Turneringen 2020/2021 blev på ingen måde som vi alle havde håbet. I efteråret udviste klubberne stor omstillingsparathed, så vi kunne få både trænet og spillet kampe under trygge og ansvarlige forhold, men efter den komplette nedlukning af indendørsidræt, stoppede det brat. Vi vil dog gøre vores absolutte yderste for, at vi kommer tilbage til træningslokalet snarest.

I kølvandet på seneste forlængelse af nedlukningen har turneringsgruppen besluttet definitivt at stoppe turneringssæsonen 2020/2021 med undtagelse af Ligaerne og nogle mulige slutspilskampe for ungdomsrækkerne på et senere tidspunkt. Der er fuld opbakning til denne beslutning fra bestyrelsen, og jeg har også en opfattelse af, at de fleste klubledere er enige. Når vi får mulighed for at komme tilbage til lokalerne, vil det være uhyre svært at gennemføre noget der ligner en færdiggørelse af turneringerne – i stedet må vi finde på aktiviteter, som kan fastholde vores medlemmer og ikke mindst dem, som kun har været i vores klubber i 1-2 sæsoner. Det bliver svært, men det er helt afgørende, at medlemmerne ude i klubberne får mulighed for at træne og mødes socialt, når der nu ikke må spilles kamp. Derfor er det vores store håb, at vi kan vende tilbage til træningslokalerne snarest.

Jeg vil derfor også gerne forsikre jer, at der kæmpes en indædt kamp sammen med de andre indendørsidrætter for at få åbnet. Kampen sker gennem DIF og der kæmpes. På sociale medier og på TV hører man som regel blot nogle runde og diplomatiske udtalelser, men på de indre linjer mellem os som specialforbund, DIF, og politikere og embedsfolk på Christiansborg er tonen nok sober, men langt fra rund. Der gåes til stålet, men hvornår og i hvilken form en genåbning af indendørsidræt kommer, tør jeg ikke gisne om.

Rabat på alle turneringsgebyrer i næste sæson

For at understøtte klubbernes turneringsdeltagelse og økonomi i næste sæson har bestyrelsen besluttet at give 30 % rabat på alle turneringsgebyrer i sæsonen 2021/2022 undtagen for Bordtennis Ligaerne. Det skal selvfølgelig også ses som en kompensation for den indeværende turnering, som vi altså har valgt at give på kommende sæsons gebyrer. Det er heldigvis ikke min opfattelse at klubberne generelt bliver mødt af forventning om tilbagebetaling af kontingent fra medlemmerne, og jeg ser det som udtryk for stor opbakning til foreningslivet generelt. På den måde håber vi at nedsættelsen af turneringsgebyrerne i næste sæson vil blive en reel styrkelse af klubbernes økonomi.

Anders Mølgaard, Formand i BTDK