”Vi skal have kvalitet i den træning, vi gennemfører, og for at det kan lade sig gøre, skal vi have gode trænere, der hele tiden udvikler sig. Det handler om klubbens udvikling”, siger John Sørensen, der er ansvarlig formand for ungdomsafdelingen i Virum-Sorgenfri BTK.
For John startede bordtennis som for så mange andre med, at han var forælder og hurtigt forældrerepræsentant i klubben. ”Jeg oplevede en klub, som var lidt lukket omkring sig selv og foreslog, at man åbnede mere op for kommunikationen med de mange nye i klubben”, fortæller John, der blev taget på ordet, og som inden længe sad som formand for et ungdomsudvalg, der ud over ham selv bestod af tre forældrerepræsentanter og en ungdomstræner med ansvar for forskellige opgaver. Desuden tages klubbens cheftræner for ungdom David Hindersson med i de mere grundliggende beslutninger, som træffes i udvalget.
”Vi har nu i et par år haft et organ, der sætter fokus på det sociale, og som skaber rammer for den gode trivsel i klubben – et organ som har en dialog med bestyrelsen”, siger John, der nu også fungerer som bestyrelsens repræsentant i udvalget, som startede i 2018.

 

Trænerkurser

Klubbens bestyrelse har afsat midler til at kunne sende egne trænere på kurser i Bordtennis Danmark. Emil Russell er en af dem, der i foråret 2019 var på basistræner-kursus. Han kom ifølge John tilbage fyldt med nye idéer og godt klædt på til at varetage sin trænergerning i klubben. Bordtennis Danmark har spurgt Emil, hvordan det var at blive prikket på skulderen og spurgt om, det var noget for ham at dygtiggøre sig som træner i klubben.
”Jeg så det som en rigtig god mulighed for at få ny inspiration og ny viden, og takkede ja med det samme”, fortæller 18-årige Emil Russell, der synes, at han fik stort udbytte af sparringen med de 15 andre på kurset.
”Instruktørerne Lars og Søren sørgede for god energi og en meget åben dialog. Vi havde både teori og praktiske øvelser i hallen”, siger Emil, der undervejs noterede de gode input i en lille bog. Efterfølgende føler Emil, at basistræner-kurset har hjulpet ham til at have mere struktur i sine træninger. Han har nu et tema for hver træning og forbereder sig mere end tidligere.
Emil har fået grønt lys af klubben til at komme videre på klubtrænerkursus i BTDK-regi. Det glæder han sig til, men først skal 3.g færdiggøres næste år.

 


Basistræner-kursus i Bordtennis Danmark i foråret 2019. Emil Russell i rød t-shirt (nr. 3 fra højre) fik meget ud af sparringen med de 15 andre på kurset.

 

En investering fra klubbens side

”Vi har i bestyrelsen en dialog om både elite og bredde, kvalitet i træningen, og om at starte en proces, hvor vores trænere får flere ting i værktøjskassen ikke mindst på det pædagogiske område”, siger John Sørensen.
Ungdomsudvalget rekrutterer blandt egne spillere. Klubben betaler alle spillerens omkostninger til Bordtennis Danmarks kurser. Det eneste krav til spillerne er, at de er dedikerede.
I foråret 2020 sendte klubben yderligere to spillere på basis-trænerkursus. 17-årige Gustav Larsen og 15-årige William Warming.
”De helt unge får i første omgang en rolle som assistenttræner, og dem der har potentiale til mere, tager vi ud til måske at blive headcoach på andre træningshold”, forklarer John Sørensen.
William Warming er således assistenttræner på et hold, hvor Emil Russell er træner. ”William var vildt engageret og kom tilbage med mange idéer”, fortæller Emil Russell, hvilket glæder John Sørensen.
”De spillere vi har tilbudt at tage på kursus for at dygtiggøre sig som træner, har alle takket ja, og været super begejstrede. Vi får tilbagemeldinger fra dem om, at de har fået en bredere vifte tilgangen til ungdomstræningen”, siger John Sørensen, der har flere i kikkerten, som vil få et tilbud om at komme på basistræner-kursus, da det er en form for fødekæde, hvor der år for år sendes nogle stykker afsted.

 

Vækststrategi

Trænerudvikling, klubudvikling, vækststrategi.
”Denne indsats ligger også i tråd med det arbejde, som pågår i vækstteam Nordsjælland, hvor Virum deltager aktivt for at understøtte de vækstmål bl.a. indenfor ungdomsarbejdet. Her ser vi bl.a. at vi har for få uddannede trænere i regionen, og har derfor taget initiativ til at vi får udviklet flere trænere også på regionalt plan. Dette er en stor del af dialogen omkring vækststrategien”, fortæller John Sørensen, der mener, at Virums styrke har været, at man har arbejdet med den interne struktur i klubben indeholdende såvel kommunikation i forhold til målsætninger for hvert enkelt trænerteam, lavet spillerplaner og der muliggør en rød tråd i bl.a. udviklingen af ungdomsspillere via talentudvikling op til klubbens elitetrup.

Onsdag den 10. juni startede man igen træningen i Virum-hallen, hvor mange unge var mødt frem for igen at svinge battet under vejledning af et motiveret trænerteam.

 


Emil Russell i Virum-hallens bordtennislokaler, hvor han er træner.