Kalendergruppen har opdateret den overordnede kalender for sæsonen 2020-2021 (vedhæftet).

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at endeligt fastlægge samtlige aktiviteter på kalenderen. I det omfang stævner er indmeldt, er disse medtaget på kalenderen og på bedste vis koordineret med øvrige aktiviteter.

Som det klart fremgår af kalenderoversigten, er kalenderen allerede fyldt op og nødvendige ændringer og tilføjelser vil medføre et vist overlap med andre aktiviteter. Situationen er dog ikke anderledes end den altid er på nuværende tidspunkt. Eneste forskel er, at de planlægningsmæssige udfordringer kommer ned på skrift og at samtlige klubber orienteres om disse.

Terminsplanen er nu indtastet under BTDK’s kalender. De internationale aktiviteter er også opdateret på kalenderen.
Har du spørgsmål til kalenderen for sæson 2020-2021 så kontakt Kalendergruppen her

Forfatter: Carsten Egeholt
Kontaktperson: Kim Holm Pedersen, Kalendergruppen og Turneringsudvalget
Kontaktperson e-mail: KimHolm.Pedersen@sweco.dk