Bestyrelsen har sammen med Turneringsgruppen besluttet at genoptage afvikling af Bordtennisligaen for damer og herrer.
I forbindelse med afviklingen af den resterende del af turneringen indføres nogle få midlertidige ændringer af reglerne.
Det nye kampprogram og de ændrede regler fremgår af vedhæftede dokumenter. Kampprogrammet er også opdateret på Bordtennisportalen.
Det tidligere udsendt COVID-19 tillæg til turneringsreglementet er annulleret, hvilket også fremgår af hjemmesiden.

Vedrørende igangsættelse af Bordtennisligaen for herrer og damer i BTDK

I begyndelsen af januar var der møde i DIF, hvor der var meget stor bekymring for, at regeringen skulle lukke professionel idræt ned, da partierne var chokerede over, hvor mange atleter forbundene havde vurderet som værende professionelle. Derfor blev det indskærpet til forbundene, at man skulle være meget restriktiv i vurderingen af, hvem der i indgivelsen den 6. januar 2021 skulle stå på det enkelte forbunds opdaterede liste over professionelle atleter.

BTDK’ vurdering blev, at vi indgav en liste med spillerne fra holdene fra bordtennisligaen, men at spillerne i resten af januar kun havde mulighed for at træne, ikke spille kamp. Nu har vi igen været til møde med DIF, og de fortæller at regeringen og partierne er tilfredse med antallet af indgivne professionelle atleter.

Derfor er vi nu klar til at genoptage Bordtennisligaen for herrer og damer pr. 1. februar 2021.

Turneringsgruppen har fastlagt et revideret kampprogram hvor de udsatte kampe fra første turnerings-halvdel afvikles startende fra lørdag den 20. februar 2021. Herefter afvikles anden turneringshalvdel, hvor de tidligere udmeldte og accepterede terminer fastholdes i størst mulige omfang.

Kampe fra weekenden 29.- 31. januar 2021 er flyttet til weekenden 5.- 7. marts 2021, hvor der tidligere skulle afvikles senior DM. De efterfølgende kampe er uændrede i forhold til den oprindelige kampplan.
Total oversigt over de resterende kampe i Bordtennisligaen for herrer og damer er vedlagt med angivelse af nye datoer og spillested for de relevante kampe. Kampene er desuden opdateret på Portalen.

Af hensyn til klubbernes tidligere planlægning og bookning af spillelokaler, ønsker Turneringsgruppen at de tidligere oplyste terminer fastholdes. Det medfører at semifinale og finale skal afvikles i perioden 13. april 2021 til 16. maj 2021.

I forbindelse med afvikling af den resterende del af holdturneringen, vil følgende midlertidige regler være gældende:

  • Kampflytninger kan aftales gebyrfrit.
  • Anden turneringshalvdel regnes fra holdets 8. kamp. Dette er især vigtigt for de hold som har udsatte kampe fra første turneringshalvdel. Udsatte kampe afvikles som udgangspunkt først.
  • Sidste kampdato i grundspillet er søndag den 11. april 2021. Der kan ikke afvikles kampe efter denne dato.
  • Med virkning fra den 25. oktober 2021 blev betingelserne for kampflytninger midlertidig ændret. Det blev muligt at rykke en holdkamp hvis en klub, senest 24 timer før en programsat kampstart, kunne fremvise en positiv Corona-test. Havde man symptomer, afventede en Corona-test, havde været i kontakt med en (potentielt) smittet eller blot var utryg skulle retningslinjerne følges – man bliver hjemme. Spilleren blev dermed regnet som ramt af sygdom og kunne ikke spille. Klubben måtte, i lighed med al anden sygdom, indkalde en reserve eller rykke en spiller op som ordinær spiller.

Er en spiller ramt af Corona, vil ovenstående regel stadig være gældende, dog er det ikke muligt at afvikle grundspilskampe senere end søndag den 11. april 2021 – ej heller som følge af Corona.

Vi ønsker ikke et scenarie hvor en spiller i en semifinale testes positiv to dage før kampstart, og dermed kan kræve kampen udsat. Tre dage før karantæneperioden udløber for den smittede spiller, konstateres en spiller på modstanderholdet positiv og kampen skal udsættes yderligere – og sådan kan man blive ved. Kampe i semifinale og finale kan ikke udsættes som følge af Corona.

  • Hvis grundspilskampe udsættes/flyttes som følge af Corona, og ikke bliver afviklet senest søndag den 11. april 2021, taberdømmes det hold, som anmoder om kampflytningen. Holdet regnes ikke som udeblevet hvis årsagen skyldes Corona og i øvrigt kan dokumenteres med en positiv test.
  • COVID-19 tillæg til turneringsreglementet dateret 7. september 2020 er dermed annulleret.
  • Det skal understreges at ovenstående ikke er gældende for de øvrige DT-rækker. Når det igen bliver muligt at afvikle den resterende del af DT-rækkerne, vil Turneringsgruppen udmelde relevante særregler hvis det findes påkrævet.

Turneringsgruppen har desværre ikke et overblik over de enkelte arrangørers omklædnings- og badefaciliteter. Det er modstanderholdenes ansvar at gøre sig bekendt med de lokale restriktioner som måtte være gældende før, under og efter kampen ved selv at kontakte arrangørklubben.

Den nye turneringsplan er sendt til dommergruppen som vurderer hvorvidt der i den nuværende situation kan påsættes dommere. Afvikles kampen uden dommere, skal arrangørklubben stille med bladvendere. Ved samlinger stiller hvert hold med en bladvender.

I tilfælde af spørgsmål og kampflytninger kan følgende kontaktes:

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden
Turneringsgruppen

Forfatter: Kim Holm Pedersen, Turneringsgruppen
Kontaktperson: Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: carsten.egeholt@bordtennisdanmark.dk