Fra januar 2020 gennemfører BTDK’s konsulenter og direktør ikke længere klubbesøg rundt om i landets bordtennisklubber!
Derimod bliver vi med de nye regionale vækstaftaler en af klubbernes vigtigste samarbejdspartnere i en fælles koordineret indsats for at skabe udvikling og vækst i regioner og klubber.
Jeg mødes med alle ni regionale vækstteams i januar og indgår vækstaftaler for samarbejdet mellem klubberne i vækstteamet. Det betyder, at vi i BTDK kan målrette vores indsatser i forhold til at understøtte disse vækstaftaler og gøre en forskel derude de kommende år.

Som en del af den nye struktur vil vi i 2020, og derefter hvert andet år afholde en bordtenniskonference for politikere, ledere og trænere i BTDK i forbindelse med årsmødet 6.- 7. juni.
Konferencen skal være spændende og udfordrende og forberedes under overskriften “Passion som drivkraft”, og vi vil gerne sætte barren højt. Lige nu har jeg mundtlig tilsagn om indlæg fra vores Kulturminister, som jo også er sportens minister samt vores verdensklasse landstræner Linus Mernsten. Flere andre interessante indlæg/personligheder er i støbeskeen. Mere om dette i det nye år.

I januar vil jeg arbejde på at få nedsat en slags ungdomspanel bestående af unge mennesker i 15-25 års alderen. Formålet med ungdomspanelet er at give mere indflydelse og indsigt til nogle af de seje unge mennesker i vores sport, der kan bidrage med kompetente input, fx når vi i foråret udarbejder en ny fælles ungdomsstrategi.
Jeg gætter på, at mere end 90% af vores beslutninger træffes af personer i min egen aldersgruppe, hvilket potentielt kan give lidt af et snæversyn. Budskabet er, at vi har brug for folk i alle aldre i udviklingen af BTDK, og i hvertfald når vi taler om ungdomsvækst, skal vi have mere involvering af unge, når vi diskuterer indsatser for børn og unge.

At vi har brug for ekspertise fra folk i forskellige aldre, er min gode snak med Peter Tranto den anden dag et eksempel på. Et omvandrende leksikon ud i turnering, portal og nye digitale muligheder og efter snakken med Peter, er det mit indtryk, at vi har ok styr på turneringen i BTDK-øst i 2020-2021 godt hjulpet af Allan Petersen og øvrige folk fra Turneringsgruppen.
Den 6. januar har vi møde med DGI og får styr på den jyske turnering.

 

450.000,- kr. til vækst initiativer

I denne uge fik vi det glædelige svar fra DIF på vores Bat60+ ansøgning, at vi får 450.000,- kr. til yderligere vækst initiativer i 2020-2021. Det vil give helt nye muligheder for at styrke vækstsamarbejdet mellem Bat60 og BTDK, og dermed får vi mulighed for at komme længere ud i landet.
BTDK’s budget 2020 er færdigt i økonomigruppen og er i dag sendt til Ledergruppen for afsluttende kommentarer, inden det snarest offentliggøres. Budget 2020 indebærer en ny finansieringsmodel og et nyt kontingent, der skal vedtages på årsmødet 2020.

 


Stefanie H. Christensen og Martin Lundkvist.

Af løst og fast de sidste par uger har jeg haft et spændende møde med vores bedste damespiller Stefanie H. Christensen. Spændende at høre om hendes ambitioner og professionelle tilværelse i hendes klub i Portugal.
Carsten Egeholt ligger vandret med planlægning af anden halvdel af Danmarksturneringen, hvor der med den nye DT-turneringsstruktur er mange udfordringer med kampdatoer og spillesteder. Jeppe Damsgaard har haft godt møde i klubben HEP Ringe på Fyn om bedre organisering og flere voksne i klubben til at profitere den ungdomsvækst, der “plager” den populære fynske klub.
Poul Danborg knokler med Skole OL og de mange Skole OL arrangementer i foråret. Peter Busck-Nielsen og jeg har knoklet med at få styr budget 2019, der ser ud til at ende med et meget lille underskud.
I tirsdags havde jeg desuden fornøjelsen af at deltage i et møde med Christoffer Petersen (Stuff) og Team Danmark samt nogle speciale studerende fra DTU. De har lavet nogle strukturerede forsøg med sammenligning af europæiske og kinesiske belægninger i forhold til belægningskvalitet, svampens hårdhed, klæbrighed, samt grad af spin og fart (se billede ovenfor). Selvom der selvfølgelig var flere “gamle” nyheder, så var der også interessante observationer om de kemiske processer i fremstilling af både gummi og svamp. Det er et område med stort potentiale.

God weekend til jer alle!

Forfatter: Martin Lundkvist