FRA BESSERNE TIL BØRNENE …
Forrige år forsøgte et par bordtennisklubber sig med at få 60+’erne, der også er bedsteforældre, til at tage deres børnebørn med til bordtennis – f.eks. i ferieperiode. På den måde kan “besserne” være med til at aflaste arbejdsramte forældre med at aktivere børnene i ferien eller på andre tidspunkter.

FRA BØRNENE TIL BESSERNE …
BAT MED BEDSTE kan også aktiveres ved, at det er ungdomsafdelingens bordtennisspillere, som tager bedstefar eller bedstemor i hånden og beder dem komme med til bordtennis i klubben

FRA IDÉ TIL HANDLING
Idéen med BAT MED BEDSTE kommer fra Holbæk Bordtennisklub, hvor bl.a. BAT60+ FU medlem, Lis Hævdholm, er medlem af bestyrelsen. Og hun fik via Bordtennis Danmark, DGI Bordtennis og BAT60 formidlet idéen til landets bordtennisklubber og foreninger. Nu prøver BAT60+ igen af få markedsført den gode idé, og Lis Hævdholm håber på, at flere klubber denne gang vil forsøge at lave arrangementer, hvor bedsteforældre og deres børn kan få nogle gode timer sammen om bordtennis.

TILSKUD TIL LOKAL ANNONCERING
Lis Hævdholm oplyser, at foreninger, som annoncerer med dette tilbud i lokal- eller regionalaviser, kan få en refusion på 500 kr. til annonceudgiften fra DGI Bordtennis/Bordtennis Danmark/BAT60+.

https://bat60.dk/bat-med-bedste-2/ kan klubberne få hjælp til markedsføringen af BAT MED BEDSTE i form af forslag til annoncetekst og forslag til pressemeddelelse.

VIL I PRØVE?
Tilmelding og tilbagemelding ang. BAT MED BEDSTE skal ske til Lis Hævdholm på mail lis@bat60.dk eller telefon 21 78 58 89
Vi håber, at der er mange af jer, som har lyst til at deltage i BAT MED BEDSTE.

Kontaktperson: Lis Hævdholm
Kontaktperson tlf.: 21 78 58 89
Kontaktperson e-mail: lis@bat60.dk