60+ spillere i Furesø BTK, der holder til i Farum Arena. Foto: Privat.

 

Åbent Hus-kampagnen i uge 37 og 46 resulterede i 435 besøg af 60+’ere, hvor af de 360 (83%) meldte sig ind i en af de 48 klubber, der deltog i kampagnen.

”Det er fantastisk, hvad der er opnået med kampagnerne”, siger Ole Hückelkamp, medlem af fællesudvalget BAT60+.
BAT60+ konceptet har tilført dansk bordtennis over 1.200 nye medlemmer de seneste 2½ år, en tiltrængt vækst.

Den naturlige stigning i mange nye 60+’ere i samfundet har naturligvis været en gunstig lejlighed til at skabe vækst i 60+ bordtennis, men en række personer har også ydet en forbilledlig indsats for at løfte opgaven.

Uge37 kampagnerne i 2017 og 2018 har vist sig at være kerneprojektet for den nye BAT60+ organisation, et fællesprojekt, oprettet af DGI og DBTU med støtte fra DIF.
Både DGI’ og DIF’ udviklingsfonde har støttet BAT60+ med over 400.000 kr. siden 2016, og det har medvirket til at skabe vækst. Således er prisen for et gennemsnitligt nyt medlem under 300,- kr. over 2½ år, og det er attraktivt at investere i, når man samtidig medregner, at de 1.200 nye 60+ medlemmer lægger op mod 0,3 – 0,5 mio. kroner årligt i kontingenter til foreningerne.
Det er betragtelige beløb, der tilflyder klubkasserne, og kun de foreninger, der lider under enkelte kommuners 25 års regel for lokaletilskud, få mindre ud af kontingentindtægter fra 60+.

Konceptet for uge37 kampagnerne blev udviklet sent i 2016. Læs mere om dette her

I 2018 deltog 48 klubber mod 42 i 2017 i projektet, og 10 af klubberne i 2018 benyttede sig af direkte annoncering i lokale medier. Her har en undersøgelse blandt klublederne påvist, at annoncering faktisk er en billig måde at skaffe nye 60+ medlemmer på, når annonceringen sammenholdes med artikler i lokale medier og følges op af generel 60+ markedsføring på Facebook og TV.

Det har også vist sig at uge37 kampagnerne har været gunstige for dialogen mellem klubberne, både med BAT60+ og klubberne indbyrdes. Nye samarbejdsformer er opstået, og mange nye fællesskaber er dannet klubberne imellem.
Ikke mindst optimismen er vendt tilbage i mange klubber, at det faktisk godt kan lade sig gøre at få tilgang af nye medlemmer, og flere eksempler har vist, at 60+ tilgangen også er en værdifuld tilgang til foreningsfællesskabet.
Der er grund til optimisme for dansk 60+ bordtennis de kommende år.

Årsager til BAT60+ succes’en

BAT60+ indfrier behov i 60+ grupperingen for høj motionsværdi og moderat indsats, “alle kan være med” samt mangfoldiggør fællesskaber i foreningerne, tilpasset medlemmernes og den enkelte forenings behov.
I Roskilde Ældre Motion (RÆM) er der ifølge hovedformand Ole Rasmussen i skrivende stund 164 medlemmer, hvor af de 49 er kvinder. Godt gået – når man tager i betragtning, at man skal have bopælsadresse i Roskilde Kommune for at være medlem.