DBTU har fået oplyst, at mange bordtennisklubber mangler at indberette medlemstal her i ugen op til den sidst rettidige indberetning. Klubberne skal have indberettet deres medlemstal senest den 31. januar 2015. De klubber der mangler at indberette medlemstal vil i morgen tirsdag den 27. januar modtage en reminder fra DIF medlemsregistrering. Herefter vil rykkerproceduren overgå til DBTU.    

I hovedtræk skal klubben indberette medlemmer, der har været aktivt medlem i tre måneder eller mere i kalenderåret 2014. Alle klubber der har medlemskab af en af DBTUs fire lokalunioner er via deres medlemskab forpligtet til at indberette det årlige medlemstal.

Centrale ForeningsRegister (CFR) er en sammenslutning der betyder, at klubberne uanset om de har medlemskab af flere hovedorganisationer kun skal indberette medlemstal en gang. Klubberne kan i CFR-systemet udveksle oplysninger med foreningsprogrammerne Conventus og klubmodul.

Alle formænd og kasserer har modtaget mail med information, vejledning og adgangskoder til www.medlemstal.dk hvor også indberetningsreglerne kan findes.

Det er som altid vigtigt at der registreres korrekt, så vi får ALLE medlemmer med i optællingen da det er til gavn for hele Bordtennis Danmark.

Forfatter: Annette Westermann
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: udvikling@dbtu.dk