Bordtennis Danmark giver nu alle trænere i landet mulighed for at være en del af et uforpligtende trænerfagligt fællesskab. BTDK har den seneste tid nemlig etableret trænernetværks i alle landets regioner/vækstteams. Formålet med disse trænernetværks er at give bordtennistrænerne et forum, hvor de på tværs af klubber kan sparre, idéudveksle og generelt bruge hinandens kompetencer i relation til det at være bordtennistræner. Trænernetværkene er etableret regionalt, så trænerne lokalt kan lære hinanden bedre at kende, hvilket forhåbentligt kan være med til at øge det regionale samarbejde på trænerniveau også. Trænernetværkene giver desuden en unik mulighed for en øget kommunikation mellem trænere i alle klubber og forbundets udviklingskonsulenter.

Rasmus Klein-Døssing har det formelle ansvar for at drive trænernetværkene i BTDK; herunder ansvar for aktivitet og indhold, så netværkene opretholder kadence og relevans. Om trænernetværkene udtaler han selv:

”Bordtennisklubberne i Danmark er små, når vi sammenligner dem med klubber i de større sportsgrene herhjemme. Derfor er vi heller ikke så mange trænere i de enkelte klubber. Det betyder, at hvis man som træner ønsker kvalificeret sparring med andre trænere, så skal man oftest kigge ud over klubgrænserne. Med de her trænernetværks giver vi bordtennistrænere en unik mulighed for at være en del af et uforpligtende trænerfagligt fællesskab, der kun er for dem, og hvor vi kun arbejder med ting, der har relevans for dem.
Tanken er, at vi med de her netværks kan samle regioners trænere og sammen arbejde med at skabe synergier i vores arbejde i praksis, så vi i flok løfter kvaliteten af det produkt, som vi tilbyder i klubberne. Det vil også være et netværk, som den enkelte træner altid kan benytte sig af til sparring, hvis behovet er der. Vi håber samtidig, at vi med de her netværks kan øge opmærksomheden på trænerrollen, så vi får fastholdt de trænere vi har, men også får nye trænere til. Det er helt afgørende, da trænerne besidder en af de absolut vigtigste rolle i vores klubber – nemlig at sikre den gode oplevelse, som spillerne får med sig hjem, når de har været til træning – en god oplevelse, skal vare ved fra gang til gang, så vi i fremtiden sikrer en sund vækst i Bordtennis Danmark”.

 

Bordtennis Danmarks trænernetværks er for alle trænere; uanset alder, erfaring og den målgruppe, man er træner for.

 

Kontakt Rasmus på rkd@bordtennisdanmark.dk, hvis du ønsker at være med i din regions netværk, men endnu ikke er tilknyttet.

 

Der er lige nu netværks i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Syd- og Sydvestjylland, Fyn og Storkøbenhavn. Netværkene i Nordsjælland og Vestsjælland etableres i meget nær fremtid.