kan sammenfattes som følger (ungdomskampe og kampe i Bordtennisligaen er undtaget).

Generelt gælder at forsamlingsloftet, krav til areal og afstande skal overholdes.

En klub må afholde flere holdkampe på en aften, hvis ingen af holdkampene foregår i samme række/kreds/pulje/division.

 • En klub må afvikle en Serie 1 kamp samtidig med en Serie 3 kamp og eventuelt en Serie 4 kamp.
 • En klub må afvikle en 3. divisions kamp samtidig med en 2. divisionskamp.
 • En klub må IKKE afvikle to 3. divisionskampe samtidig. Det gælder også i serierækker hvor en klub kan deltage med to hold i samme række/pulje. F.eks. har Triton to hold med i Serie 2 og Knudsker to hold med i Bornholmsserien. Disse hold må ikke afvikle kampe samtidig på samme lokalitet (gælder både ude og hjemme).

Afvikling af samlinger

 • I Danmarksturneringen er vi udfordret i forhold til afvikling af samlinger. Vi må ikke afholde en samling i normal forstand, hvor 2 x 2 hold møder hinanden i samme lokaler på samme tid.
 • Vi må derimod godt afvikle to kampe i løbet af dagen. Når første kamp er afsluttet, forlades lokalet for rengøring og udluftning – gælder også tilskuere. Herefter kan den næste kamp starte. Der må på intet tidspunkt ske en sammenblanding af holdene fra første runde til anden runde. Der anbefales 60 min fra sidste bold er spillet til rengøring og holdene forlader lokalet, til de næste hold dukker op til opvarmning inden kamp.
 • På den måde kan afvikles en 2. divisionskamp om formiddagen og om eftermiddagen i samme lokaler.
 • Har spillelokalet den nødvendige størrelse vil det desuden være muligt at afvikle en 2. og 3. divisionskamp om formiddagen og tilsvarende om eftermiddagen i samme lokaler efter samme princip. Det vil være sidste spillede bold i formiddagskampene som afgør hvornår næste runde kan igangsættes.
 • I 1. division vil følgende være tilladt: Formiddagskampe Roskilde-Rønde (hos Roskilde) og Amager-Silkeborg (hos Amager). Eftermiddagskampe Roskilde-Silkeborg (hos Roskilde) og Amager-Rønde (hos Amager).
 • Ved anvendelse af dette princip skal tælles personer. Antallet af personer i lokalet (inklusive tilskuere) til hver holdkamp skal tælles sammen og må i alt ikke overstige 500 personer. Gengangere tælles med. Dette krav bliver næppe en udfordring.
 • Nogle klubber har flere spillelokaler eller kan opdele spillelokalet med en fysisk adskillelse (f.eks. en væg). Vi må ikke afvikle to holdkampe i 3. division i sådanne adskilte lokaler. I vejledningen er nævnt begrebet ”geografisk spredning” – det gælder kun udendørs.
 • Kommer politiet på besøg, er det vigtigt at man meget tydeligt signalerer, at den første holdkamp er 100% afsluttet før den næste begynder. Derfor ryddes lokalet.

Når de sidste holdkampe skal planlægges, er det vigtigste budskab måske:

 • Ingen holdkampe i samme række på samme lokalitet på samme tidspunkt.

DIF fortæller desuden at politiet har stor opmærksomhed på idrætsanlæg og det er vigtigt at man som klub kan redegøre for hvem der spiller hvor og i hvilke rækker.

Hvis der afvikles flere kampe samtidig eller flere kampe i løbet af dagen, forslår Turneringsgruppen derfor at man på simpel vis optegner bordene i lokalet og angiver hvem der spiller hvor og hvornår. Dermed signalerer man tydeligt overfor politiet eller en halinspektør, at der er en plan for afviklingen.

Trækning af hold i Danmarksturneringen

Turneringsgruppen har i enighed med bestyrelsen besluttet, at ønsker en klub ikke at afvikle en holdkamp, medfører dette tabt kamp med maksimum cifre.
Holdet regnes ikke som udeblevet og trækkes ikke ud af turneringen og kan genindtræde igen. Der gives ligeledes ikke bøder.

Spørgsmål med relation til ovenstående bedes venligst rettet til Sekretariatet.

Forfatter: Turneringsgruppen