BTDKs klubber skal indberette medlemstal senest den 31. januar 2022.

I hovedtræk skal klubben indberette medlemmer, der har været aktivt medlem i tre måneder eller længere i kalenderåret 2021. Desuden er det vigtigt at huske, at alle medlemmer i alle aldersgrupper tæller med IKKE kun medlemmer med spillerlicens.

Centrale ForeningsRegister (CFR) er en sammenslutning der betyder, at klubberne uanset om de har medlemskab af flere hovedorganisationer kun skal indberette medlemstal en gang. Klubberne kan i CFR-systemet udveksle oplysninger med foreningsprogrammerne Conventus og klubmodul. Alle formænd og kasserere har modtaget mail med information, vejledning og adgangskoder til www.medlemstal.dk, hvor også indberetningsreglerne kan findes.

Hersker der tvivl om processen bør hjælp i første omgang søges via vejledningen eller “ofte stillede spørgsmål” via dette link. Det er som altid vigtigt, at registreringen foregår korrekt.

Har klubben meldt sig ud af Bordtennis Danmark i 2021, skal man stadig registrere medlemmer en sidste gang.

Opdatering af klubbens oplysninger på Bordtennisportalen

I må, i samme omgang, meget gerne være opmærksomme på om klubbens oplysninger på Bordtennisportalen fortsat er korrekte. Det drejer sig især om:

  • Klubbens adresse: Angiv gerne adressen på træningsstedet.
  • Klubbens kontaktpersoner: Formand, kasserer og e-postmodtager. Desuden er der nu mulighed for at tilføje kontaktpersonen “Træner”.
  • Klubbens hjemmeside (alternativt et link til klubbens offentlige facebookside).
Kontaktperson: Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 18
Kontaktperson e-mail: jld@bordtennisdanmark.dk