Hver eneste sæson afholdes en del BTDK-arrangementer, som kun kan lade sig gøre fordi en del klubber stiller op og hjælper til. Det kan enten være med det praktiske, som at stille materiel op, eller med en større indsats ved dommerborde, frivillige hjælpere under arrangementet og meget mere. Vi sætter stor pris på den indsats alle vores samarbejdsklubber bidrager med.

I den kommende sæson afholdes en række mesterskaber og arrangementer i BTDK-regi. Til dem har vi brug for hjælp i forskellige grad, hvis de skal lykkes.

Der ydes arrangørtilskud til alle arrangementer. Tilskuddet forhandles individuelt mellem BTDK og arrangørklubben/-klubberne og afhænger bl.a. omfanget af frivillige ressourcer og materiel, der stilles til rådighed fra klubbens/klubbernes side.

Vil din klub byde ind på et arrangement, kan I tilkendegive jeres interesse ved at sende en mail til mlu@bordtennisdanmark.dk.

For yderligere information kan Direktør Martin Lundkvist kontaktes på mlu@bordtennisdanmark.dk eller tlf 40 70 99 99, eller Formand Henrik Vendelbo kontaktes på hv@bordtennisdanmark.dk eller tlf 24 41 28 42.

Vi søger nu nye potentielle samarbejdsklubber til følgende arrangementer.

 

Youth Masters 21.-22. januar 2023 og/eller 2024

Vi søger både facilitet og frivillige.

Form: Tidligere Top12. Stævneformen er bevaret, men med flere deltagere og derved flere kampe. Det endelige koncept er stadig under udarbejdelse.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til to haller eller minimum 32 borde. BTDK kan levere materialer efter behov og aftale med arrangørklubben.

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppe: Ungdom

 

DM Ungdom 6.-7. maj 2023, 2024 og/eller 2025

Vi søger både facilitet og frivillige.

Form: Traditionelt mesterskab.

Anbefalede faciliteter: Et areal svarende til to haller eller minimum 32 borde, gerne en hal med tilskuerpladser. Materiel leveres fra det regionale depot. Ansvaret herfor varierer alt efter regionen.

Forventning til frivillige: Omkring 10 til opstilling og nedtagning, samt bordvagter til stede i hallen under hele stævnet.

Målgruppen: Ungdom

 

Østdanske mesterskaber (ØM) for to-mandshold og veteraner i Taastrup 14.-15. jan. 2023

Vi har faciliteten klar, men søger frivillige. Her vil det være en stor hjælp med en fast aftale over to-tre år, så vi ved, at vi altid kan regne med jer.

Form: I 2023 afholdes der igen to ØM-stævner, et stævne i Taastrup-hallerne i januar og et stævne i Næstved i februar. Stævnet i Taastrup bliver for to-mandshold (alle aldersgrupper) og veteraner. Det er til dette arrangement vi søger medarrangør.

Facilitet: Taastrup Idrætscenter.

Forventning til frivillige: Frivillige til opstilling og nedtagning (mindst 10, jo flere vi er, jo hurtigere går det), samt 8-10 til stede i hallen under hele stævnet, bl.a. til bemanding af dommerborde.

Målgruppe: Børn og unge, senior, veteran.

 

Superweekenden – ungdom 22.-23. april 2023 

Vi har faciliteten klar, men søger frivillige. Her vil det være en stor hjælp med en fast aftale over to-tre år, så vi ved, at vi altid kan regne med jer.

Form: I 2023 vil Superweekenden i Valbyhallen kun være vært for ungdomsstævne og -slutspil. Seniorslutspillet flyttes til andet sted. Desuden opstilles en zone med SUKIRU-øvelser og andre alternative bordtennisaktiviteter, fx stort bord, e-bordtennis m.m.

Facilitet: Superweekenden afholdes i Valbyhallens tre haller.

Forventning til frivillige: Frivillige til opstilling og nedtagning (mindst 10, jo flere vi er, jo hurtigere går det), samt 8-10 til stede i hallen under hele stævnet, bl.a. til bemanding af dommerborde.

Målgruppe: Børn og unge

 

Superweekenden – seniorslutspil 2023

Vi søger både facilitet og arrangør. Som udgangspunkt er terminen den samme som ungdommen, men det er ikke udelukket, at den kan flyttes, hvis det kan give klubber bedre mulighed for at være arrangør.

Form: Slutspil for seniorserierækkerne.

Anbefalede faciliteter: Slutspillet gennemføres på 16 borde, svarende til en håndboldhal. Slutspillet kan dog også gennemføres på to forskellige lokationer med hver sin samling af rækker, fx. Østserien-serie 2 et sted og serie 3-5 et andet.

  1. scenarie: To arrangører, to lokationer, hvert sted har otte borde. Dvs. for nogle klubber vil man kunne afholde arrangementet i egne lokaler.
  2. scenarie: En arrangør, en håndboldhal, 16 borde. Evt. med borde fra BTDKs borddepot.

Forventning til frivillige: Arrangøren står for hele gennemførslen af slutspillet, ligesom når der afholdes en samling. BTDK vil hjælpe med levering af alt nødvendigt materiel.

Målgruppen: Senior.

Forfatter: Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: Martin Lundkvist eller Henrik Vendelbo
Kontaktperson tlf.: 40 70 99 99 eller 24 41 28 42
Kontaktperson e-mail: mlu@bordtennisdanmark.dk eller henrik.vendelbo@bordtennisdanmark.dk