213 klubber er medlem af Dansk BordTennis Union. På DBTU’s hjemmeside vil man få mulighed for at blive lidt klogere på nogen af dem. Denne gang er turen kommet til Sisu/MBK, der med en talstærk frivillig indsats, har skabt en stor medlemsvækst.

 

Hvordan har klubben udviklet sig de sidste 10 år?

I mange år lå Sisu/MBKs medlemstal stabilt på 110-160 medlemmer, men de seneste 8-9 år er medlemstallet steget og steget, så vi nu er knap 300 medlemmer. Sisu/MBK har altid haft tradition for, at mange medlemmer hjælper med frivilligt arbejde, og det er uden tvivl den store frivillige indsats, der har bevirket, at så mange nye medlemmer er blevet glade for at komme i klubben.

Rent fysisk gennemgik klubben en forandring i 2014. Efter 44 år i kælderen under Skt. Annagade Skole, måtte vi flytte, da skolen blev nedlagt. Det var med en vis bekymring, at vi flyttede fra den sydlige del af Aarhus C til nye lokaler i den nordlige del af bymidten, men klubben fandt sig hurtigt til rette, og Nørre Boulevard Idrætscenter er blevet et godt hjem for os.

Hvad er jeres største udfordringer?

En af de store udfordringer er pladsen i lokalerne. Vi har for at følge medlemstilstrømningen efterhånden udnyttet al vores lokale-kapacitet, så der ikke rigtigt er flere muligheder for at udvide aktiviteterne. Vi har otte borde permanent og yderligere adgang til en hal med plads til yderligere 12 borde. Hallen har vi fast tirsdag og torsdag, og cirka hver anden weekend.  Hvis vi havde hallen hele tiden, ville vores medlemstal indenfor to år være over 500.

Hvilke træningstilbud har i?

Mange……. Her nævnes i første omgang de træninger, der er ledet af trænere:

Ungdomsspillerne træner fast tirsdag og torsdag eftermiddag og har yderligere mulighed for kinatræning mandag eftermiddag.

 

     

 

Seniorspillere fra begynderniveau til knap 2000 i rating har træning tirsdag aften.

Seniorspillere over 2000 har træning tirsdag og torsdag aften.

Dameseniorer kan derudover deltage i en særlig dametræning onsdag.

I foråret var der veterantræning torsdag formiddag med træner, og det kan meget vel være, at det starter igen i den nye sæson.

Ca. hver tredje lørdag er der to timers servetræning for alle.

Og der er mange andre muligheder for at spille, uden at være i trænerhænder. Der er dels de faste tidspunkter, hvor seniorer og veteraner spiller kampe mod hinanden, men man kan også købe en nøgle for 100 kroner og træne ligeså tosset, man har lyst til, på de tidspunkter, hvor lokalerne er ledige (dvs. typisk i dagtimerne på hverdage og i weekender, når der ikke er arrangement).

Hvad har I gode erfaringer med som I gerne vil dele med andre klubber?

Mange af de nye medlemmer, der er startet i de senere år, har rost os for at være gode til at tage imod folk. Det er ikke, fordi vi har store planer for modtagelsen af folk, men alle de trænere og ledere, som de nye potentielle medlemmer møder, er klar over vigtigheden af at blive mødt med smil og interesse. Og vi møder alle – uanset bordtennisevner – med smil og interesse for vedkommende. Hvis de vil lege med os, er vi også klar til at lege med dem også dem der ikke nødvendigvis drømmer om at blive verdensmestre.

 

Det er en stor fordel for os, at vi har vores egne lokaler døgnet rundt; vores medlemmer er enormt glade for muligheden for at kunne spille på alle mulige tidspunkter. Det er desværre langt fra alle klubber, der har egne lokaler, men dem, der har, burde stille lokalerne til rådighed for spillerne så tæt på gratis som muligt. Klubberne er sat i verden for at skabe så meget bordtennis som muligt (det er cirka det, der står i de fleste klubbers formålsparagraf), og det kan man gøre ved at åbne op for bordtennis døgnet rundt.

 

Hvilke traditioner har klubben?

Vi har fire årlige stævner (Sisu/MBK Aarhus Open, Senior Cup, Aarhus Veteran Open og et doublestævne for veteraner).

Hvert forår har vi en stor træningsturnering, Sommer Cup, der løber henover 10-12 torsdage og har deltagelse af spillere fra mange klubber.

Vi har ”det store klubmesterskab” for alle uanset alder og styrke, men derudover også ungdomsklubmesterskaber, klubmesterskab for seniorer under 2000, veteranmesterskaber og som noget nyt doubleklubmesterskab.

Vores årlige julefrokost er en stor tradition, hvor der gerne er op mod 100 deltagere. Også i denne genre er der etableret nye initiativer, der måske på sigt kan blive traditioner; påskefrokost og sommerfest.

 

    

 

Men der er mange andre traditioner, også i det lidt mindre; veteranerne spiser morgenmad sammen onsdag og fredag. Nogen af vores seriehold laver mad, når de har hjemmekampe og inviterer modstanderne med. Og selvom det er nogle små ting, så er det måske noget af det, der har allerstørst betydning for det gode klubliv i hverdagen og derved fastholdelsen.

Har klubben nogle fokuspunkter de næste par år?

Vores lokalesituation er uden tvivl et punkt, bestyrelsen kommer til at sætte fokus på, da vores lejekontrakt ved Aarhus Kommune er tidsbegrænset. Vi har flere ideer til, hvad der skal ske, når kontrakten nærmer sig afslutningen, så nu skal vi have kommunen og andre samarbejdspartnere med på en af ideerne. Så kommer vi til at stå stærkt i fremtiden og vil kunne foranstalte en enorm mængde bordtennis.

Vi arbejder også på at styrke vores elite og sætter i løbet af den kommende sæson nogen ting i værk, der forhåbentligt vil gøre det endnu mere attraktivt for dygtige spillere at være en del af Sisu/MBK.

En tidligere klub i fokus, Roskilde BTK, har stillet spørgsmålet: Vores senior motionshold har en meget stor spredning i niveau. Hvordan sikrer I en god opbygning af træningsgrupper/strukturen, der understøtter både det sociale, det udviklingsmæssige og det niveaumæssige?

Vi har delt vores senior trænings hold op efter styrke. Flere gange i løbet af en sæson vurderer vores trænere om der er folk der skal skifte trænings hold, for at få bedre udvikling, men vi kan sagtens beholde folk på samme hold hvis det er de sociale relationer, der giver folk lysten til bordtennis.