Fra 10.222 i 2019 falder BTDK’ medlemstal med næsten 1.200 til i alt 9.024 (efter en justering af en fejlindberetning – se faktaboks nederst) i 2020. Frafaldet er sket i alle aldersgrupper.

Bordtennis Danmark tager tilbagegangen alvorligt. Tallene kommer ikke som nogen stor overraskelse for os. Det var forventet.  Som indendørs idræt har vi været særligt udsatte i forbindelse med de langvarige Corona nedlukninger – og det ses nu tydeligt på udviklingen i medlemstallet.

BTDK’ genåbningsplan – Efter den 21. april

BTDK’ opgjorte medlemstal viser, at vores genåbningsplan er mere aktuel end nogensinde før. Og der er heldigvis masser af aktiviteter og indsatser i støbeskeen, som vi blot venter på at sætte i søen.

De nye ungdomstal viser en forventet nedgang, selvom vi netop havde fået en tiltrængt stigning i antallet af unge mellem 2018 og 2019. Men det er ikke overraskende for vores sport, at en total nedlukning af indendørs idræt får mange børn og unge til at melde sig ud for en tid. Vi håber selvfølgelig at få mange af dem tilbage – og forhåbentlig nye, der kommer til.  

Udviklingen aktualiserer BTDK’ indsatser og aktiviteter efter den 21. april. Planen ligger klar!

Rasmus Klein er i fuld sving med at sætte fokus på bedre klub- og træningsmiljø. Erfaringerne vil smitte af på landets øvrige klubber. Vækstkonsulenterne er også i fuld gang med at få alle godt fra start, når indendørs idræt igen åbner.

Derudover er vi nu flere på sekretariatet, der har planlagt og er i gang med indsatser målrettede børn og unge, både i løbet af sommeren og til efteråret. BTDK’ kommende børn- unge kalender er tæt pakket med blandt andet en stor Ungdomsfestival og flere camps i Øst- og Vestdanmark.

Desuden går alle de normale turneringer i gang igen i den nye sæson, men for BTDK er fællesskabet i vores sport lige nu i højsædet, både på tværs af geografi, niveau, køn m.fl. Det vil også afspejle sig i vores kommunikation fra nu af og i tiden fremover.

Du kan læse mere om de generelle medlemstal på linket her: DIF’s hjemmeside.

Faktaboks: Afvigelser i medlemstallene

CFR-tallene er svære at tolke præcist på, når man ser dem isoleret.

Overordnet kan vi dog identificere, at en stor del af 60+ frafaldet skyldes afgangen af Roskilde Ældre Motion (RÆM). RÆM er blevet anmodet om at indberette deres medlemstal under et forbund. Dette skyldes, at RÆM bruger multikontingent. Derfor har alle deres over 2.000 medlemmer reelt adgang til bordtennis, men samtidig også til alle andre aktiviteter i RÆM. Dette taler ikke sammen med CFR’ retningslinjer, der har meddelt RÆM, at de skal indberette alle deres medlemmer under ”Senior Idræt”. BTDK har derfor mistet over 200 medlemmer i 60+ segmentet alene af denne årsag (Det vigtigste er dog, at der fortsat spilles bordtennis i RÆM).

Der er desuden sket en relativt stor fejlindberetning fra en enkelt klub, hvilket bl.a. betyder, at BTDK har fået en massiv tilgang af 0-6-årige, der normalt udgør en meget lille andel af det samlede medlemstal. Medlemstallene stammer enten fra hele klubben eller fra en aktivitet med mange små børn, fx gymnastik. Dette er justeret i BTDK’ medlemstal

Det er også en faktor omkring indførelsen af vores CFR baserede klubkontingent. Mange klubber har henvendt sig til BTDK i forbindelse med kontingentopkrævningen på grund af deres “skygge” medlemmer, som kun figurerer på CFR registreringer af forskelligartede hensyn, dvs. ikke reelle aktivt betalende medlemmer. Dem har klubberne nu sandsynligvis fjernet.