I det kommende halvandet år afholdes en række mesterskaber og arrangementer i BTDK-regi. Her har vi en god tradition for samarbejde mellem forbund og værtsklubber.

Der ydes arrangørtilskud til alle arrangementer. Tilskuddet forhandles individuelt mellem BTDK og arrangørklubben/-klubberne og afhænger bl.a. omfanget af frivillige ressourcer og materiel, der stilles til rådighed fra klubbens/klubbernes side.

Vil din klub byde ind på et arrangement, kan I tilkendegive jeres interesse ved at sende en mail til mlu@bordtennisdanmark.dk.

For yderligere information kan Direktør Martin Lundkvist kontaktes på mlu@bordtennisdanmark.dk eller tlf 40 70 99 99, eller Formand Henrik Vendelbo kontaktes på hv@bordtennisdanmark.dk eller tlf 24 41 28 42.

Vi søger nu nye potentielle samarbejdsklubber til følgende arrangementer.

Regionale juleevents 10. eller 11. december 2022 (og 2023)

Form: Et åbent en-dags-arrangment, der indeholder forskellige eventaktiviteter (stort bord, e-bordtennis, robot, Sukiru m.m.), ligesom Klubfestivalen bare i mindre format.
Der afholdes gerne flere arrangementer i hele landet samtidigt.

Anbefalede faciliteter: Ingen krav til størrelsen af faciliteten. BTDK kan levere materialer efter behov og individuel aftale med arrangørklubberne.

Forventning til frivillige: Arrangørklubben stiller frivillige til opstilling og nedtagning, samt bemanding på dagen. Behovet varierer alt efter omfanget af arrangementet.

Målgruppe: Børn og unge.

Øst- og Vestdanske mesterskaber 14.-15. jan og/eller 11.-12. feb 2023 (og 2024)

Form: Traditionelt stævne samt en mindre del eventaktiviteter (stort bord, e-bordtennis, robot, Sukiru m.m.), som spillere kan gå til og fra i det omfang stævnet tillader. Der afholdes ØM i anden weekend af januar, muligvis opdelt, så ØM senior afholdse i anden weekend af februar. VM afholdes som udgangspunkt i anden weekend af januar, men kan også afholdes i anden weekend af februar, hvis det passer bedre.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til to-tre haller eller minimum 40 borde. Halvanden til 2,5 hal til stævne + en halv hal til eventaktiviteter. Materiel leveres fra BTDK eller det regionale depot.

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt 8-10 til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppe: Ungdom, senior, veteran.

Youth og Kids Masters 21.-22. januar 2023 (og 2024)

Form: Tidligere Top12. Stævneformen er bevaret, men med flere deltagere og derved flere kampe.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til to haller eller minimum 32 borde. BTDK kan levere materialer efter behov og aftale med arrangørklubben.

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppe: Youth Masters: Drenge/pige (U16) samt juniorer (U19). Kids Masters: Yng dr/pg (U14) samt Puslinge (U12).

DM Senior 3.-5. marts 2023 (og 2024) Evt. i kombination med DM Veteran

Form: Tradtionelt mesterskab, med kvalifikation fredag. Evt. i kombination DM Veteran, der består af afslutning af Veteran Hold DT om lørdagen og DM Veteran om søndagen.

Anbefalede faciliteter:

Scenarie 1, DM senior: To haller, en med tilskuerpladser. Materiel leveres fra det regionale depot. Ansvaret herfor varierer alt efter regionen.

Scenarie 2, DM senior og veteran: Et areal svarende til tre haller, minimum en hal med tilskuerpladser. Materiel leveres fra det regionale depot. Ansvaret herfor varierer alt efter regionen.

Forventning til frivillige:

Scenarie 1: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Scenarie 2: Omkring 15 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppe: Seniorelite og veteraner.

DM Ungdom 6.-7. maj 2023 (og 2024)

Form: Traditionelt mesterskab.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til to haller eller minimum 32 borde, gerne en hal med tilskuerpladser. Materiel leveres fra det regionale depot. Ansvaret herfor varierer alt efter regionen.

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppen: Ungdom.

Klubfestival september 2023 (og 2024)

Form: Festivalevent med mange forskellige aktiviteter (stort bord, e-bordtennis, robot, Sukiru m.m.), deltagerne frit kan gå fra og til.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til tre haller, overnatningsmulighed (skole, tilstødende hal el.lign.), desuden gerne tilstødende aktiviteter (svømmehal, springhal, minigolf el.lign.).

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt hjælpere til stede i hallen under hele festivalen.

Målgruppe: Børn og ungdom.

 

 

Forfatter: Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: Martin Lundkvist eller Henrik Vendelbo
Kontaktperson tlf.: 40 70 99 99 eller 24 41 28 42
Kontaktperson e-mail: mlu@bordtennisdanmark.dk eller hv@bordtennisdanmark.dk